Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Dalstigens förskola
0370-37 75 94

Rektor
Jessica Svensson
jessica.svensson@edu.varnamo.se

Besöksadress
Dalstigen 7 och 9
331 33 Värnamo

Dalstigens förskola

Vi är en centralt belägen förskola i ett naturskönt bostadsområde med utegård och lekplats. Vi har närhet till bland annat Apladalen och bibliotek.

Om oss

Förskolan är en utvidgad syskongrupp med barn i åldrarna 1-5 år. Lokalerna består av fyra lägenheter som är omgjorda för förskoleverksamhet. Här arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i ett arbetslag. 

Vi arbetar temainriktat med barnen indelade i grupper, som är väl förankrat i läroplanen för förskolan. I vår verksamhet lägger vi stor vikt vid leken genom en stimulerande miljö som förändras efter barnens intressen och behov. Vi prioriterar språket, matematiken, värdegrunden, naturvetenskap, sång och rörelse. 

Verksamheten utvärderas kontinuerligt genom systematiskt kvalitetsarbete. 

Våra mål

Vår målsättning är att barnen ska känna trygghet, tillit och glädje hos oss. Vi vill ge barnen möjlighet att utforska, upptäcka och utvecklas utifrån sin egen förmåga.

Samverkan

Inskolning sker under två veckor då barn och föräldrar får lära känna personal, miljö och de andra barnen på förskolan. Det är viktigt för oss att skapa en god föräldrakontakt där föräldrarna känner sig delaktiga i sitt barns vistelse på förskolan, därför är den dagliga tamburkontakten mycket viktig.

Vi har uppföljnings- och utvecklingssamtal där vi tillsammans med barnet visar på deras utveckling genom portfolio, samt föräldramöten.    

Hör gärna av er om ni undrar något eller vill veta mer.

Välkomna till oss på Dalstigens förskola!

Hitta till oss

Dalstigen 7 och 9, 331 33 Värnamo

Senast granskad:
2020-09-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp