Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Regnbågens förskola
076 856 57 00

Rektor
Carolina Sundler
caroline@regnbagenrydaholm.se

Besöksadress
Alvestavägen 17
330 17 Rydaholm

Regnbågens förskola, fristående

Förskolan har en kristen profil och drivs av Rydaholms frikyrka. Vi har barn i åldrarna 1-5 år. Vi har två avdelningar, kallade "hemvister" på förskolan där barnen är uppdelade i åldersgrupper. I Hemvist 1 är barnen 1-3 år och i Hemvist 2 är barnen ca 3-5 år.

Om oss

Verksamheten utgår ifrån Skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö 18länk till annan webbplats. Förskolan har också en lokal utvecklingsplan där barnets intressen och behov ligger till grund.

Förskolan har rymliga och ändamålsenliga lokaler i frikyrkans undervåning. Här finns en ateljé, lekhall och rum för både större och mindre grupper. Utemiljön består av en stor gård där lek, rörelse och skapande stimuleras.

Frukost, lunch och mellanmål tillagas i frikyrkans kök av vår egen husmor. Maten serveras på övervåningen. Ibland äter vi också mat utomhus.

Förskolans verksamhet är allsidig och utgår från ett temainriktat arbetssätt. Den lilla gruppen står i centrum, där alla blir sedda och hörda. Utevistelse har en stor och viktig del i vårt pedagogiska arbete. Stor vikt läggs också vid social utveckling, kamratskap, sång, musik och skapande verksamhet.

Vi har väl utbildad personal som skapar en kärleksfull miljö präglad av värderingar som stämmer med kristen grundsyn.

Vision och mål

Regnbågen, en förskola för alla, där barn och vårdnadshavare blir sedda och hörda, känner sig trygga och blir älskade och där alla har ett unikt värde. En förskola där verksamheten präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Mål som prioriteras

  • Kristna värderingar - empati, omsorg, respekt, ansvar trygghet och allas lika värde.
  • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö
  • Empati samt en vilja att hjälpa andra, kamratskap
  • En trygg miljö som ser det enskilda barnet och stöder dess utveckling
  • Uppmuntra föräldraskapet
  • Allsidig verksamhet som inspirerar till nyfikenhet och ett lustfyllt lärande

Välkommen till oss!

Bild på ett bord med tuschpennor och makaroner
Bild på ett barn som målar på en tavla

Hitta till oss

Alvestavägen 17, 330 17 Rydaholm

Senast granskad:
2020-09-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp