Publicerat:

Renspolning av vattenledningsnätet i Bor

Från måndag 15 maj till slutet av juni kommer Svapipe AB att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Bor. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att tryckluft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret och spolas ut.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade. Om du spolar innan arbetet är avslutat så kan det leda till igensättning av filter och ventiler.

Vi ber om överseende med de olägenheter som renspolningen medför för dig. Vi hoppas och tror att du har förståelse för de åtgärder som utförs då vår målsättning är att du ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

Så här kan du förbereda dig

För att du ska kunna ha tillgång till dricksvatten när spolningarna görs är det bra att förbereda sig genom att fylla upp flaskor, dunkar eller kastruller med vatten. Då kan du använda vattnet till bland annat matlagning under tiden som renspolningarna pågår. Du kan även använda det förberedda vattnet till att hälla i toaletten istället för att spola.

Tider för spolningen och vilka gator som berörs

Renspolningen delas upp i etapper. En del fastigheter kan bli berörda flera gånger. Information till berörda kommer att skickas ut. Varje vecka lägger vi också ut information under servicemeddelande om vilka gator som berörs kommande veckan.

Vecka 22

Inga fler spolningar vecka 22.

Vecka 23

Onsdag 7 juni

Gator som berörs: Ångloksvägen, Gällarydsvägen, Kvarnängsvägen, Mjölnarevägen

 

Torsdag 8 juni

Gator som berörs: Fabriksvägen, Savensväg, Värnamovägen, Växjövägen, Gärdesvägen

Vecka 24

Information kommer i vecka 24 för vilka gator som berörs vecka 24.

Har du frågor?

Kontakta oss:

Svapipe AB
Håkan Jakobsson, 0733-69 36 02

Robert Bromell, 0733-69 36 09

Värnamo kommun
Kontaktcenter: 0370-37 70 00