Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Daggkåpans förskola, fristående
0370-69 50 90

Rektor
Sara Karlsson
daggkapan@fryele.se

Besöksadress
Gamla skolan, Fryele
331 96 Värnamo

Daggkåpans förskola, fristående

Daggkåpans förskola ligger beläget i byn Fryele strax utanför Värnamo. Förskolan är ett föräldrakooperativ med en utvidgad syskongrupp, 1-5 år. Ibland delar vi upp oss på två avdelningar, men vi har även många aktiviteter tillsammans.

Om oss

Arbetet här är utformat efter förskolans läroplan. Läroplan för förskolan, Lpfö 18, på Skolverkets webbplats. länk till annan webbplats

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Alla som deltar ska känna att förskolan är rolig, trygg och lärorik" (Skolverket 2010:5).

Vi arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslaget. Även rektorn arbetar i verksamheten. Maten tillagas av vår egen kokerska.

Fryele föräldrakooperativ

Föräldrakooperativ

Daggkåpan är ett föräldrakooperativ som har funnits sedan 1989. Förskolan drivs av en ekonomisk förening där föräldrar sitter i styrelsen. Styrelsen leder och ansvarar för verksamheten som väljs vid den årliga föreningsstämman. Verksamheten drivs enligt kommunens riktlinjer fast i privat regi. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen.

 • Vi arbetar ideellt med trädgårdsarbete, underhåll och storstädning vår och höst. Där alla familjer deltar.
 • Verksamheten bedrivs i en trevlig gammal skola med en härlig utegård.
 • Vi har en gemensam barnomsorgskö med kommunen.
 • Avgifterna är enligt kommunal taxa och fakturering.
 • Personalen på förskolan står för pedagogiken.
 • Vi har en öppen och trevlig atmosfär med fin gemenskap.

En dag hos oss

 • Vi öppnar kl. 06.15.
 • Frukost serveras kl. 08.00.
 • Därefter ägnar vi oss åt olika aktiviteter såsom:
  • Skapande verksamhet t.ex. färg, lera och vatten. Här ges plats för barnens egna experiment och skaparglädje.
  • Skogen: Här tränas motoriken. Naturen bjuder på mycket material och leken blir spontan och rolig.
  • Språk och sångpåsar med sagor, sånger rim och ramsor. Språklig medvetenhet där barnen ges möjlighet att öka sin förmåga att uttrycka sig. Vi använder oss av sagor och spelar teater.
  • Fri lek inne och ute där barnen lär sig i samspel med andra och använda sin fantasi.
 • Under förmiddagen har vi fruktstund.
 • Lunch äter vi kl. 11.15. 
 • Efter lunch har vi sovvila, läsvila men även massage. 
 • Mellanmål kl. 14.30. 
 • Fri lek under eftermiddagen då barnens dag börjar lida mot sitt slut.

Välkomna! 

Hitta till oss

Gamla skolan, Fryele, 331 96 Värnamo

Senast granskad:
2020-09-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp