Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Avgifter och regler

För barn som är placerade på förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet betalar du en månadsavgift 12 månader per år. Det vill säga även under semester och annan ledighet.

Avgiften grundas på familjens gemensamma bruttoinkomst/år. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 49 280 kr/mån. Avgiften för placeringen gäller oavsett vilken omsorgstid barnet har i verksamheten.

Anmäl ändrad inkomst

Om ert hushålls inkomst ändras, måste du meddela det till oss. Det gör du genom att logga in i e-tjänsten IST förskola och fritidshemlänk till annan webbplats eller genom att kontakta kontaktcenter.

Anmälan om inkomst ska göras:

  • När barnet börjar i barnomsorgen
  • När hushållets inkomst ändras
  • När hushållets sammansättning ändras, t ex vid separation eller nytt samboende
  • Efter begäran från kommunen

Det är mycket viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen.

Du anmäler ändrad inkomst i e-tjänsten IST förskola och fritidshem. Vid förändrade familjeförhållanden ska detta anmälas till kommunens placeringsassistenter.

Avgiftsnivåer från och med 1 januari 2020

Förskola/pedagogisk omsorg 1-3 år

Barn 1: 3% av inkomsten (högst 1 478 kr/mån)
Barn 2: 2% av inkomsten (högst 996 kr/mån)
Barn 3:1% av inkomsten (högst 475 kr/mån)
Barn 4: Ingen avgift tas ut

Avgift för allmän förskola 3-5 år

Barn 1: 2,242% av inkomsten (högst 1 105 kr/mån)
Barn 2: 1,495% av inkomsten (högst 737 kr/mån)
Barn 3: 0,747% av inkomsten (högst 368 kr/mån)
Barn 4: Ingen avgift tas ut


Avgift för fritidshem/pedagogisk omsorg - 6 år upp till terminsslut man fyller 13 år

Barn 1: 2% av inkomsten (högst 986 kr/mån)
Barn 2: 1% av inkomsten (högst 493 kr/mån)
Barn 3: 1% av inkomsten (högst 493 kr/mån)
Barn 4: ingen avgift tas ut

Det yngsta placerade barnet räknas som det första barnet vid beräkning av avgift.

Avgiftskontroll

Vi strävar efter att alla familjer ska betala rätt avgift för förskola och fritidshem. Därför gör vi årligen en avgiftskontroll.

Det är mycket viktigt att du alltid lämnar rätt uppgifter om inkomst, även om du tjänar mer än beloppet för maxtaxa, för att du ska fortsätta att betala rätt avgift. Ändrar du inte din inkomstuppgift kan du komma att betala för lite i avgift och du får då betala i efterhand när vi genomför avgiftskontrollen.

Den beräknade månadsinkomsten kan förändras vid till exempel föräldraledighet, studier, arbetslöshet och löneförändring.

Delad vårdnad

Om vårdnadshavare har delad vårdnad för barnet ska ni ha delad barnomsorgsplacering och därmed delad faktura.

För att få delad faktura krävs det att det anmälas till placeringsassisterna, som nås via kontaktcenter. Fakturaförändringarna börja gälla den dag som anmälan görs.

Endast skollovsplats

En del barn behöver endast en barnomsorgsplats under lovdagar och studiedagar, det kallas skollovsplats. Om ditt barn har en skollovsplats betalar du en avgift för tre månader per år, men avgiften fördelas under årets 12 månader. Avgiften beräknas på samma sätt som för fritidshem eller pedagogisk verksamhet.

Arbetssökande eller föräldraledig

Om du är arbetssökande eller föräldraledig har ditt barn rätt till en plats i förskola från ett års ålder. Ditt barn får då vara på förskola 15 timmar i veckan, eller tre timmar per dag. Timmarna bör fördelas jämt över veckans dagar.

Avgiftsfri allmän förskola

Från och med höstterminen det året ditt barn fyllt tre år har du rätt att välja en avgiftsfri allmän förskola 15 timmar per vecka.

Platsen gäller inte under lov- respektive studiedagar.

Du ansöker om avgiftsfri placering via vår e-tjänst.

Reducerad avgift allmän förskola

Om ditt barn har en förskoleplats på grund av ditt behov av arbete eller studier, får du en minskad avgift motsvarande 2,242 procent av bruttoinkomsten (dock högst 1 105 kronor/månad).

Om du blir sjukskriven behåller ditt barn sin rätt till barnomsorg. Du betalar avgift enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning.

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola kan tilldelas avgiftsbefrielse efter en särskild utredning och beslut.

Senast granskad:
2020-07-06

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp