Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Stallbackens förskola
0472-37 83 13

Rektor
Marie Sunesjö
marie.sunesjo@edu.varnamo.se

Besöksadress
Norrelundsvägen 8
331 76 Rydaholm

Stallbackens förskola

Förskolan Stallbacken öppnades i januari 2018. Förskolan ligger mitt i Rydaholm nära skolan, biblioteket och skogen. Vi är en förskola bestående av en åldersintegrerad avdelning med barn i åldrarna 1-5 år. Barnen har sin hemvist på guld- eller silversidan. På förskolan är vi i grund fem pedagoger.

Om oss

Den dagliga verksamheten är utformad efter Skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö 18länk till annan webbplats. ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i förskolans verksamhet”. Vi arbetar regelbundet med läroplanens mål. Verksamheten utvärderas kontinuerligt genom förskolans systematiska kvalitetsarbete.

Alla ska känna trygghet, tillit och glädje hos oss. Barnen ska få möjlighet att
utforska, upptäcka och utvecklas utifrån sin egen förmåga. Vi försöker skapa en
föränderlig miljö som lockar barnen till lek, kreativitet, lärande och nyfikenhet.

Vår värdegrund

Genom vår plan mot diskriminering och kränkande behandling bedriver vi ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling. Vi pedagoger uppmuntrar barnen att hjälpa varandra och visa hänsyn till varandra samt vår omvärld. Vi vuxna är goda förebilder i barnens livslånga lärande.

Tillsammans med er vårdnadshavare vill vi ge ert barn en bra förskoletid.

Stallbackens förskola

Hitta till oss

Norrelundsvägen 8, 331 76 Rydaholm

Senast granskad:
2020-09-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp