Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Borgens förskola, i Ur och skur
0370-37 77 90

Rektor
Jessika Arousell
jessika.arousell@edu.varnamo.se

Besöksadress
Alandsryd
33191 Värnamo

Borgens förskola - I Ur och Skur

Vår förskola är belägen i Friluftsgården Borgen i ett naturskönt område i utkanten av Värnamo.

Om oss

Vi är en avdelning med barn i åldern 1-6 år. En av fördelarna med en åldersblandad barngrupp är att barnen ges möjlighet att vara tillsammans med samma barn och pedagoger under en längre tid. Barnen gynnas även socialt, de lär av varandra och lär sig att visa hänsyn.

Vi pedagoger utgår från barnens intresse, erfarenhet och utveckling och arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande tillsammans med barnen.

På förskolan arbetar två förskollärare, två barnskötare samt kökspersonal. Pedagogerna har förutom sin lärarutbildning även genomgått Friluftsfrämjandets grundutbildning i Ur och Skur.

Vi är utomhus varje dag

Vi på Borgens förskola har en varierad gård som uppmuntrar till många olika typer av lekar och vi går regelbundet till skogen med barnen i smågrupper. Vi vistas ute varje dag året runt, men tiden för utevistelsen regleras efter väder. De små barnen vilar utomhus i vagnar.

I Ur och Skurpedagogiken

Läroplanen för förskolan, Lpfö-18länk till annan webbplats, är vårt styrdokument men vi arbetar även efter Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-pedagogik.

Grundidén i "I Ur och Skurpedagogiken" är att barns behov av kunskap, rörelse och gemenskap tillfredsställs genom vistelse i naturen. Att upptäcka med alla sina sinnen och uppleva med hela kroppen ger fördjupad kunskap, det blir lättare att lära och du kommer ihåg vad du har lärt dig.

"I Ur och Skurpedagogiken" betonar att utomhusverksamhet är bra för barnens hälsa, motorik, koncentrationsförmåga, fantasi, självkänsla, det sociala samspelet och mycket mera. Vid lek i skogen ges inga färdiga lösningar utan barnen får använda sin fantasi och se möjligheter i det enkla, ett varierat naturmaterial ger kreativa bygg- och konstruktionslekar. Forskning som gjorts på förskolebarns lek i skogen ur ett genusperspektiv visar även att skogens öppna material inbjuder till mer jämställda lekar.

I Ur och Skurs mål med läroplanen som grund

Verksamheten ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla.
  • utvecklar kunskap om en hållbar livsstil.
  • utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten.
  • får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen.
  • får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen.
  • får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv.

I Ur och Skur-andan handlar mycket om att ge barnen en positiv känsla för naturen – det ska vara lustfyllt att vara ute!

På Friluftsfrämjandets webbplats kan du läsa mer om I Ur och Skurpedagogik i förskolor och skolor länk till annan webbplats

 

Välkommen att besöka oss på Borgens förskola!

Förskolebarn som går i led ute i skogen
Förskolans uteplats med lekstuga och skottkärra i bild
Förskolans gård. Bild på sandlåda med en klätterställning i bakgrunden

Hitta till oss

Alandsryd, 33191 Värnamo

Senast granskad:
2020-09-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp