Publicerat:

Skyltning i Klevaliden

Klevaliden har numera en vändplan som markeras genom vitmålade streck i en halvcirkel längst upp i backen. Skylten för cykel- och gångtrafik har ett rött streck över sig vilket betyder att det inte är en gång- och cykelväg utan en väg där även biltrafik är tillåten.

Anledningen till att dessa nya märkningar har gjorts är att det tidigare varit otydligt vad som gäller. Det är tillåtet med biltrafik i Klevaliden och eftersom Klevaliden inte är en genomfartsväg behövs en markerad vändplan för bilar.