varnamo_se Bolagsordningar (BUN)

8222958b-a833-43b9-bb91-e2cb5e60767f varnamo_se Bolagsordningar All folder BUN

varnamo_se Delegationsordningar (BUN)

2021-04-01T08:52:50.633 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 6292292f-8b0e-4245-a897-9ed758ee73e4 false application/pdf Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.3 0602e051-3467-4c9d-a82b-75ed977b6fe2 0602e051-3467-4c9d-a82b-75ed977b6fe2 document 0602e051-3467-4c9d-a82b-75ed977b6fe2 varnamo_se Delegationsordningar All folder BUN

varnamo_se Föreskrifter (BUN)

bac3a456-32d6-45ee-b3a3-7fe97fafb303 varnamo_se Föreskrifter All folder BUN

varnamo_se Planer (BUN)

2021-04-16T10:25:35.303 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 0acb8ff0-3f44-4fa4-b82d-2f60bff61e6f false application/pdf Verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden 2022-2024. false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.1 a221ae9b-9dc1-4dd2-8b19-d31fe13b238c a221ae9b-9dc1-4dd2-8b19-d31fe13b238c document a221ae9b-9dc1-4dd2-8b19-d31fe13b238c varnamo_se Planer All folder BUN

varnamo_se Policyer (BUN)

143ca461-4887-4ee3-a4c4-a6a791c5c9f5 varnamo_se Policyer All folder BUN

varnamo_se Reglementen (BUN)

2018-03-12T11:47:56.38 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf cc280c5a-fd6c-440e-b062-c61d2e62f4b7 false application/pdf Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.6 0f276281-5437-4924-aab7-cb25e1112a67 0f276281-5437-4924-aab7-cb25e1112a67 document
2018-01-03T13:19:09.873 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 35e4725d-4446-4069-9e44-b4a20e7b04ba false application/pdf Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler false daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se Daniella Rydberg +46705797280 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.2 0f276281-5437-4924-aab7-cb25e1112a67 0f276281-5437-4924-aab7-cb25e1112a67 document
2019-04-11T10:07:57.853 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 3bf57759-89f9-4638-9593-56568b6d6c7a false application/pdf Reglemente för barn- och utbildningsnämnden false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.2 0f276281-5437-4924-aab7-cb25e1112a67 0f276281-5437-4924-aab7-cb25e1112a67 document 0f276281-5437-4924-aab7-cb25e1112a67 varnamo_se Reglementen All folder BUN

varnamo_se Riktlinjer (BUN)

2018-02-06T08:43:36.23 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 406d1fdb-3a21-485b-8a04-109aa59dbe80 false application/pdf Riktlinje - Agerande då elever har affektregleringssvårigheter utöver det vanliga false annica.k.martinsson@edu.varnamo.se Annica Martinsson +46730282835 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.7 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2021-03-18T09:25:20.977 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 5b2f12d2-f51d-4bd2-9517-8a8cc3aa165b false application/pdf Riktlinje - Arbetsmiljöarbetet barn- och utbildningsförvaltningen. false lovisa.svensson.brasch@edu.varnamo.se Lovisa Svensson Brasch +46703805093 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.2 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2021-07-06T07:05:41.92 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf d71a29e5-84a0-4196-8f0c-d796d6119d11 false application/pdf Riktlinje - Barn- och utbildningsnämndens mål och förvaltningsövergripande mål läsåret 2021-2022 false johan.grahn@edu.varnamo.se Johan Grahn BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.3 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2021-06-24T07:22:50.747 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 990e861f-8100-4815-894f-af55bdfb3e53 false application/pdf Riktlinje - Barnomsorg i Värnamo kommun false daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se Daniella Rydberg +46705797280 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.2 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2019-09-24T15:15:06.28 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 777af438-f658-47b0-ab15-8ca39cf6af5d false application/pdf Riktlinje - Befattningar false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.1 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2020-01-14T14:26:06.547 cajsa.andersson2@varnamo.se Cajsa Andersson Concept .pdf 4eeb9972-71d7-4619-b4b9-7325fb48e631 false application/pdf Riktlinje - Egenvård i skola och förskola false cajsa.andersson2@varnamo.se Cajsa Andersson BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.4 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2021-02-05T08:53:31.887 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 31c46e12-f4e5-460b-915c-c08d3b921264 false application/pdf Riktlinje - Elevdokumentation, grundskolan och grundsärskolan Värnamo kommun false helene.m.kristins@edu.varnamo.se Helene Kristins +46705378061 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.2 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2021-02-18T14:28:02.103 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf dc48dc9b-0764-49eb-b6cc-9e4617deecc9 false application/pdf Riktlinje - Elevhälsans organisation false johan.grahn@edu.varnamo.se Johan Grahn BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.3 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2018-04-20T10:20:37.74 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf e9ee57a4-4224-4e7d-aa85-ff83e41adbae false application/pdf Riktlinje - Ersättning av glasögon false lovisa.svensson.brasch@edu.varnamo.se Lovisa Svensson Brasch +46703805093 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.7 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2018-01-31T10:05:32.813 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf febe6ac4-bf7e-407c-a3a9-bed899b3cdde false application/pdf Riktlinje - Finnvedens gymnasiums grafiska profil false evelina.jahnsen@edu.varnamo.se Evelina Jahnsén BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.7 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2020-02-06T11:52:02.26 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 533c95e1-d09a-40b8-bcca-7830dd49bc26 false application/pdf Riktlinje - Fri kvot. false magnus.l.flink@edu.varnamo.se Magnus Flink +46730255338 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.2 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2019-09-12T15:41:07.523 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Out .pdf 1786/2019/BUN 5da2654b-e46e-4cf6-afa4-d31adba628ef true application/pdf Riktlinje - Fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem false daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se Daniella Rydberg +46705797280 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.6 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2020-02-17T15:16:48.237 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf ad9d80e5-97d2-42b3-aeb8-d284b6f9bb29 false application/pdf Riktlinje - Förstelärare i förskolan. false daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se Daniella Rydberg +46705797280 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.5 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2020-06-04T10:55:06.82 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 805a7d8b-127d-4969-b43c-fc2e45d7c25b false application/pdf Riktlinje - Förstelärare. false helene.m.kristins@edu.varnamo.se Helene Kristins +46705378061 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.3 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2019-01-18T08:16:52.063 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 45a9c325-7dae-408f-a45b-27efbe8a444d false application/pdf Riktlinje - Generellt förbud mot nötter i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter false annica.k.martinsson@edu.varnamo.se Annica Martinsson +46730282835 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.4 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2020-06-01T10:57:14.37 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 7c72f54f-2b1a-4650-bca4-5619b8923f58 false application/pdf Riktlinje - Hantering av över- och underskott inom barn- och utbildningsförvaltningen. false maria.nilsson2@edu.varnamo.se Maria Nilsson +46735114897 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.3 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2021-06-24T07:36:41.877 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 1ef4ff9a-151d-47ba-ac79-9f62f3cb32ee false application/pdf Riktlinje - Inackordering false marie.ahsberg@edu.varnamo.se Marie Åhsberg +46706111375 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.2 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2017-09-21T13:24:55.377 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf c9c13a51-6ba1-4cf5-884c-3c9824e923e5 false application/pdf Riktlinje - IT-utrustning-personal false maria.westgard@edu.varnamo.se Maria Westgård +46725201593 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.9 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2017-11-27T10:30:11.107 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Out .pdf 1640/2017/BUN 3a2b7eac-8000-47d4-99b0-ef1051bec905 true application/pdf Riktlinje - Lokalstandard i förskolan false daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se Daniella Rydberg +46705797280 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.6 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2019-12-13T10:56:18.65 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 91b07495-b27f-4cf4-ab17-b01ba31ecf1c false application/pdf Riktlinje - Läkemedelshantering inom förskola och skola. false johan.grahn@edu.varnamo.se Johan Grahn BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.4 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2020-09-17T10:04:06.507 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 599117fc-80f1-4c73-982f-a5835229dbbf false application/pdf Riktlinje - MIK-plan false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.1 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2020-10-26T11:17:48.143 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf b7782a54-aeb4-4d40-b87d-b205fe80b684 false application/pdf Riktlinje - Mottagande av elev i grundsärskolan och gymnasiesärskolan enligt skollagen (2010:800). false johan.grahn@edu.varnamo.se Johan Grahn BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.3 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2018-11-12T07:29:20.407 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 53c1b882-1d16-4b8f-986a-a7ce934ba587 false application/pdf Riktlinje - Nationell Idrottsutbildning (NIU) false magnus.l.flink@edu.varnamo.se Magnus Flink +46730255338 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.4 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2018-09-24T11:48:42.033 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 8c3f0c52-3e86-4916-8996-3fc772fa7ab7 false application/pdf Riktlinje - Placering av barn som vistas i skyddat boende false daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se Daniella Rydberg +46705797280 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.4 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2017-09-14T07:37:22.07 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Out .pdf 1203/2017/BUN d5741a8b-3a64-4ac0-b4d9-bb1f12257c83 true application/pdf Riktlinje - Planeringstid för förskollärare och fritidspedagoger false daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se Daniella Rydberg +46705797280 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.14 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2019-08-28T16:04:48.47 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Out .pdf 1733/2019/BUN 75325776-067a-4bf1-894f-a0b867ff930e true application/pdf Riktlinje - Presidie- och kontaktpolitikerbesök false martina.i.arvidsson@edu.varnamo.se Martina Arvidsson +46722327242 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.3 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2019-03-21T07:57:50.55 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 841506d8-c674-4c73-9080-c43bcafd5621 false application/pdf Riktlinje - Skolplacering false helene.m.kristins@edu.varnamo.se Helene Kristins +46705378061 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.6 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2018-03-12T07:47:22.98 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 86a23484-1404-4bfa-a0fc-22a598739cd0 false application/pdf Riktlinje - Skolskjutsar false Admir.B.Bajric@varnamo.se Admir Bajric BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.4 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2017-12-15T14:11:52.21 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 89f28823-2e5b-45ca-97f4-a6cd75dbf2ca false application/pdf Riktlinje - Skyddade personuppgifter false martina.i.arvidsson@edu.varnamo.se Martina Arvidsson +46722327242 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.6 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2018-10-02T14:08:14.327 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 799899ef-dce1-44a7-81b7-a5cf9cab9268 false application/pdf Riktlinje - Studie- och skolresor gällande grundskolan i Värnamo kommun. false helene.m.kristins@edu.varnamo.se Helene Kristins +46705378061 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.5 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2017-09-12T08:19:57.753 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Out .pdf 1272/2017/BUN 9669c255-3306-4417-a27e-45d88dace03e true application/pdf Riktlinje - Systematiskt kvalitetsarbete och internkontroll false martina.i.arvidsson@edu.varnamo.se Martina Arvidsson +46722327242 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.12 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2021-02-18T14:20:47.613 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf c166406a-34ed-4705-90d5-d200b37c70db false application/pdf Riktlinje - Särskilda undervisningssituationer och särskild undervisningsgrupp false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.4 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document
2017-09-21T13:10:44.39 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf ff73e47b-1353-44c1-a0a3-abe524d12ec0 false application/pdf Riktlinje - VFU-lärarnas uppdrag false evelina.jahnsen@edu.varnamo.se Evelina Jahnsén BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.4 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a document 19de99c6-efb4-4322-bc26-d2385e4d767a varnamo_se Riktlinjer All folder BUN

varnamo_se Stadgar (BUN)

b09cb74d-e97a-456a-8a81-4654ad7e379c varnamo_se Stadgar All folder BUN

varnamo_se Taxor och avgifter (BUN)

2020-12-03T10:08:20.393 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Out .pdf 2528/2020/BUN 593500df-7c3d-470d-ba35-f4f8f864df4f true application/pdf Avgiftsnivåer 2021 Maxtaxa, barnomsorg false janne.p.hameenniemi@edu.varnamo.se Janne Hämeenniemi +46760063416 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.2 d8690765-fa4b-4d3e-b2f1-37d193b57665 d8690765-fa4b-4d3e-b2f1-37d193b57665 document
2018-01-03T13:19:09.873 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 35e4725d-4446-4069-9e44-b4a20e7b04ba false application/pdf Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler false daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se Daniella Rydberg +46705797280 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.2 d8690765-fa4b-4d3e-b2f1-37d193b57665 d8690765-fa4b-4d3e-b2f1-37d193b57665 document
2020-10-26T10:37:23.637 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 6da60829-b47e-4027-b157-ce9e7ebd9b3c false application/pdf Taxa för tillfällig lokaluthyrning 2021 false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.1 d8690765-fa4b-4d3e-b2f1-37d193b57665 d8690765-fa4b-4d3e-b2f1-37d193b57665 document
2020-10-19T10:37:14.377 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 2bc3dcaf-b45e-4cfe-934e-8bc5f55bedb3 false application/pdf Taxor för kulturskolan 2021 false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.1 d8690765-fa4b-4d3e-b2f1-37d193b57665 d8690765-fa4b-4d3e-b2f1-37d193b57665 document d8690765-fa4b-4d3e-b2f1-37d193b57665 varnamo_se Taxor och avgifter All folder BUN

varnamo_se Åtgärdsplaner (BUN)

2017-11-14T12:58:54.4 ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström Concept .pdf 37de4235-86c9-4da2-99a3-4a2cb246c22b false application/pdf Dokumenthanteringsplan false ulla.soderstrom@edu.varnamo.se Ulla Söderström BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.13 e4b4fef6-21dd-4c93-bd7d-ba38a8ac3726 e4b4fef6-21dd-4c93-bd7d-ba38a8ac3726 document
2017-03-31T16:28:51.05 helena.k.svensson@edu.varnamo.se Helena Svensson Out .pdf 431/2017/BUN a44f614d-0964-47eb-80ad-b27e5397abc4 true application/pdf Åtgärdsplan för giftsmart förskola false daniella.e.rydberg@edu.varnamo.se Daniella Rydberg +46705797280 BUN Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 0.3 e4b4fef6-21dd-4c93-bd7d-ba38a8ac3726 e4b4fef6-21dd-4c93-bd7d-ba38a8ac3726 document e4b4fef6-21dd-4c93-bd7d-ba38a8ac3726 varnamo_se Åtgärdsplaner All folder BUN

varnamo_se Ägardirektiv (BUN)

2eb63fc0-eb09-4652-9418-7d3fc1e6ae05 varnamo_se Ägardirektiv All folder BUN

varnamo_se Bolagsordningar (KN)

c1cd7db9-9aff-4f40-b5bc-61cf24eb985d varnamo_se Bolagsordningar All folder KN

varnamo_se Delegationsordningar (KN)

2019-08-21T14:45:39.037 solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KUL Kulturkansli Concept .pdf a25ae02d-0af4-4276-a945-43fb2def8dbd false application/pdf Delegationsordning för kulturnämnden KUL Kulturkansli false solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KN Kulturförvaltningen KN 0.1 9c5d7785-9fdf-4b53-9f56-f172b4a34542 9c5d7785-9fdf-4b53-9f56-f172b4a34542 document 9c5d7785-9fdf-4b53-9f56-f172b4a34542 varnamo_se Delegationsordningar All folder KN

varnamo_se Föreskrifter (KN)

faef1910-23f6-4e19-9add-3bc504b8a4ba varnamo_se Föreskrifter All folder KN

varnamo_se Planer (KN)

2020-09-09T10:35:49.577 solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KUL Kulturkansli Concept .pdf 7c0a1ed8-80e7-4d54-b4b9-9aa967c615a6 false application/pdf Plan för biblioteken i Värnamo kommun 2019-2022 KUL Kulturkansli false ann-christine.ekelund.sivula@varnamo.se Ann-Christine Ekelund Sivula KN Kulturförvaltningen KN 0.1 1175298b-cad1-47a4-9789-662b81c096b2 1175298b-cad1-47a4-9789-662b81c096b2 document
2022-04-21T14:38:35.923 solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KUL Kulturkansli Concept .pdf 39792e1f-ea39-4d91-933f-638161b84802 false application/pdf Verksamhetsplan för kulturnämnden 2023 2025 KUL Kulturkansli false solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KN Kulturförvaltningen KN 0.1 1175298b-cad1-47a4-9789-662b81c096b2 1175298b-cad1-47a4-9789-662b81c096b2 document 1175298b-cad1-47a4-9789-662b81c096b2 varnamo_se Planer All folder KN

varnamo_se Policyer (KN)

2021-08-12T08:42:09.94 solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KUL Kulturkansli Concept .pdf 3b9267a5-262c-4a47-afff-ca948d0703f0 false application/pdf Policy för konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln KUL Kulturkansli false marlene.ulfsax@varnamo.se Marlene Ulfsax 0370377590 KN Kulturförvaltningen KN 0.1 a0b28ce2-8a37-4dbd-98ed-db2a38b84569 a0b28ce2-8a37-4dbd-98ed-db2a38b84569 document a0b28ce2-8a37-4dbd-98ed-db2a38b84569 varnamo_se Policyer All folder KN

varnamo_se Reglementen (KN)

2019-04-09T13:34:11.07 solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KUL Kulturkansli Concept .pdf ac0332f2-5644-4e03-b183-d283d1fef8bf false application/pdf Reglemente kulturnämnden 2019 KUL Kulturkansli false solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KN Kulturförvaltningen KN 0.1 3d5c0953-1cbf-4b5d-9e27-f5b68124839c 3d5c0953-1cbf-4b5d-9e27-f5b68124839c document 3d5c0953-1cbf-4b5d-9e27-f5b68124839c varnamo_se Reglementen All folder KN

varnamo_se Riktlinjer (KN)

2019-11-21T14:24:21.503 solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KUL Kulturkansli Concept .pdf e10b1954-2c91-4c4a-87e9-b4cacc676c18 false application/pdf Riktlinjer - Bidrag till fritids- och kulturarrangemang KUL Kulturkansli false marlene.ulfsax@varnamo.se Marlene Ulfsax 0370377590 KN Kulturförvaltningen KN 0.1 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 document
2019-11-06T13:32:38.023 solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KUL Kulturkansli Concept .pdf fba2ff4c-0f8e-4ba8-beac-eef14eef80a0 false application/pdf Riktlinjer - Bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet KUL Kulturkansli false marlene.ulfsax@varnamo.se Marlene Ulfsax 0370377590 KN Kulturförvaltningen KN 0.3 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 document
2022-05-05T11:59:20.957 marlene.ulfsax@varnamo.se Marlene Ulfsax 0370377590 Concept .pdf fa27ac79-b21c-443e-b556-c50598c273ec false application/pdf Riktlinjer - Extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar inom kulturområdet false marlene.ulfsax@varnamo.se Marlene Ulfsax 0370377590 KN Kulturförvaltningen KN 0.2 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 document
2017-08-24T09:05:39.803 pauline.blom.ekenberg@varnamo.se Pauline Blom Ekenberg KUL Kulturkansli Concept .pdf b746e3e0-3314-4a94-9800-dbdc83dc976c false application/pdf Riktlinjer - Lös konst KUL Kulturkansli false cecilia.gustavsson@varnamo.se Cecilia Gustavsson KN Kulturförvaltningen KN 0.1 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 document
2019-10-24T13:34:38.43 solgerd.vilhelmsson@varnamo.se Solgerd Vilhelmsson 0370-377591 KUL Kulturkansli Concept .pdf 6151d050-4d33-4c29-83cc-74d4236ad258 false application/pdf Riktlinjer - Värnamo kommuns kulturstipendium KUL Kulturkansli false marlene.ulfsax@varnamo.se Marlene Ulfsax 0370377590 KN Kulturförvaltningen KN 0.5 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 document
2017-05-09T12:01:58.39 pauline.blom.ekenberg@varnamo.se Pauline Blom Ekenberg KUL Kulturkansli Concept .pdf dea70dda-d0fe-4d19-a876-ae3b4115db45 false application/pdf Riktlinjer - Årsbidrag till studieförbund KUL Kulturkansli false marlene.ulfsax@varnamo.se Marlene Ulfsax 0370377590 KN Kulturförvaltningen KN 0.10 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 document 807360f7-9a5a-44b3-b721-301fdaf03508 varnamo_se Riktlinjer All folder KN

varnamo_se Stadgar (KN)

2c36bb73-edef-4bbe-9a9a-fcfef6fccddb varnamo_se Stadgar All folder KN

varnamo_se Taxor och avgifter (KN)

f59c4145-a5e1-436f-b92a-98349a5e70d1 varnamo_se Taxor och avgifter All folder KN

varnamo_se Åtgärdsplaner (KN)

5f76a334-c16e-44e2-a10e-4be490f6af41 varnamo_se Åtgärdsplaner All folder KN

varnamo_se Ägardirektiv (KN)

dba199fe-078e-4b28-b29c-b79e73380876 varnamo_se Ägardirektiv All folder KN

varnamo_se Bolagsordningar (KS)

2020-04-07T16:45:39.627 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Concept .pdf 4fe83e77-158c-4c9a-ad2d-df2b95b36b38 false application/pdf Bolagsordning Finnvedsbostäder AB 2020 false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 772d4131-9112-4577-97dd-74ee112b3f04 772d4131-9112-4577-97dd-74ee112b3f04 document
2020-04-07T16:45:01.027 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Concept .pdf 90faf81b-3ba7-409d-b1d8-578d2e2afb49 false application/pdf Bolagsordning Värnamo Energi AB 2020 false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 772d4131-9112-4577-97dd-74ee112b3f04 772d4131-9112-4577-97dd-74ee112b3f04 document
2020-04-07T16:46:04.723 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Concept .pdf 9ebb4d3f-33ca-48ee-8d1d-76e5d0955f59 false application/pdf Bolagsordning Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 2020 false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 772d4131-9112-4577-97dd-74ee112b3f04 772d4131-9112-4577-97dd-74ee112b3f04 document
2020-04-07T16:44:22.993 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Concept .pdf 289a7081-a508-4f15-9d02-df4ae5870116 false application/pdf Bolagsordning Värnamo Stadshus AB 2020 false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 772d4131-9112-4577-97dd-74ee112b3f04 772d4131-9112-4577-97dd-74ee112b3f04 document 772d4131-9112-4577-97dd-74ee112b3f04 varnamo_se Bolagsordningar All folder KS

varnamo_se Delegationsordningar (KS)

2022-02-10T16:13:58.77 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 272/2022/KS eaddc0b6-7069-495c-9f88-3f3cab67ff87 true application/pdf Kommunstyrelsens delegationsordning false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 76ce37e2-e65c-4814-a32b-0e3ef5c1e918 76ce37e2-e65c-4814-a32b-0e3ef5c1e918 document
Tekniska utskottet 2017-05-05T09:29:24.3 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 799/2017/KS 229df3ee-5711-43e2-b742-0e3765d77881 true application/pdf Kommunstyrelsens delegationsordning för TU samt TKT 2017-02-14 false anna.thoren.starby@varnamo.se Anna Thorén Starby +46709138728 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 76ce37e2-e65c-4814-a32b-0e3ef5c1e918 76ce37e2-e65c-4814-a32b-0e3ef5c1e918 document 76ce37e2-e65c-4814-a32b-0e3ef5c1e918 varnamo_se Delegationsordningar All folder KS

varnamo_se Föreskrifter (KS)

2019-01-30T08:15:32.857 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf ecbaef22-77bb-4d99-8ef1-1e41a1eaf982 false application/pdf Föreskrifter för avfallshantering false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 e464ba79-096a-4616-bb05-7860bfd4fad3 e464ba79-096a-4616-bb05-7860bfd4fad3 document
2018-03-09T11:18:31.143 martina.palm@varnamo.se Martina Palm Out .pdf 689/2018/KS 272bca88-8365-4c8d-8b53-c25f1357dc0c true application/pdf Föreskrifter för avfallshantering Bilaga 1 false martina.palm@varnamo.se Martina Palm KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 e464ba79-096a-4616-bb05-7860bfd4fad3 e464ba79-096a-4616-bb05-7860bfd4fad3 document
2018-03-09T11:18:44.397 martina.palm@varnamo.se Martina Palm Out .pdf 690/2018/KS 72e15daa-2865-45b5-99f7-c44e086ef28a true application/pdf Föreskrifter för avfallshantering Bilaga 2 false martina.palm@varnamo.se Martina Palm KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 e464ba79-096a-4616-bb05-7860bfd4fad3 e464ba79-096a-4616-bb05-7860bfd4fad3 document
2021-11-26T11:50:00.453 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 25e501c1-0bb3-4a68-b18e-dfd58f94fe1f false application/pdf Regler för tomtkön samt förvärv av tomter/gruppbyggda småhus inom Värnamo kommun false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 e464ba79-096a-4616-bb05-7860bfd4fad3 e464ba79-096a-4616-bb05-7860bfd4fad3 document e464ba79-096a-4616-bb05-7860bfd4fad3 varnamo_se Föreskrifter All folder KS

varnamo_se Planer (KS)

2018-03-09T11:25:44.637 martina.palm@varnamo.se Martina Palm Out .pdf 685/2018/KS 7951f2e1-37f9-4f73-b2fd-944de7f1c938 true application/pdf Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering false martina.palm@varnamo.se Martina Palm KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2020-01-21T09:58:04.06 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 60/2020/KS ab6b0d06-8eab-4e75-94d4-be5c642329f3 true application/pdf Likabehandlingsplan 2019 - 2022 false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2021-07-05T07:46:54.107 madelene.lennartsson@varnamo.se Madelene Lennartsson Concept .pdf dd88c677-c9fd-4386-915c-90defa7d751c false application/pdf Plan för bostadsförsörjning false madelene.lennartsson@varnamo.se Madelene Lennartsson KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2019-09-06T11:31:52.637 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 0199e03b-bd8c-4681-b829-c67e4d27ae35 false application/pdf Plan för centrala strategier för digitalisering, 2019-2022 false jenny.hurtig@varnamo.se Jenny Hurtig +46701835676 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2017-05-08T11:37:56.157 hanna.andersson@varnamo.se Hanna Andersson +46705975990 Concept .pdf 0824939d-9d7d-4dda-b06a-fd974d046c0a false application/pdf Plan för kommunikation och information false anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
Peter Andersson Samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-12T13:05:11.133 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf b5b78cb8-7045-46cf-80c2-8daa51627f28 false application/pdf Plan för kulturmiljön i Värnamo kommun false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2020-04-17T13:29:04.863 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf d281fd56-4b63-4191-a34f-600b6386b8ca false application/pdf Plan för operativ räddningsinsats 2019-2022, beslutad false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2020-04-17T13:27:38.47 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 22b8a64b-4c20-4442-817d-d180cfdb13ef false application/pdf Plan för trygg och säker kommun 2019-2022, beslutad false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2017-11-28T15:17:04.503 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 90099f7e-7487-46e7-a2bf-739be0553c56 false application/pdf Plan för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs av privata utförare. false ulf.svensson@varnamo.se Ulf Svensson +46703012199 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2019-08-01T13:41:25.85 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf e26394c7-bb08-4232-bdf1-10cf574bd6c5 false application/pdf Plan för Värnamo kommuns miljöarbete false martina.palm@varnamo.se Martina Palm KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2021-10-08T13:54:59.547 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 1784/2021/KS 4f32cc8a-e858-4ea3-aa7b-aa14544cba3c true application/pdf Verksamhetsplan för Campus Värnamo 2022-2024 false ulf.svensson@varnamo.se Ulf Svensson +46703012199 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document
2021-10-08T13:53:50.62 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 1783/2021/KS b4b15a81-5808-4211-a18d-1a31b42ca344 true application/pdf Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022 - 2024 false ulf.svensson@varnamo.se Ulf Svensson +46703012199 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 document 87d7b629-9168-40c2-9dde-df2b9b6964b8 varnamo_se Planer All folder KS

varnamo_se Policyer (KS)

2019-06-28T09:48:22.807 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 PER HR-avdelningen Out .pdf 1114/2022/KS 71305ebf-7d09-4458-a37f-ded711b2f23e true application/pdf Arbetsmiljöpolicy PER HR-avdelningen false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
2020-04-07T16:05:41.313 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 738/2020/KS 27e69c86-807d-4a4e-a85e-31f4f7547773 true application/pdf Kravpolicy false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
2019-11-08T10:14:04.197 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 1989/2019/KS eab613fc-5f71-4e01-adb3-1d2978d444aa true application/pdf Policy – Värnamo kommun som arbetsgivare false asa.johansson2@varnamo.se Åsa Johansson +46702627342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
2017-11-21T14:21:31.263 anneli.forsgren@varnamo.se Anneli Forsgren +46767915026 Concept .pdf b9f9b4b3-5135-4de2-a6e5-2a30b7a41c75 false application/pdf Policy för EU och internationellt arbete false anneli.forsgren@varnamo.se Anneli Forsgren +46767915026 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
Kommunledningsförvaltningen 2016-09-21T09:39:43.227 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 863/2016/KS 158c3db4-344f-488b-8aef-69da7e07c63c true application/pdf Policy för evenemangsstöd och sponsring false maria.berglund@varnamo.se Maria Berglund KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
HR-avdelningen 2019-08-02T08:41:11.303 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf afaa644d-c81e-48bd-85e3-72b0b646ff86 false application/pdf Policy för Heltid som norm false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
2017-12-06T15:56:59.16 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 2086/2017/KS 645c87b3-78d1-47cb-be4e-fe5829fea925 true application/pdf Policy för integrationspolitik false anneli.forsgren@varnamo.se Anneli Forsgren +46767915026 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
2019-12-05T16:05:54.257 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 2226/2019/KS da110044-dbcf-40b2-a12b-043e03950bd9 true application/pdf Policy för investeringsprocessen false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
2017-05-08T11:51:34.097 anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KK Kommunkansliet Out .pdf 1993/2017/KS 82e013e0-4344-4638-9cc8-6692a10cdbc3 true application/pdf Policy för kommunikation och information KK Kommunkansliet false anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
Kommunledningskontoret 2014-02-07T00:00:00 In .pdf 1238/2013/KS 9899b0b6-a3b1-45b7-adf9-9cf6d3f9ac60 true application/pdf Policy för otillbörliga förmåner false support@essvision.se O känd KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
2022-06-28T13:33:20.353 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Out .pdf 1181/2022/KS af05ba34-05c8-45bf-9d53-796f079dc485 true application/pdf Policy för visselblåsning false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document
Kommunledningsförvaltningen 2016-01-14T00:00:00 In .pdf 1283/2015/KS 87192c6f-be59-4261-a97b-dad8357e62b9 true application/pdf Representationspolicy false annette.petersson@varnamo.se Annette Petersson +46703819326 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 document 86b2810f-8948-48f1-ada3-a5170e6b3022 varnamo_se Policyer All folder KS

varnamo_se Reglementen (KS)

2019-04-03T16:07:52.46 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 0fce87cf-fef5-4d0d-9afb-922e821adb67 false application/pdf Allmän nämndsreglemente, beslutad 2019-03-28 false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2017-12-06T16:05:48.23 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 2087/2017/KS 742021f0-20b3-4544-9282-ec9167f151c0 true application/pdf Arkivreglemente för Värnamo kommun false marta.blomberg@varnamo.se Marta Blomberg +46764962821,+46702987595 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2020-06-23T11:54:31.687 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 1313/2020/KS 9adbde0d-a680-40f3-bbac-453c6477dd51 true application/pdf Arvodesbestämmelser för förtroendevalda false ulf.svensson@varnamo.se Ulf Svensson +46703012199 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2021-12-21T11:37:53.697 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf c1eb7a0d-c6b7-46c0-9b69-9ef5e2c4f7a7 false application/pdf Arvodesbestämmelser, bilaga 1 false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2019-04-04T09:58:19.69 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf d4decd93-f10b-40fe-a1a4-7c711023e060 false application/pdf Arvodesbestämmelser, bilaga 2 false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
Kommunledningskontoret 2017-12-21T11:50:30.477 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 44f09df7-d1fd-445f-8eb4-733d9c6f49ff false application/pdf Arvodesbestämmelser, bilaga 3 false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2021-03-03T16:09:07.697 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 397/2021/KS 4d7b3c87-83fc-43f2-be4b-0e9ed2d7ef65 true application/pdf Kommunfullmäktiges arbetsordning false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2021-05-10T11:50:39.173 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 5d01bf7e-73d4-4025-ac42-d6060ee8dc28 false application/pdf Kommunstyrelsens reglemente false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2017-11-09T14:04:16.747 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 1860/2017/KS 3a63056f-d12c-4556-92f8-e3e1e7c87aef true application/pdf Reglemente för intern kontroll false anneli.forsgren@varnamo.se Anneli Forsgren +46767915026 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2016-12-29T16:42:02.687 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 3362769c-e313-4473-8b05-14c7d7088cab false application/pdf Reglemente för kommunens revisorer false anna.thoren.starby@varnamo.se Anna Thorén Starby +46709138728 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2020-03-05T10:39:38.763 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 489/2020/KS 6a9ed900-e0a9-49e3-b6ee-d7d1d94b675f true application/pdf Reglemente för krisledningsnämnden false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2020-06-10T10:27:26.157 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 2685f1c2-e051-4097-b0af-dc9aac3ff484 false application/pdf Reglemente för medborgarinitiativ false ulf.svensson@varnamo.se Ulf Svensson +46703012199 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2017-07-07T11:25:13.513 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Out .pdf 1212/2017/KS ba2248a0-07a9-40e7-bc88-74dc7134251e true application/pdf Reglemente för nämndernas resultatfonder false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2016-12-29T16:37:06.48 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 027308d5-1438-4472-8289-b81a1018d7ca false application/pdf Reglemente för valnämnden false anna.thoren.starby@varnamo.se Anna Thorén Starby +46709138728 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document
2019-12-16T10:44:11.427 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KK Kommunkansliet Concept .pdf 355464f4-6edb-4641-9918-296a187d6cb3 false application/pdf Reglemente kommunalt partistöd i Värnamo kommun KK Kommunkansliet false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced document 911c2b94-2461-4aab-b284-89677108bced varnamo_se Reglementen All folder KS

varnamo_se Riktlinjer (KS)

2019-03-08T10:40:13.09 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 430/2019/KS c04b2c72-510b-455b-a681-0ae8c5a656f8 true application/pdf Riktlinje - Alkohol och droger false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2019-03-08T10:48:42.203 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 429/2019/KS 0dad6567-f50c-47d9-869d-ad1c061eeb50 true application/pdf Riktlinje - Arbetslivsinriktad rehabilitering false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-10-13T10:31:35.807 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 1836/2020/KS 6af62d17-9cc3-4e08-80b3-24d313dd135a true application/pdf Riktlinje - Bidrag till demokratiutveckling ungdomar false lisa.liden@varnamo.se Lisa Lidén KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-10-12T11:32:08.547 anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KK Kommunkansliet Concept .pdf 89374f92-90fc-4524-8999-d93d8d4d020a false application/pdf Riktlinje - Digitala skyltar vid E4 KK Kommunkansliet false anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.13 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2021-10-04T08:24:57.26 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 1606/2021/KS 2775cd6a-77ed-4dff-9139-fe4ed00a7f29 true application/pdf Riktlinje - Distansarbete false asa.johansson2@varnamo.se Åsa Johansson +46702627342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2019-03-08T10:54:40.857 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 428/2019/KS 74116fe6-36b1-4879-8188-6d9de86c1af9 true application/pdf Riktlinje - Domäner och domänregistrering false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2021-02-25T08:39:02.257 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf fc7bc051-f318-40b7-a392-6950206d895e false application/pdf Riktlinje - E-tjänster i Värnamo kommun false anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-05-25T15:54:19.823 thomas.stening@varnamo.se Thomas Stening PER HR-avdelningen Out .pdf 1903/2020/KS 6a9e032c-5dd6-480d-b7e5-312e60af6257 true application/pdf Riktlinje - Facklig tid PER HR-avdelningen false thomas.stening@varnamo.se Thomas Stening KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.5 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-04-20T08:19:36.443 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 817/2020/KS 8ba4f4d4-78ab-4ce6-a0fc-47783a7e0214 true application/pdf Riktlinje - Flaggning i Värnamo kommun false ulf.svensson@varnamo.se Ulf Svensson +46703012199 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-09-02T13:07:28.577 anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KK Kommunkansliet Out .pdf 1754/2020/KS 8950294e-b93f-4d21-b04e-e80199a6f8c8 true application/pdf Riktlinje - Grafisk profil KK Kommunkansliet false anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.7 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2017-08-04T11:40:04.417 stina.gof@varnamo.se Stina Gof +46706729687 Concept .pdf 376f247d-b194-4b95-8103-9e7bd584ac38 false application/pdf Riktlinje - Handels- och attraktivitetsbidrag till näringslivs- och samhällsföreningar i Värnamo kommun false stina.gof@varnamo.se Stina Gof +46706729687 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.5 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2018-06-05T08:25:38.703 hanna.andersson@varnamo.se Hanna Andersson +46705975990 Out .pdf 2012/2018/KS 98e6e455-693b-40da-9458-0da4d32f5bdd true application/pdf Riktlinje - Hantering av e-post i Värnamo kommun false ulf.svensson@varnamo.se Ulf Svensson +46703012199 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.7 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2018-03-27T11:42:00.703 jenny.hurtig@varnamo.se Jenny Hurtig +46701835676 Out .pdf 1133/2018/KS 66dbbcf4-9f32-4f38-97e7-a6af1c0b627f true application/pdf Riktlinje - Hantering av personuppgifter i Värnamo kommun false jenny.hurtig@varnamo.se Jenny Hurtig +46701835676 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.5 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2019-12-10T14:58:48.733 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf b35ff2f3-8f75-40d9-87ed-97e8ebaab164 false application/pdf Riktlinje - Hantering av synpunkter i Värnamo kommun false atena.ahmadi@varnamo.se Atena Ahmadi +46704174944 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2019-03-08T11:39:38.773 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 432/2019/KS 5c75a3b8-2455-4737-8fe4-96c7c67a55d0 true application/pdf Riktlinje - Intraprenader false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-02-12T11:20:56.933 anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KK Kommunkansliet Out .pdf 556/2020/KS 30b518a5-864f-494e-92bf-e129feb40d67 true application/pdf Riktlinje - Kartberättelser i Värnamo kommun KK Kommunkansliet false anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2019-05-15T14:32:27.593 thomas.stening@varnamo.se Thomas Stening PER HR-avdelningen Concept .pdf 329a7f35-f361-4a76-b102-da16ac34288d false application/pdf Riktlinje - Kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier PER HR-avdelningen false thomas.stening@varnamo.se Thomas Stening KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.5 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2019-03-08T11:45:34.503 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 433/2019/KS 410df804-6ae3-4f39-8a78-43601b9f1634 true application/pdf Riktlinje - Lönebildning false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-10-07T10:19:18.117 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf c44d8ecb-700d-490d-bacd-d5ca259f8ee5 false application/pdf Riktlinje - Markanvisning och exploateringsavtal false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2021-01-22T15:25:28.883 asa.johansson2@varnamo.se Åsa Johansson +46702627342 Concept .pdf 31484de5-3235-43db-95aa-60c24c562b8c false application/pdf Riktlinje - Medarbetarskap och ledarskap false asa.johansson2@varnamo.se Åsa Johansson +46702627342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2018-01-03T10:02:44.523 stina.gof@varnamo.se Stina Gof +46706729687 Concept .pdf c436931f-979e-4c6a-a465-9607035b2667 false application/pdf Riktlinje - Medborgarbudget false stina.gof@varnamo.se Stina Gof +46706729687 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-10-28T08:38:44.37 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf d219aa61-0b0a-4995-ad7a-81e47441e962 false application/pdf Riktlinje - Mobila enheter och telefoni false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-08-19T12:02:46.877 thomas.stening@varnamo.se Thomas Stening PER HR-avdelningen Out .pdf 1901/2020/KS aaf4b2f9-7b8b-4c0a-a53c-7e8503050b3a true application/pdf Riktlinje - Rekrytering PER HR-avdelningen false thomas.stening@varnamo.se Thomas Stening KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.8 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2021-08-03T14:03:13.96 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 12250272-e183-4494-a219-bc70b088c760 false application/pdf Riktlinje - Sociala medier false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2021-11-16T07:44:38.893 asa.johansson2@varnamo.se Åsa Johansson +46702627342 Concept .pdf e748c2f2-e050-496c-bbeb-b59bd41a265b false application/pdf Riktlinje - systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder false asa.johansson2@varnamo.se Åsa Johansson +46702627342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2018-03-07T12:47:55.913 hanna.andersson@varnamo.se Hanna Andersson +46705975990 Out .pdf 663/2018/KS d5957e07-203e-45ab-8d5d-90b8d5819d11 true application/pdf Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen false asa.johansson2@varnamo.se Åsa Johansson +46702627342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.3 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-27T15:14:02.773 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Concept .docx 87c59c1d-1604-4beb-a125-457752b94641 false application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Bilaga 1 false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-27T15:14:33.773 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Concept .docx d8c50236-bcd6-4824-ba84-89d3e8407fc0 false application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Bilaga 2 false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-27T15:14:41.653 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Concept .docx f8befe21-3d0d-42b9-b181-51436ee188cd false application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Bilaga 3 false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-27T15:14:48.86 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Concept .docx 2bdb2b17-3212-4e08-998d-49dd7126574f false application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Bilaga 4 false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-27T15:14:58.143 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Concept .doc 63155acb-3178-4e57-a391-b4327130939f false application/msword Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Bilaga 5 false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-27T15:15:05.373 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Concept .docx 3f7d99ee-99e9-4d2d-b1e3-29031d3d6dc0 false application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Bilaga 6 false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-27T15:15:12.733 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Concept .docx 50731add-0b3f-4ed4-a50e-a37a185c8997 false application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Bilaga 7 false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-27T15:15:18.9 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Concept .pdf 1eff8408-516c-498d-bebb-c815bf082670 false application/pdf Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Bilaga 8 false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-27T15:15:25.3 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Concept .docx 9ac33871-49b2-4927-9257-9aa1e0ba309c false application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Riktlinje - Systematiskt arbetsmiljöarbete och aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen Bilaga 9 false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2019-03-08T13:25:13.45 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 435/2019/KS e7537195-82f6-4008-b197-0e5afdebb61c true application/pdf Riktlinje - Tjänstledighet utöver lag och avtal false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2019-03-08T13:41:49.027 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 436/2019/KS 610e7b7d-1fa8-4567-8b49-8608c3518e29 true application/pdf Riktlinje - Tobaksanvändning false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2021-08-23T14:16:56.003 monika.cvitanovic@varnamo.se Monika Cvitanovic PER HR-avdelningen Concept .pdf d5af6868-a732-4625-bac7-e9e2f710b2c9 false application/pdf Riktlinje - Uppvaktning och personalfrämjande åtgärder PER HR-avdelningen false monika.cvitanovic@varnamo.se Monika Cvitanovic KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-09-02T09:13:49.543 anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KK Kommunkansliet Out .pdf 1753/2020/KS 8f1b1096-6a08-43b3-a17a-f7c2336ff052 true application/pdf Riktlinje - Värnamo kommuns webbplatser KK Kommunkansliet false anita.johansson@varnamo.se Anita Johansson +46705654177 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.4 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-15T15:45:15.967 hanna.andersson@varnamo.se Hanna Andersson +46705975990 Out .pdf 1052/2022/KS 9fd650c7-66b8-4f05-9a4b-308ee9712e87 true application/pdf Riktlinje- Energi- och klimatbidrag false hanna.andersson@varnamo.se Hanna Andersson +46705975990 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-28T15:52:58.833 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Out .pdf 1180/2022/KS 81643695-cf0c-49c3-afcf-d8e606ca3f37 true application/pdf Riktlinje för molntjänster false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-07-01T12:34:27.723 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Out .pdf 1179/2022/KS 8901ac32-74cb-4bfa-9d24-83bfab580e9d true application/pdf Riktlinje för utrymning av stadshuset false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2022-06-28T13:35:44.217 elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg Out .pdf 1178/2022/KS fbfd493d-bf57-44f6-8a39-4f74ede86a57 true application/pdf Riktlinje mot hot och våld false elin.alteborg@varnamo.se Elin Alteborg KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2020-03-25T17:21:30.443 asa.johansson2@varnamo.se Åsa Johansson +46702627342 Concept .pdf 626636da-d0d2-4c7f-9927-638ce3bc46a0 false application/pdf Riktlinje -Tjänsteresor false asa.johansson2@varnamo.se Åsa Johansson +46702627342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.6 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
Kommunledningsförvaltningen 2016-05-12T00:00:00 In .pdf 443/2016/KS 614c1bc5-6b2c-42e3-8d83-49441403dfa4 true application/pdf Riktlinjer - Mål- och styrdokument Värnamo kommun false support@essvision.se O känd KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document
2019-03-08T14:46:51.14 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Out .pdf 440/2019/KS 528f401a-bc19-4db6-8fd7-302479932351 true application/pdf Riktlinjer till reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.2 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e document 30d45425-1f3f-4e71-89e9-2d751142254e varnamo_se Riktlinjer All folder KS

varnamo_se Stadgar (KS)

d1a6a672-05c1-4ac9-ba0e-9d2c9df1f2aa varnamo_se Stadgar All folder KS

varnamo_se Taxor och avgifter (KS)

2021-12-27T10:14:41.78 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf dd06786a-f1a6-4628-a8aa-80cd1c082aa6 false application/pdf Avfallstaxa 2022 - Värnamo kommun false riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 c52b1ab1-4200-4798-b15a-1118073497e0 c52b1ab1-4200-4798-b15a-1118073497e0 document
2017-01-10T13:45:56.367 riitta.andersson@varnamo.se Riitta Andersson +46701830342 Concept .pdf 4c4ac2be-4ae6-400e-abac-4989c0a9ce91 false application/pdf Kopieringstaxa false anna.thoren.starby@varnamo.se Anna Thorén Starby +46709138728 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 c52b1ab1-4200-4798-b15a-1118073497e0 c52b1ab1-4200-4798-b15a-1118073497e0 document c52b1ab1-4200-4798-b15a-1118073497e0 varnamo_se Taxor och avgifter All folder KS

varnamo_se Åtgärdsplaner (KS)

2d05dfd3-59c0-4997-8cce-77647109d95f varnamo_se Åtgärdsplaner All folder KS

varnamo_se Ägardirektiv (KS)

2020-04-07T16:43:56.867 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Concept .pdf 7723b91e-fb91-45be-aa4a-693449334745 false application/pdf Generella ägardirektiv för Värnamo kommuns majoritetsägda bolag false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c document
2020-04-07T16:45:49.13 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Concept .pdf 8b801169-14f0-4bff-baa3-7f5e7d469e5b false application/pdf Ägardirektiv Finnvedsbostäder AB 2020 false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c document
2020-04-07T16:44:54.043 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Concept .pdf aa5919ec-fb69-41a5-bc9d-6bcfd3e08496 false application/pdf Ägardirektiv Värnamo Energikoncernen 2020 false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c document
2020-04-07T16:46:14.387 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Concept .pdf 42c5b745-2288-4e45-98c1-d254b7c8416f false application/pdf Ägardirektiv Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB 2020 false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c document
2020-04-07T16:44:31.027 kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 Concept .pdf 431907dc-90d0-4e97-b044-1f75dc42ec38 false application/pdf Ägardirektiv Värnamo Stadshus AB 2020 false kjell.fransson@varnamo.se Kjell Fransson +46703638611 KS Kommunledningsförvaltningen KS 0.1 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c document 2f6217c6-3658-4d66-8171-86a464b0f74c varnamo_se Ägardirektiv All folder KS

varnamo_se Bolagsordningar (MBN)

71366e66-4356-4e76-b15e-65fe000fe9d5 varnamo_se Bolagsordningar All folder MBN

varnamo_se Delegationsordningar (MBN)

2022-04-27T11:07:56.37 andelina.henrysson.petrusic@varnamo.se Andelina Henrysson Petrusic Out .pdf 128/2022/MBN 1ec177ba-0c91-4c93-a821-67a921f92b32 true application/pdf Delegationsordning MBN false andelina.henrysson.petrusic@varnamo.se Andelina Henrysson Petrusic MBN Medborgarförvaltningen MBN 0.1 6dbacb6e-6013-4d42-ad60-27e6939fc6f7 6dbacb6e-6013-4d42-ad60-27e6939fc6f7 document 6dbacb6e-6013-4d42-ad60-27e6939fc6f7 varnamo_se Delegationsordningar All folder MBN

varnamo_se Föreskrifter (MBN)

228c6cd8-2912-4359-a720-115297b34d4b varnamo_se Föreskrifter All folder MBN

varnamo_se Planer (MBN)

2020-02-26T12:55:45.093 ida.vesterlund@varnamo.se Ida Vesterlund +46720838901 Stab Stab Out .pdf 62/2020/MBN 81f062f0-1c86-46ea-a074-e5e1035df45f true application/pdf Verksamhetsplan för medborgarnämnden 2021 - 2023 Stab Stab false magnus.sandgrehn@varnamo.se Magnus Sandgrehn +46721466694 MBN Medborgarförvaltningen MBN 0.19 867e852b-9afb-4a3d-9cf1-e20e16b55cb2 867e852b-9afb-4a3d-9cf1-e20e16b55cb2 document 867e852b-9afb-4a3d-9cf1-e20e16b55cb2 varnamo_se Planer All folder MBN

varnamo_se Policyer (MBN)

e6f40da2-8db7-41ae-afee-c1f9208386c9 varnamo_se Policyer All folder MBN

varnamo_se Reglementen (MBN)

2019-01-31T15:53:16.83 louise.johansson.malmstrom@varnamo.se Louise Johansson Malmström +46706227407 Stab Stab Out .pdf 108/2019/MBN 15c8b4c8-eda6-4e65-930f-b030e266a035 true application/pdf Reglemente för medborgarnämnden Stab Stab false fredrik.wallstrom@varnamo.se Fredrik Wallström +46706766941 MBN Medborgarförvaltningen MBN 0.2 073d2c44-5b54-4352-b3bb-dbb08bf6e3f4 073d2c44-5b54-4352-b3bb-dbb08bf6e3f4 document 073d2c44-5b54-4352-b3bb-dbb08bf6e3f4 varnamo_se Reglementen All folder MBN

varnamo_se Riktlinjer (MBN)

2022-06-21T08:38:02.87 2022-06-21T00:00:00 2030-12-31T00:00:00 lucas.seiron@varnamo.se Lucas Seiron
2019-07-02T08:41:53.507 ida.vesterlund@varnamo.se Ida Vesterlund +46720838901 EKO Ekonomiskt bistånd Concept .docx 2ed8abcd-773e-46b8-8b26-e419d515ee4f false application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Riktlinje - ekonomiskt bistånd EKO Ekonomiskt bistånd false anna.sundberg@varnamo.se Anna Sundberg +46721415979 MBN Medborgarförvaltningen MBN 3.0 894dccea-dc2d-4cf8-a03b-023826c87dc7 894dccea-dc2d-4cf8-a03b-023826c87dc7 document 2019-03-08T13:51:30.677 2019-03-08T00:00:00 2020-03-31T00:00:00 ida.vesterlund@varnamo.se Ida Vesterlund +46720838901
2019-03-08T13:31:53.96 ida.vesterlund@varnamo.se Ida Vesterlund +46720838901 ARB Arbete och Välfärd Concept .pdf 54a4d893-2826-4773-a51c-19f4447bb7ad false application/pdf Riktlinjer - anslaget till integrationsfrämjande projekt ARB Arbete och Välfärd false charlotte.knutsson@varnamo.se Charlotte Knutsson +46701857562 MBN Medborgarförvaltningen MBN 1.0 894dccea-dc2d-4cf8-a03b-023826c87dc7 894dccea-dc2d-4cf8-a03b-023826c87dc7 document 894dccea-dc2d-4cf8-a03b-023826c87dc7 varnamo_se Riktlinjer All folder MBN

varnamo_se Stadgar (MBN)

ad54de8c-0e16-46fb-aaf1-04184ed542fa varnamo_se Stadgar All folder MBN

varnamo_se Taxor och avgifter (MBN)

2021-04-29T10:04:38.27 jonna.andersson@varnamo.se Jonna Andersson ADM Administration och service Out .pdf 89/2021/MBN 42e524c6-6c3f-43fa-b0a3-855da42fdf2f true application/pdf Taxa för tolkservice ADM Administration och service false carola.nordin@varnamo.se Carola Nordin +46721412838 MBN Medborgarförvaltningen MBN 0.2 b83a6981-b8c4-4742-972d-baac24621862 b83a6981-b8c4-4742-972d-baac24621862 document b83a6981-b8c4-4742-972d-baac24621862 varnamo_se Taxor och avgifter All folder MBN

varnamo_se Åtgärdsplaner (MBN)

fe325577-8fe6-4ca2-8886-00fcf350c90e varnamo_se Åtgärdsplaner All folder MBN

varnamo_se Ägardirektiv (MBN)

ed347e0d-dad7-4cd7-9939-b1dc193f0af6 varnamo_se Ägardirektiv All folder MBN

varnamo_se Bolagsordningar (ON)

7bac24fe-79c1-48b6-8403-0272908ea9f9 varnamo_se Bolagsordningar All folder ON

varnamo_se Delegationsordningar (ON)

2022-03-30T12:04:38.68 2021-09-15T00:00:00 2022-12-31T00:00:00 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692
2021-09-22T09:04:50.647 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 325/2021/ON 3be5b9ad-3a83-4e4f-8486-d155239cccc0 true application/pdf Delegationsordning för omsorgsnämndens verksamhet false jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ON Omsorgsförvaltningen ON 2.0 7edd5cbb-d9a5-4eff-a2bd-468b9b4c0227 7edd5cbb-d9a5-4eff-a2bd-468b9b4c0227 document 7edd5cbb-d9a5-4eff-a2bd-468b9b4c0227 varnamo_se Delegationsordningar All folder ON

varnamo_se Föreskrifter (ON)

8b433ddc-a547-4779-9f45-f6b10edd233b varnamo_se Föreskrifter All folder ON

varnamo_se Planer (ON)

2017-11-22T12:49:56.553 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 587/2017/ON 2018565e-1ec4-41a3-8544-d556b879e3b1 true application/pdf Socialt program false sofie.starby@varnamo.se Sofie Starby +46727137879 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.2 c2410f8c-11b8-4dcf-998a-8ea87e983d33 c2410f8c-11b8-4dcf-998a-8ea87e983d33 document
2020-12-15T14:23:53.047 ylva.jarhult@varnamo.se Ylva Jarhult Out .pdf 99/2021/ON d98b4410-7181-48b4-ac40-634e4aee2401 true application/pdf Verksamhetsplan för omsorgsnämnden 2022 - 2024 false charlotte.jacobsson@varnamo.se Charlotte Jacobsson +46701843058 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.21 c2410f8c-11b8-4dcf-998a-8ea87e983d33 c2410f8c-11b8-4dcf-998a-8ea87e983d33 document c2410f8c-11b8-4dcf-998a-8ea87e983d33 varnamo_se Planer All folder ON

varnamo_se Policyer (ON)

7bbce369-30b3-4ac2-86cc-5d0de80837fd varnamo_se Policyer All folder ON

varnamo_se Reglementen (ON)

2017-12-06T13:19:49.083 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 684/2017/ON 8465817a-26b1-4abf-be61-de81d65ed0e3 true application/pdf Arbetsordning för uppdrag som kontaktpolitiker i omsorgsförvaltningen false jonna.andersson@varnamo.se Jonna Andersson ON Omsorgsförvaltningen ON 0.5 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd document 2022-03-30T12:04:47.713 2017-10-23T00:00:00 2023-12-31T00:00:00 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692
2017-10-23T07:30:01.34 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 409/2017/ON a4cf75e3-d5d1-40ce-bc51-16ae09fe3c7c true application/pdf Arkivbeskrivning omsorgsnämnden false jonna.andersson@varnamo.se Jonna Andersson ON Omsorgsförvaltningen ON 1.0 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd document
2018-11-06T15:46:25.337 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 176/2022/ON 9a5a829c-6b1d-4b4e-a3c5-d2ba0de6a0f4 true application/pdf Lokal värdighetsgaranti ordinärt boende false sofie.starby@varnamo.se Sofie Starby +46727137879 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.1 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd document
2018-11-06T15:47:32.96 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 175/2022/ON 333afbff-4492-432a-a0f4-22b4e2ab9f7a true application/pdf Lokal värdighetsgaranti särskilt boende false sofie.starby@varnamo.se Sofie Starby +46727137879 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.1 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd document 2022-03-30T12:04:01.147 2019-05-03T00:00:00 2023-12-31T00:00:00 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692
2019-01-21T15:25:59.493 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 232/2019/ON 889b512d-867e-4e12-a62e-6c6d7a7e08f8 true application/pdf Reglemente för omsorgsnämnden false jonna.andersson@varnamo.se Jonna Andersson ON Omsorgsförvaltningen ON 2.0 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd document 2022-03-30T12:03:52.913 2015-11-04T00:00:00 2023-01-31T00:00:00 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692
2017-12-06T07:41:03.6 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 645/2017/ON e2c81aa9-4d73-486d-9612-08cd97e86f02 true application/pdf Reglemente för pensionärsrådet false jonna.andersson@varnamo.se Jonna Andersson ON Omsorgsförvaltningen ON 1.0 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd document 2022-03-30T12:03:34.32 2023-01-31T00:00:00 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692
2017-12-05T15:40:51.217 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 644/2017/ON e13bd186-2d9d-43c0-8194-5a81c351d650 true application/pdf Reglemente för tillgänglighetsrådet false jonna.andersson@varnamo.se Jonna Andersson ON Omsorgsförvaltningen ON 1.0 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd document 9f6aaacb-c5aa-445d-902d-c4d07e5ef9bd varnamo_se Reglementen All folder ON

varnamo_se Riktlinjer (ON)

2021-05-10T09:55:27.23 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 181/2021/ON 50058e55-ed43-4c12-a76c-41cae7ac8932 true application/pdf Riktlinje - Anhöriganställningar false jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.3 e633c912-c0eb-4fbd-a393-eff35961cebe e633c912-c0eb-4fbd-a393-eff35961cebe document
2020-09-25T09:05:40.653 ylva.jarhult@varnamo.se Ylva Jarhult ÄHO Äldre- och handikappomsorg Out .pdf 320/2020/ON fd3b3e9f-0cb1-4b5f-be3e-e94b86033df4 true application/pdf Riktlinje - Parboende i särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen ÄHO Äldre- och handikappomsorg false ann.lindqvist@varnamo.se Ann Lindqvist +46706177495 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.3 e633c912-c0eb-4fbd-a393-eff35961cebe e633c912-c0eb-4fbd-a393-eff35961cebe document
2020-12-09T12:21:18.14 charlotte.jacobsson@varnamo.se Charlotte Jacobsson +46701843058 Out .pdf 82/2021/ON 03a28c83-1a37-4e24-b297-3224c0678543 true application/pdf Riktlinje - Trygghetsboende i Värnamo kommun false charlotte.jacobsson@varnamo.se Charlotte Jacobsson +46701843058 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.5 e633c912-c0eb-4fbd-a393-eff35961cebe e633c912-c0eb-4fbd-a393-eff35961cebe document e633c912-c0eb-4fbd-a393-eff35961cebe varnamo_se Riktlinjer All folder ON

varnamo_se Stadgar (ON)

5ab97b8f-9075-45e1-9c19-9a89daca0390 varnamo_se Stadgar All folder ON

varnamo_se Taxor och avgifter (ON)

2022-03-07T11:34:35.2 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Concept .pdf f58490a1-0c85-4f83-a98c-76fecd1612c5 false application/pdf Avgifter inom omsorgsförvaltningen 2022 false jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.1 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document
2021-12-06T16:18:10.03 charlotte.jacobsson@varnamo.se Charlotte Jacobsson +46701843058 ÄHO Äldre- och handikappomsorg Out .pdf 453/2021/ON bbe7f624-512d-4aa4-bb7b-bc51ac498862 true application/pdf Avgiftstaxa för hemsjukvård 2022 ÄHO Äldre- och handikappomsorg false charlotte.jacobsson@varnamo.se Charlotte Jacobsson +46701843058 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.4 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document
2022-01-13T07:57:28.45 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ÄHO Äldre- och handikappomsorg Out .pdf 17/2022/ON 96ad3838-aec2-447e-b8b9-5b494d2c0496 true application/pdf Avgiftstaxa för LSS-verksamheten 2022 ÄHO Äldre- och handikappomsorg false charlotte.jacobsson@varnamo.se Charlotte Jacobsson +46701843058 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.2 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document
2021-12-06T16:17:15.353 charlotte.jacobsson@varnamo.se Charlotte Jacobsson +46701843058 ÄHO Äldre- och handikappomsorg Out .pdf 445/2021/ON 05744ff1-783c-4b0e-a7fb-9a043652bd29 true application/pdf Avgiftstaxa för måltider inom äldre- och funktionshinderomsorgen 2022 ÄHO Äldre- och handikappomsorg false charlotte.jacobsson@varnamo.se Charlotte Jacobsson +46701843058 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.4 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document
2021-12-30T08:22:04.733 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ÄHO Äldre- och handikappomsorg Out .pdf 481/2021/ON d9d75dba-f727-44f8-9ccb-5e8ad7313d67 true application/pdf Avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen med tillämpningsanvisningar 2022 ÄHO Äldre- och handikappomsorg false charlotte.jacobsson@varnamo.se Charlotte Jacobsson +46701843058 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.2 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document
2022-03-03T08:07:18.507 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Concept .pdf c2093f3d-4e1e-4ffa-9fd9-cc0723375bda false application/pdf Hyror äldreboende 2022 false jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.2 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document
2022-03-07T11:31:17.757 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Concept .pdf 8daaf5a1-8d6f-4a3d-bc1f-1b10610b3a9b false application/pdf Information för beräkning av avgifter (Hemtjänst) 2022 false jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.2 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document
2022-03-07T11:31:19.957 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Concept .pdf 998e98cb-c683-433e-98bf-e3592425ae54 false application/pdf Information för beräkning av avgifter (Särskilt boende) 2022 false jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.2 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document
2022-03-07T11:31:12.877 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Concept .pdf 6f1492b7-7ab4-41e5-9e5a-d8f6809c73e0 false application/pdf Information om beräkning av avgifter (Enskilda vårdhem 60 år) 2022 false jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.2 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document
2022-03-07T11:31:15.8 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Concept .pdf bd35b815-8a0f-40be-a6b8-fe19980b95a6 false application/pdf Information om beräkning av avgifter (Enskilda vårdhem 61 år) 2022 false jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 ON Omsorgsförvaltningen ON 0.2 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef document 50cbb9ff-dd2c-4423-b3d0-0355e16504ef varnamo_se Taxor och avgifter All folder ON

varnamo_se Åtgärdsplaner (ON)

2022-03-30T12:04:26.773 2017-10-23T00:00:00 2023-06-30T00:00:00 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692
2017-10-16T09:09:05.513 jennie.granath@varnamo.se Jennie Granath +46721411692 Out .pdf 410/2017/ON 961c7ee4-5cce-4169-a106-d8c2f9ddbb39 true application/pdf Dokumenthanteringsplan omsorgsnämnden false jonna.andersson@varnamo.se Jonna Andersson ON Omsorgsförvaltningen ON 1.0 1baf690b-5144-485f-a335-cb239b38e3f4 1baf690b-5144-485f-a335-cb239b38e3f4 document 1baf690b-5144-485f-a335-cb239b38e3f4 varnamo_se Åtgärdsplaner All folder ON

varnamo_se Ägardirektiv (ON)

68759544-73f0-4102-83d5-bb68f57128ff varnamo_se Ägardirektiv All folder ON

varnamo_se Bolagsordningar (SBN)

8340c549-3f24-40ce-a600-1629fcdd2244 varnamo_se Bolagsordningar All folder SBN

varnamo_se Delegationsordningar (SBN)

2021-06-15T09:03:27.273 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 58f862e7-30e2-44bc-a069-ccb14ccf022d false application/pdf Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 73112941-d92b-4f1f-9b90-c6cecf8dd9d8 73112941-d92b-4f1f-9b90-c6cecf8dd9d8 document 73112941-d92b-4f1f-9b90-c6cecf8dd9d8 varnamo_se Delegationsordningar All folder SBN

varnamo_se Föreskrifter (SBN)

2018-10-02T14:39:09.64 marta.blomberg@varnamo.se Marta Blomberg +46764962821,+46702987595 Concept .pdf 8d0afb69-318c-4cfe-b4ad-9627f03cec3e false application/pdf Allmänna lokala ordningsföreskrifter false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 60ab6771-0280-488e-9213-2cf1e25167e3 60ab6771-0280-488e-9213-2cf1e25167e3 document
2018-12-20T10:37:03.527 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf bb655897-22dc-4d2b-9aa0-5ca869076a10 false application/pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 60ab6771-0280-488e-9213-2cf1e25167e3 60ab6771-0280-488e-9213-2cf1e25167e3 document
2018-10-03T08:39:33.58 marta.blomberg@varnamo.se Marta Blomberg +46764962821,+46702987595 Concept .pdf a0aa62a9-c9bb-42b9-9f7f-1f23de7fa448 false application/pdf Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Värnamo kommun false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 60ab6771-0280-488e-9213-2cf1e25167e3 60ab6771-0280-488e-9213-2cf1e25167e3 document 60ab6771-0280-488e-9213-2cf1e25167e3 varnamo_se Föreskrifter All folder SBN

varnamo_se Planer (SBN)

2017-01-24T10:06:47.76 kristoffer.lideberg@varnamo.se Kristoffer Lideberg Concept .pdf 9714ec48-88e0-4a1b-b6c2-49ee7281ca34 false application/pdf Kommunal Vattenförsörjningsplan false kristoffer.lideberg@varnamo.se Kristoffer Lideberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.44 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc document
2022-02-09T13:01:12.263 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf fe25b5db-9c0c-49ec-bbdb-5399eafa29fa false application/pdf Plan för brandförebyggande och räddningsinsats 2022-2025 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc document
2020-05-14T14:29:32.167 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf a7306d1c-8e90-4a98-a9ed-eb9d59fcec0e false application/pdf Plan för grönstruktur false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc document
2020-04-14T11:12:26.39 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 34ce59ce-d364-4b8a-ad43-329194bba84c false application/pdf Plan för trygg och säker kommun 2019-2022 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc document
2019-04-23T14:19:57.72 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 4947e6c1-5522-4f56-bc03-b136701ac324 false application/pdf Stadsbyggnadsvision Värnamo stad false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc document
2021-08-31T10:41:00.88 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 0a12ec51-ba2a-4e29-916b-c605bfd74a83 false application/pdf Verksamhetsplan för samhällsbyggnadsnämnden 2022 - 2024 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc document 69d4763f-397c-493e-8401-70f85864f0cc varnamo_se Planer All folder SBN

varnamo_se Policyer (SBN)

e0485365-6000-4993-9a44-e66592fb1184 varnamo_se Policyer All folder SBN

varnamo_se Reglementen (SBN)

2022-01-11T11:07:58.213 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf aeeffdf4-4094-43b0-9516-3a5702ba0577 false application/pdf Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 2022 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 2f4d0cf1-c924-4789-b5b9-c3a8c4e1f094 2f4d0cf1-c924-4789-b5b9-c3a8c4e1f094 document 2f4d0cf1-c924-4789-b5b9-c3a8c4e1f094 varnamo_se Reglementen All folder SBN

varnamo_se Riktlinjer (SBN)

2018-06-05T10:29:10.763 Jonny.E.Engstrom@varnamo.se Jonny Engström Concept .pdf a8601efb-3bc9-4f21-b2a9-0499b72f70f6 false application/pdf Riktlinje för Värnamo kommuns arkitekturpris false Jonny.E.Engstrom@varnamo.se Jonny Engström SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.12 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 document
2019-05-24T08:17:10.347 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 7b23c8ae-81b3-473f-9e15-1756150e6f0b false application/pdf Riktlinjer enligt alkohollagen 2019 false rikard.lovnord@varnamo.se Rikard Lövnord SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 document
2020-11-06T11:27:59.197 marta.blomberg@varnamo.se Marta Blomberg +46764962821,+46702987595 Concept .pdf a18851d0-a97d-4abb-b870-ac71d85adc2b false application/pdf Riktlinjer för kompostering av hushållsavfall false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 document
2019-03-08T12:24:36.107 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 47239fc7-6cb0-4b83-9269-c3b3b6ff5748 false application/pdf Riktlinjer för serveringstillstånd 2019 false rikard.lovnord@varnamo.se Rikard Lövnord SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 document
2020-11-06T11:27:07.337 marta.blomberg@varnamo.se Marta Blomberg +46764962821,+46702987595 Concept .pdf 9bf0799d-d3dd-4acf-915e-6305c59f242f false application/pdf Riktlinjer för ändrat slamtömningsintervall false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 document e32c8427-edf1-43e1-b668-6d57a6b53da7 varnamo_se Riktlinjer All folder SBN

varnamo_se Stadgar (SBN)

6145d168-bfb3-40c6-a3b4-04a54e577f40 varnamo_se Stadgar All folder SBN

varnamo_se Taxor och avgifter (SBN)

2021-03-02T09:06:45.953 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 8f4363c5-5299-4507-b5e1-94c56f4e97ab false application/pdf Brandskyddskontrolltaxa 2021 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a document
2019-01-08T08:42:42.273 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 1dfcad31-1358-4f00-a431-256e307f58ab false application/pdf Plan -och bygglovtaxa 2019 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a document
2022-01-11T10:44:55.43 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 6b09b176-2b9e-4c42-a3fe-c69e9f37f68f false application/pdf Räddningstjänstens taxor och avgifter 2022 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a document
2021-03-02T09:09:20.613 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 9e453139-6161-4e55-8e63-9018eddd6bc0 false application/pdf Sotningstaxa 2021 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a document
2020-06-24T06:43:58.55 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf eaf74cef-6c1d-45ed-9397-d35f0b24be4b false application/pdf Taxa för markupplåtelse 2020 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a document
2022-02-09T14:46:08.317 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 7b7eb2d0-146e-4df0-8dd1-a789a9c77ee6 false application/pdf Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen o lag om tobak samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel 2022 false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a document
2020-02-18T16:25:09.783 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 8f744d79-8305-4b24-9780-9eeec15dbd12 false application/pdf Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a document
2020-02-18T16:22:05.393 christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg Concept .pdf 829b05f0-d44c-44e7-be4b-2c78832cbac3 false application/pdf Taxa för Värnamo kommuns offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen false christin.granberg@varnamo.se Christin Granberg SBN Samhällsbyggnadsförvaltningen SBN 0.1 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a document 64d3721b-ecf4-4346-af3b-e11ef114d16a varnamo_se Taxor och avgifter All folder SBN

varnamo_se Åtgärdsplaner (SBN)

fe3000ee-7443-489b-a0cd-8e53599a577d varnamo_se Åtgärdsplaner All folder SBN

varnamo_se Ägardirektiv (SBN)

a4bd026d-4981-49d7-9ee2-414a755338c9 varnamo_se Ägardirektiv All folder SBN

varnamo_se Bolagsordningar (SN)

34bbbd57-d470-4c01-b9b1-28c3713f79e9 varnamo_se Bolagsordningar All folder SN

varnamo_se Delegationsordningar (SN)

2022-05-12T14:21:15.28 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 Out .pdf 68/2022/SN 090bf14b-a846-4734-a974-ca8f6fff56cf true application/pdf Delegationsordning för servicenämnden false carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Serviceförvaltningen SN 0.2 e61f4e2b-3ece-4b53-bf97-9f59f248f34a e61f4e2b-3ece-4b53-bf97-9f59f248f34a document e61f4e2b-3ece-4b53-bf97-9f59f248f34a varnamo_se Delegationsordningar All folder SN

varnamo_se Föreskrifter (SN)

25a237fb-8809-4af3-866f-fbd36da9352e varnamo_se Föreskrifter All folder SN

varnamo_se Planer (SN)

2022-03-08T10:43:12.28 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Service Out .pdf 28/2022/SN a02282b1-400a-4244-95f0-20721012051a true application/pdf Plan för ekonomisk styrning måltidsservice SN Service false carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Serviceförvaltningen SN 0.2 1c31e0ad-311d-449a-b04b-0390bf3abe54 1c31e0ad-311d-449a-b04b-0390bf3abe54 document
2022-03-31T11:01:07.683 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Service Out .pdf 44/2022/SN e2042d4e-7c91-4f69-8dda-5d5f31feca4f true application/pdf Verksamhetsplan för servicenämnden 2023 - 2025 SN Service false carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Serviceförvaltningen SN 0.2 1c31e0ad-311d-449a-b04b-0390bf3abe54 1c31e0ad-311d-449a-b04b-0390bf3abe54 document 1c31e0ad-311d-449a-b04b-0390bf3abe54 varnamo_se Planer All folder SN

varnamo_se Policyer (SN)

2019-05-17T13:52:11.16 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Service Out .pdf 68/2020/SN cc63da22-41c2-47f1-b4a6-b4cc6006ade7 true application/pdf Policy för fordon upp till 3,5 ton SN Service false carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Serviceförvaltningen SN 0.1 d8e4ec35-6f5b-402c-a82f-b1de75ba96c4 d8e4ec35-6f5b-402c-a82f-b1de75ba96c4 document
2019-05-03T13:57:47.857 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Service Out .pdf 67/2019/SN 8f7aa3a3-7678-4dcc-9005-9a0aaf336e74 true application/pdf Policy för Mat och Måltider i Värnamo kommun SN Service false carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Serviceförvaltningen SN 0.3 d8e4ec35-6f5b-402c-a82f-b1de75ba96c4 d8e4ec35-6f5b-402c-a82f-b1de75ba96c4 document d8e4ec35-6f5b-402c-a82f-b1de75ba96c4 varnamo_se Policyer All folder SN

varnamo_se Reglementen (SN)

2021-08-17T15:47:00.59 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 Out .pdf 144/2021/SN 2c46985b-434a-4171-90d5-d94040907f3b true application/pdf Reglemente för servicenämnden false carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Serviceförvaltningen SN 0.4 2e79cd06-f7a3-46c5-9489-4e53d786664d 2e79cd06-f7a3-46c5-9489-4e53d786664d document 2e79cd06-f7a3-46c5-9489-4e53d786664d varnamo_se Reglementen All folder SN

varnamo_se Riktlinjer (SN)

2021-03-22T16:12:40.943 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Service Out .pdf 80/2021/SN 47d380c6-d17d-42f4-b601-6a3a69f44f13 true application/pdf Riktlinje - Personalbil SN Service false ottar.warelius@varnamo.se Ottar Warelius SN Serviceförvaltningen SN 0.10 ac66c5a3-aca8-4bc6-8881-551be19eff6a ac66c5a3-aca8-4bc6-8881-551be19eff6a document
2021-12-20T14:10:56.8 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Service Out .pdf 165/2021/SN d5a1aad3-6d79-4718-9624-0f0de86d2fd0 true application/pdf Riktlinje – Skrivare i Värnamo kommun SN Service false anne-mette.ronning@varnamo.se Anne-Mette Rønning SN Serviceförvaltningen SN 0.4 ac66c5a3-aca8-4bc6-8881-551be19eff6a ac66c5a3-aca8-4bc6-8881-551be19eff6a document ac66c5a3-aca8-4bc6-8881-551be19eff6a varnamo_se Riktlinjer All folder SN

varnamo_se Stadgar (SN)

934005b7-0a03-4315-87d0-782745241c6f varnamo_se Stadgar All folder SN

varnamo_se Taxor och avgifter (SN)

2ca1b658-577b-4413-aae9-6aad57e6dc73 varnamo_se Taxor och avgifter All folder SN

varnamo_se Åtgärdsplaner (SN)

2022-05-12T10:56:49.947 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 Out .pdf 64/2022/SN fbe73ecf-82ea-446a-8a28-39f54c5859ab true application/pdf Dokumenthanteringsplan servicenämnden false carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Serviceförvaltningen SN 0.1 57dc2640-5c3f-41f6-9450-2241eae32ba4 57dc2640-5c3f-41f6-9450-2241eae32ba4 document
2018-02-05T13:38:47.983 carita.forsell@varnamo.se Carita Forsell +46702250775 SN Service Out .pdf 205/2020/SN afa16bb1-bfce-4499-a5e1-a2aa3aabef72 true application/pdf Åtgärdsplan 2018 för intern kontroll service SN Service false anneli.andersson@varnamo.se Anneli Andersson +46706077830 SN Serviceförvaltningen SN 0.4 57dc2640-5c3f-41f6-9450-2241eae32ba4 57dc2640-5c3f-41f6-9450-2241eae32ba4 document 57dc2640-5c3f-41f6-9450-2241eae32ba4 varnamo_se Åtgärdsplaner All folder SN

varnamo_se Ägardirektiv (SN)

9f0bb7de-7a3d-42d4-9f70-505ba1bcc6fb varnamo_se Ägardirektiv All folder SN

varnamo_se Bolagsordningar (TU)

350ff7e9-4910-4ed3-8478-93561e6206d4 varnamo_se Bolagsordningar All folder TU

varnamo_se Delegationsordningar (TU)

246614ed-9234-4e02-9901-4598ecc38928 varnamo_se Delegationsordningar All folder TU

varnamo_se Föreskrifter (TU)

2017-06-12T09:00:48.857 anita.andersson@varnamo.se Anita Andersson +46702434390 PROD Produktionsavdelningen Out .pdf 250/2017/TU 46cde4c8-51cf-4c31-bcf9-13741fc00436 true application/pdf Allmänna bestämmelser för användande av Värnamo kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning - ABVA 2017 PROD Produktionsavdelningen false anita.andersson@varnamo.se Anita Andersson +46702434390 TU Tekniska förvaltningen TU 0.1 aa06326e-e863-43f7-837c-3aae96025d28 aa06326e-e863-43f7-837c-3aae96025d28 document aa06326e-e863-43f7-837c-3aae96025d28 varnamo_se Föreskrifter All folder TU

varnamo_se Planer (TU)

2019-04-24T08:40:57.343 anita.andersson@varnamo.se Anita Andersson +46702434390 PROD Produktionsavdelningen Concept .pdf ca91c991-7308-4ae5-bb2a-30342822f9d6 false application/pdf Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 1 PROD Produktionsavdelningen false Johan.Virdung@varnamo.se Johan Virdung +46701803761 TU Tekniska förvaltningen TU 0.1 6ed102b2-75fc-4463-bfe2-2d0f660b6963 6ed102b2-75fc-4463-bfe2-2d0f660b6963 document
2019-04-24T08:42:15.353 anita.andersson@varnamo.se Anita Andersson +46702434390 PROD Produktionsavdelningen Concept .pdf 4e89419a-33ed-483f-b135-dc5cca327e5c false application/pdf Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 2 PROD Produktionsavdelningen false Johan.Virdung@varnamo.se Johan Virdung +46701803761 TU Tekniska förvaltningen TU 0.1 6ed102b2-75fc-4463-bfe2-2d0f660b6963 6ed102b2-75fc-4463-bfe2-2d0f660b6963 document
2019-04-24T08:43:22.193 anita.andersson@varnamo.se Anita Andersson +46702434390 PROD Produktionsavdelningen Concept .pdf fddcef79-5d4e-4c99-b6a5-88f4550e8609 false application/pdf Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 3 PROD Produktionsavdelningen false Johan.Virdung@varnamo.se Johan Virdung +46701803761 TU Tekniska förvaltningen TU 0.1 6ed102b2-75fc-4463-bfe2-2d0f660b6963 6ed102b2-75fc-4463-bfe2-2d0f660b6963 document
2019-04-24T08:44:22.027 anita.andersson@varnamo.se Anita Andersson +46702434390 PROD Produktionsavdelningen Concept .pdf 2cdf0e1d-dc43-48ed-8cb4-3c8fb60c969d false application/pdf Plan för vatten och avlopp i Värnamo kommun Del 4 PROD Produktionsavdelningen false Johan.Virdung@varnamo.se Johan Virdung +46701803761 TU Tekniska förvaltningen TU 0.1 6ed102b2-75fc-4463-bfe2-2d0f660b6963 6ed102b2-75fc-4463-bfe2-2d0f660b6963 document 6ed102b2-75fc-4463-bfe2-2d0f660b6963 varnamo_se Planer All folder TU

varnamo_se Policyer (TU)

3ece0265-2535-404c-a93a-c133c9acac8a varnamo_se Policyer All folder TU

varnamo_se Reglementen (TU)

6c065b92-23b2-4391-8e39-1bfd13fe8e4c varnamo_se Reglementen All folder TU

varnamo_se Riktlinjer (TU)

72af5d11-1a65-4a30-944e-26d0e622e310 varnamo_se Riktlinjer All folder TU

varnamo_se Stadgar (TU)

084f15ee-56fb-4a8f-aad6-c31d63efad70 varnamo_se Stadgar All folder TU

varnamo_se Taxor och avgifter (TU)

2021-02-02T13:30:30.683 marie.netz@varnamo.se Marie Netz VA VA Concept .pdf e4f2b573-a5c2-49d4-958a-5bd4f2333e04 false application/pdf Författningstext VA-taxa 2021 VA VA false marie.netz@varnamo.se Marie Netz TU Tekniska förvaltningen TU 0.1 04932fd7-8e91-44c3-a71d-258dcbd62ccf 04932fd7-8e91-44c3-a71d-258dcbd62ccf document
2022-06-28T13:30:19.91 maria.grimstal@varnamo.se Maria Grimstål +46702407661 Concept .pdf 51e9db2b-960a-419c-a7bf-3f6bfdf92d5d false application/pdf Taxor sporthallar fotbollsplaner ishallar simhallen endast föreningstaxa från 2022-07-01 false maria.grimstal@varnamo.se Maria Grimstål +46702407661 TU Tekniska förvaltningen TU 0.1 04932fd7-8e91-44c3-a71d-258dcbd62ccf 04932fd7-8e91-44c3-a71d-258dcbd62ccf document 04932fd7-8e91-44c3-a71d-258dcbd62ccf varnamo_se Taxor och avgifter All folder TU

varnamo_se Åtgärdsplaner (TU)

89771fc6-d03e-415c-b3fa-7d5615b59133 varnamo_se Åtgärdsplaner All folder TU

varnamo_se Ägardirektiv (TU)

cd109766-a3a6-42ac-a569-b55cd8e3c80e varnamo_se Ägardirektiv All folder TU

varnamo_se Bolagsordningar (UHN)

3c0ac194-745c-4e10-a104-8862588923f5 varnamo_se Bolagsordningar All folder UHN

varnamo_se Delegationsordningar (UHN)

2022-01-25T12:02:15.23 maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 Out .pdf 503/2022/UHN 27b41e25-0e45-48f6-8b6b-f70c6def38b5 true application/pdf Delegationsordning för upphandlingsnämnden false mattias.hultqvist@varnamo.se Mattias Hultqvist +46702659581 UHN Upphandlingsförvaltningen UHN 0.7 9421b825-53aa-4267-b40f-4e1f616e95e6 9421b825-53aa-4267-b40f-4e1f616e95e6 document 9421b825-53aa-4267-b40f-4e1f616e95e6 varnamo_se Delegationsordningar All folder UHN

varnamo_se Föreskrifter (UHN)

6cbf6b5f-57e5-44a6-8db8-db20afb74278 varnamo_se Föreskrifter All folder UHN

varnamo_se Planer (UHN)

2021-12-09T13:11:51.31 maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 Out .pdf 256/2022/UHN 0c4ab89c-9423-40e2-adde-285a55749cd5 true application/pdf Plan för upphandling false maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 UHN Upphandlingsförvaltningen UHN 0.5 0d9ff697-3687-407b-be4f-c8c867dc9aab 0d9ff697-3687-407b-be4f-c8c867dc9aab document
2020-04-08T16:38:34.83 maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 Out .pdf 567/2020/UHN dbb08673-797a-45e6-a81f-c54cacce0e4b true application/pdf Verksamhetsplan för upphandlingsnämnden 2021 - 2023 false mattias.hultqvist@varnamo.se Mattias Hultqvist +46702659581 UHN Upphandlingsförvaltningen UHN 0.2 0d9ff697-3687-407b-be4f-c8c867dc9aab 0d9ff697-3687-407b-be4f-c8c867dc9aab document
2020-12-18T12:08:24.993 maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 Out .pdf 1758/2021/UHN 78effbc3-7344-42c4-a5dc-81ac6917400e true application/pdf Verksamhetsplan för upphandlingsnämnden 2022 - 2024 false mattias.hultqvist@varnamo.se Mattias Hultqvist +46702659581 UHN Upphandlingsförvaltningen UHN 0.24 0d9ff697-3687-407b-be4f-c8c867dc9aab 0d9ff697-3687-407b-be4f-c8c867dc9aab document 0d9ff697-3687-407b-be4f-c8c867dc9aab varnamo_se Planer All folder UHN

varnamo_se Policyer (UHN)

2021-10-13T15:50:59.827 maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 UPP Upphandlingsenheten Out .pdf 255/2022/UHN e6b4470a-fab5-411c-9267-b7f468d8212f true application/pdf Policy för upphandling och inköp UPP Upphandlingsenheten false mattias.hultqvist@varnamo.se Mattias Hultqvist +46702659581 UHN Upphandlingsförvaltningen UHN 0.11 282423fc-1cd6-4223-98bf-8a8dc37b21d9 282423fc-1cd6-4223-98bf-8a8dc37b21d9 document 282423fc-1cd6-4223-98bf-8a8dc37b21d9 varnamo_se Policyer All folder UHN

varnamo_se Reglementen (UHN)

2019-02-06T11:47:41.873 maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 Out .pdf 496/2019/UHN 1b1217eb-3588-4afe-900a-27ad19316fa9 true application/pdf Reglemente för upphandlingsnämnden false mattias.hultqvist@varnamo.se Mattias Hultqvist +46702659581 UHN Upphandlingsförvaltningen UHN 0.9 aeec6ad1-c30c-4a0f-827e-2edff732fe7e aeec6ad1-c30c-4a0f-827e-2edff732fe7e document aeec6ad1-c30c-4a0f-827e-2edff732fe7e varnamo_se Reglementen All folder UHN

varnamo_se Riktlinjer (UHN)

2022-01-25T12:12:29.073 maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 Out .pdf 504/2022/UHN 5cb69bb1-95d6-45e6-bd14-7ee811fe178a true application/pdf Riktlinje för direktupphandling false mattias.hultqvist@varnamo.se Mattias Hultqvist +46702659581 UHN Upphandlingsförvaltningen UHN 0.11 d9639024-6ded-424e-8586-c5900a0a5202 d9639024-6ded-424e-8586-c5900a0a5202 document d9639024-6ded-424e-8586-c5900a0a5202 varnamo_se Riktlinjer All folder UHN

varnamo_se Stadgar (UHN)

e2e8a088-5188-4022-a292-e5fcf702e959 varnamo_se Stadgar All folder UHN

varnamo_se Taxor och avgifter (UHN)

9fa11e60-e672-4dae-af84-efabc100f050 varnamo_se Taxor och avgifter All folder UHN

varnamo_se Åtgärdsplaner (UHN)

2019-06-11T10:22:35.327 maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 Out .pdf 924/2019/UHN f77196f6-596c-4558-beed-cc8806fa8a30 true application/pdf Åtgärdsplan Dokumenthanteringsplan, upphandlingsnämnden false maria.karlsson@varnamo.se Maria Karlsson +46727019485 UHN Upphandlingsförvaltningen UHN 0.4 cb953328-3924-4726-91a7-348aae184f9d cb953328-3924-4726-91a7-348aae184f9d document cb953328-3924-4726-91a7-348aae184f9d varnamo_se Åtgärdsplaner All folder UHN

varnamo_se Ägardirektiv (UHN)

07b15bc3-fe75-4ce6-af13-4b7a13ea3dfd varnamo_se Ägardirektiv All folder UHN