Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Lillstugans förskola

Jordgubben
0370-37 79 74

Mångubben
0370-37 80 42

Rektor
Malin Rancinger
malin.rancinger@edu.varnamo.se

Besöksadress
Slättövägen 4-6
331 71 Forsheda

Lillstugans förskola

Lillstugan är en förskola i Forsheda, med inriktning på utomhuspedagogik. Vår vision är "alla barn är våra barn”, vilket innebär att all personal känner ansvar för alla barns trivsel, trygghet och lärande på förskolan.

Om oss

Lillstugan är byggd 1991 och består av två avdelningar, Jordgubben som är småbarnsavdelning och Mångubben som är syskonavdelning. Vi har ett stort samarbete mellan avdelningarna i huset. Vi hjälps åt med öppningar och stängningar och har dessutom aktiviteter tillsammans, utöver mycket gemensam tid på vår gård. Det bidrar till att barnen känner trygghet till all personal och barn.

Vi vill att barnen ska känna sig trygga och utveckla sin självkänsla och empati. Vi vill att barnen ska känna sig viktiga både i gruppen och som enskilda individer. Detta gör vi genom att ta tillvara på barnens intresse och nyfikenhet i verksamheten. Vi är ett väl fungerande arbetslag som bidrar till trygghet och gott samarbete, vilket avspeglar sig på barngruppen.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan. Vi arbetar ständigt med värdegrunden i verksamheten, bland annat självkänsla, hänsynstagande och respekt, samt empati och trygghet. Vi lyfter även särskilt matematik, språk och naturvetenskap, som blir en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Vi ger leken stort utrymme. Leken är viktig då barnen utvecklar det sociala samspelet, språk, matematiskt tänkande, motorik, samarbete, empati, självständighet, glädje och fantasi, samt att det ges tillfälle att bearbeta andra händelser i leken.

Vi arbetar med Portfolio där vi dokumenterar och synliggör barns lärandeprocesser.

Lunchen kommer hit från tillagningskök från Forsheda skola. Frukost och mellanmål ordnas av förskolans personal. På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare tillsammans i arbetslag, samt ett ekonomibiträde som har hand om kök och städ. 

Vår pedagogiska miljö

Utomhuspedagogik

Vi prioriterar utevistelse och spenderar mycket tid ute på gården, i skogen och i närmiljön. Vi är ofta ute flera gånger varje dag. Så länge årstid och väder tillåter är vi ofta ute hela dagen. Mellanmålet äts då utomhus. Vid flera tillfällen lagar vi till vår lunch ute i skogen, eller äter lunchen ute på gården. Ute på gården finns det ett vindskydd där vi kan äta måltider, ha samling och barnen kan leka. 

Vi har en bra och rymlig utegård, med möjligheter till olika aktiviteter och lek och som uppmuntrar till barnens nyfikenhet och utforskande. Eftersom vi är ute mycket bedrivs den pedagogiska verksamheten där. Vi strävar efter att ständigt utveckla miljön för att den ska kännas inspirerande för alla barn. Vi har t.ex. en snickarbod för skapande, konstruktion och teknik. Vi har dessutom en diskbänk med möjlighet till vattenlek och experiment.

Lillstugans förskola

Hitta till oss

Slättövägen 4-6, 331 71 Forsheda

Senast granskad:
2020-09-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp