Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Förskola och fritidshem

Här hittar du information om barnomsorgen i förskola och fritidshem inom Värnamo kommun.

Förskola

Förskolan är en egen skolform för barn mellan 1 och 5 år, med en egen läroplan. I förskolan läggs grunden för det livslånga lärandet. Förskolans verksamhet ska förbereda barn för deras framtida skolgång med en inriktning mot bland annat socialt samspel, värdegrund, språk, matematik och naturvetenskap.

Förskolor och fritidshem är öppna mellan klockan 06.30 och 18.30 på vardagar.

Fritidshem

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen efter skolan har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan och grundsärskolan. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Omsorg på kvällar, nätter och helger

Om det finns behov av omsorg under kvällstid, nätter och helger finns Nattis på förskolan Pepparmyntan. Placering är till för de barn vars vårdnadshavare jobbar natt eller har arbetstider som gör att lämning/hämtning inte kan ske inom de ordinarie öppettiderna.

Mer information finns på sidan Omsorg kvällar, nätter och helger

Trygg och säker förskola och fritidshem

Alla barn ska mötas av en trygg och säker förskole- och fritidsmiljö. Därför arbetar våra förskolor och fritidshem aktivt för att minska olyckor och lära av inträffade händelser. Även du som vårdnadshavare har en viktig roll och kan öka säkerheten för ditt barn i förskolan.

Mer information finns på sidan Trygg och säker förskola och fritidshem

E-tjänst IST förskola och fritidshem

I vår e-tjänst IST förskola och fritidshem lägger du själv in ditt schema, anger inkomstuppgift eller ändrar inkomstuppgift. Du kan även ändra dina personuppgifter så som e-post, adress och ändrade familjeförhållanden. Du säger även upp platsen med hjälp av e-tjänsten.

Senast granskad:
2020-09-14

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp