Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Publicerat:

Uppdateringar om höga vattennivåer

Här kan du följa våra regelbudna uppdateringar om vattennivåerna och eventuella avstängningar.

Uppdatering 24 januari 2023

Vattennivåerna i både Lagan och Storån fortsätter att sjunka. Trots detta så har teknik- och fritidsförvaltningen beslutat att samtliga barriärer kommer att stå kvar. Vattennivåerna är fortsatt höga och det finns en risk för att nivåerna återigen kan stiga beroende på hur vädret blir under februari och mars månad.

Teknik- och fritidsförvaltningen fortsätter också att inspektera vägar, gång- och cykelvägar samt kanterna utmed åarna för att kunna upptäcka skador orsakade av översvämningen. Det är viktigt att respektera avspärrningarna, inte passera och inte flytta på dem, för sin egen - och andras säkerhet!

Ring kontaktcenter, 0370-37 70 00 om du skulle upptäcka en skada orsakad av översvämningen..

Vägar avstängda på grund av skador

Gång- och cykelvägen mellan Enehagsskolan och Tinas Ö samt vägen från boulehallen ner till badplatsen på Osudden är fortsatt avstängda. Anledningen är att det finns allvarliga erosionsskador efter översvämningen på båda ställena samt att vid Enehagsskolan kommer teknik- och fritidsförvaltningen att ta bort ett större träd som har fallit i Lagan.

Uppdatering 23 januari 2023

Vattennivåerna i både Lagan och Storån fortsätter att sjunka. När vattnet nu skjunker undan så hittar vi en del erosionsskador och andra skador som behöver åtgärdas. Avspärrningarna av gång- och cykelvägar kommer att vara kvar tills vi hunnit inspektera och gjort eventuella åtgärder. Vi uppmanar allmänheten att fortsatt respektera avspärringarna för sin egen och andras säkerhet.

Uppdatering 20 januari 2023

Vattennivån i både Lagan och Storån sjunker men det är fortfarande höga nivåer. Morgonens mätningar visar att nivån i Lagan nu är på 146,24 meter över havet och Storån på 151,56 meter över havet. Teknik- och fritidsförvaltningen följer utvecklingen och fortsätter bevaka åtgärderna som är gjorda. Vi uppmanar allmänheten att vara försiktiga och att respektera avspärrningar. Undvik att vistas i vattenrika områden för att inte riskera din egen, eller andras, säkerhet. Man ska också vara försiktig där vattnet har sjunkit undan på grund av att markens bärighet kan ha påverkats av vattnet.

Uppdatering 19 januari 2023

Vattennivån i Lagan fortsätter att sjunka och var vid lunchtid idag 146,44 meter över havet. Storån ligger på samma nivå som igår, 151,60 meter över havet. Teknik- och fritidsförvaltningen bevakar utvecklingen och de åtgärder som är gjorda. Beroende på eventuell nederbörd och flöde från andra delar av vattensystemet under de närmaste dagarna kan nivån komma att ändras.

Uppdatering 18 januari 2023

Vattennivån i Lagan har under natten och förmiddagen sjunkit från nivån 146,64 meter över havet (m.ö.h) till 146,60 meter. Beroende på eventuell nederbörd och flöde från andra delar av vattensystemet under de närmaste dagarna kan nivån dock snabbt komma att ändras.

Storån har fortsatt öka och ligger nu på nivån 151,60 meter över havet.

Teknik- och fritidsförvaltningen fortsätter att följa utvecklingen och bevaka att de åtgärder som gjorts fungerar som de ska.

Ytterligare schaktmassor har lagts upp vid Finnvedsvallen, Värnamo och i Forsheda byggs nu barriärer med sandsäckar vid transformatorstationerna på Galvanovägen, Forsheda.

Uppdatering 17 januari 2023

Under natten har vattnet i både Lagan och Storån fortsatt att stiga. Det väntas mindre nederbörd de kommande dagarna men vattennivåerna väntas öka ytterligare på grund av att det är mycket vatten i sjöar och vattendrag norr om oss som kommer att öka flödet de närmsta dagarna.

Trafikverket har byggt barriärer

Trafikverket har byggt barriärer utmed Storån, vid riksväg 27 innan Forsheda. På Trafikverket webbplats kan man se vilka vägar som på något sätt är påverkade av störningar. Länk till annan webbplats.

Varning för halka

Kommande dygn väntas minusgrader. Vi uppmanar allmänheten att vara uppmärksamma då det snabbt kan bli mycket halt.

Uppdatering 16 januari 2023

Under natten har vattnet stigit 13 centimeter i Lagan och 11 centimeter i Storån. Enligt SMHI kommer kulmen att nås under mitten av denna veckan. Vi är nu på samma vattennivåer som vid översvämningen 2020. Teknik- och fritidsförvaltningen har förberett för dessa nivåer, följer utvecklingen och övervakar att de åtgärder som är gjorda fungerar som de ska.

Idag kommer barriärer att byggas bakom Missionskyrkan.

Vägen från riksväg 606 (gamla E4) ner till båthamnen vid Osudden stängs också av..

Barriärer stulna

Barriärerna som sätts upp är till för att skydda samhället mot vattenmasorma. Tråkigt nog så har cirka 15 meter av de uppbyggda barriärerna vid Storån i Forsheda (Galvanovägen) blivit stulna i helgen. Stölden är polisanmäld.

Undvik att vistas i vattenrika områden

I vattenrika områden uppmanar vi allmänheten att vara försiktiga för att inte riskera sin egen eller andras säkerhet. Prata också med barn och ungdomar om att vara försiktiga och undvika vattenrika områden.

Var uppmärksam och kör försiktigt

På flera platser i kommunen är det nu mycket vatten. Även vissa vägar riskerar att bli översvämmade. Kör lugnt om du är ute med bil och var uppmärksam vid vattensamlingar.

Trafikverket och kommunen kontrollerar kontinuerligt vägarna och sätter upp varningsskyltar i områden med mycket vatten. På vissa vägar pumpas vatten bort men mindre vägar kan ändå översvämmas. Kör lugnt och var uppmärksam på vattenplaning. Eftersom marken är väldigt blöt så kan träd stå lösa och risken är större att de faller.

Är du drabbad av översvämning?

På sidan ”Åtgärder vid höga flöden” finns information om hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning och vad du kan göra när du fått in vatten i byggnaden. Länk till annan webbplats.

Uppdatering 15 januari 2023

Under natten har vattnet stigit 5-6 centimeter i Lagan i Värnamo och ytterligare ett par centimeter i Storån i Forsheda.

Åtgärder som görs i dag

Under söndagsförmiddagen stänger vi av vägen ned mot Osudden från gamla Åminnevägen vid Boulehallen

Vi stänger också av gång- cykelvägen mot Osudden på den västra sidan av Lagan och delar av Osuddenrundan på den östra sidan.

Var fortsatt försiktig när du rör dig ute i naturen, den höga vattennivån gör att vattendragen beter sig lite annorlunda än vanligt och det kan vara svårt att avgöra hur djupt vattnet är.

Respektera avspärrningarna.

Uppdatering 13 januari 2023

Under helgen väntas mer nederbörd vilket gör att vattennivåerna förväntas stiga ytterligare. Har du en fastighet i närheten av Lagan, eller annat vattendrag, är det bra om du ser över källarutrymmen och dylikt.

På sidan ”Åtgärder vid höga flöden” finns information om hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning och vad du kan göra när du fått in vatten i byggnaden. Länk till annan webbplats.

Vi uppmanar allmänheten att vara försiktiga och att respektera avspärrningar och att helt undvika att vistas i vattenrika områden för att inte riskera sin egen, eller andras, säkerhet. Man ska alltid vara försiktig och undvika att röra sig i vattenrika områden även när vattnet har sjunkit undan då det finns en risk för att jordmassor och dylikt kan flytta på sig.

Åtgärder som görs idag

Idag, fredag, kommer bron som används vid bortamatcher vid Finnvedsvallen att lyftas bort.

Barriärer kommer nu också att byggas vid:

  • Missionskyrkan
  • Värnamo camping
  • Ånabäcksvägen

Uppdatering 12 januari 2023

Under dagen idag, torsdag, kommer barriärer börja byggas för att säkra fastigheter mot översvämning. Barriärerna byggs vid:

  • Sandgatan, Värnamo
  • Ljusseveka, Värnamo
  • Enehagsskolan, Värnamo
  • Galvanovägen, Forsheda

Uppdatering 11 januari 2023:

Vattennivån har fortsatt att stiga under dagen.Mätningen av vattennivån i Lagan klockan 15.00 visade en vattennivå på +146,13 och i Storån vid samma tid låg vattennivån på +151,01.

I vattenrika områden uppmanar vi allmänheten att vara försiktiga och att respektera avspärrningar för att inte riskera sin egen eller andras säkerhet. Avspärrningar finns i nuläget i Apladalen och vid Osudden.

Uppdatering 10 januari 2023

Vattennivån i Lagan var vid morgonens mätning +146,0 och i Storån +150,9. Följ mätningarna i vår interaktiva karta för ”Vattennivåer i Lagan och Storån” Länk till annan webbplats.