Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Humlans förskola
0370-37 76 52

Rektor
Magnus Svensson
magnus.svensson@edu.varnamo.se

Besöksadress
Magnusgatan 46
331 40 Värnamo

Humlans förskola

Humlan är en mindre förskola med två avdelningar: 1-3 år och 3-5 år. Humlans förskola ligger nära Vråens centrum. Vi har fantastiska möjligheter till att utforska skogen, då förskolan ligger precis vid skogsbrynet vid vattentornet. Vi har dessutom tillgång till två utegårdar.

Om oss

För oss är det viktigt att i samarbete med vårdnadshavare verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar, intressen och behov. Vi ger barnen möjlighet att få uppleva att det är roligt och meningsfullt att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga samt att de utvecklas till självständiga individer som har stor tilltro till sig själva.

Vår läroplan samt kommunens gemensamma mål ligger till grund för vårt tematiska arbete. Dock tar vi också tillvara på barnens intressen och låter dessa till stor del påverka vad vi arbetar med.

Leken är ett mycket viktigt medel för att barnen ska få möjlighet att utvecklas. Vi pedagoger ser oss som medlekare och medforskare och genom leken hjälper och vägleder vi barnen och får möjlighet att fånga upp deras intressen och behov.

Humlans förskola
Humlans förskola

Hitta till oss

Magnusgatan 46, 331 40 Värnamo

Senast granskad:
2020-09-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp