Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Starta fristående verksamhet

Från och med 1 juli 2009 infördes i skollagen en kommunal bidragsskyldighet (barnomsorgspeng) till enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Syftet är att öka föräldrarnas valfrihet och möjligheter att välja olika former av barnomsorg eller pedagogiska verksamheter för sina barn.
De verksamheter som kan anordnas är:

  • pedagogisk omsorg
  • förskola
  • fritidshem
  • förskola och fritidshem

Bidragsskyldigheten innebär att förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet i fristående regi som godkänts av kommunen, samt pedagogisk omsorg där kommunen beslutat om rätt till bidrag, är enligt skollagen 2010:800 berättigade till kommunalt bidrag.

Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till sin egen förskole-, fritidshemsverksamhet samt pedagogisk omsorg.

Om du som enskild huvudman vill bedriva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker du om detta hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta verksamhetschef för förskola på barn- och utbildningsförvaltningen för ytterligare information.

För att bedriva och starta en fristående förskola krävs godkännande av barn- och utbildningsnämnden. Vid ansökan om fristående av verksamhet tas en kostnad ut på 10 000 kronor för behandling av en ny ansökan.

Senast granskad:
2020-09-03

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp