Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Trädkryparens förskola

Avdelning ett
0370-37 74 69

Avdelning två
0370-37 76 40

Avdelning tre
0370-37 76 45

Avdelning fyra
0370-37 76 46

Avdelning fem
0370-37 74 58

Rektor
Magnus Svensson
magnus.svensson@edu.varnamo.se

Besöksadress
Brushanegatan 52
331 42 Värnamo

Trädkryparens förskola

Trädkryparens förskola ligger vid Vråens centrum med närhet till skogen och naturen. Det är en förskola med fem avdelningar, tre avdelningar med yngre barn, två avdelningar med äldre barn. Vi har en stor naturtomt med möjlighet till varierad och stimulerande lek.

Mål

Vår målsättning är att alla barn ska känna trygghet och glädje på förskolan samt få möjlighet till utveckling i sin egen takt och utifrån sina möjligheter. I vår verksamhet arbetar och planerar vi utifrån Skolverkets läroplan för förskolan, Lpfö 18länk till annan webbplats.

Vår pedagogiska miljö

Vi arbetar med att göra våra lärmiljöer tillgängliga för alla barn, både utomhus och inomhus. Här på förskolan arbetar vi ständigt med att förändra och anpassa vår lärandemiljö efter barnens behov och intresse. I arbetet med en tillgänglig utbildning använder vi oss av SPSM:s (Specialpedagogiska skolmyndigheten) stödmaterial för förskolor och skolor.

Vi har en stor, härlig utegård med naturtomt, där barnen får möjlighet att utveckla både rörelse, skapande och kreativitet, med balansstockar, hinderbana, sandlådor, gungor, rutschkanor, cyklar, lekhus, vattenlek och fotbollsplan.

Inomhus har vi stora lokaler med många olika sorters lärmiljöer som ger tillfällen till både gemensam lek och att vara för sig själv en stund. Barnen har stora möjligheter till att utforska, experimentera och tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter.

Vi arbetar för att förskolan ska ge barnen trygghet och trivsel, och att barnen ska uppleva verksamheten som intressant, rolig och meningsfull. Vi arbetar också målinriktat för lika rättigheter och möjligheter för barnen, samt för att förebygga trakasserier och kränkande behandling. 

I vårt arbete med barnen har vi tillgång till lärplattor och Activeboards (interaktiva skrivtavlor).

Samverkan

Första kontakten knyter vi under introduktionsperioden. Den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet anser vi är väldigt viktig då vi har möjlighet att utbyta information kring barnets dag. Det är viktigt för oss att ha en öppen och förtroendefull kommunikation med er som vårdnadshavare.

Vårt uppdrag är att i samarbete med er vårdnadshavare verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi vill vara ett stöd i ert ansvar för barnens fostran, utveckling och lärande.

En gång per år sätter vi oss tillsammans vårdnadshavare och pedagoger och pratar om barnets tid på förskolan, hur barnet trivs och hur barnets utveckling och lärande ser ut.

Vi har en vernissage i slutet av våren. Då visar barnen vad de jobbat med under året. Ofta finns det också tillfälle för vårdnadshavare och syskon att prova på något av det vi gjort. Här bjuder vi även in till öppet hus för alla som är nyfikna på vår verksamhet.

En dag på Trädkryparens förskola

Så här ser en dag på Trädkryparens förskola ut i stora drag men varje avdelning har en egen veckoplanering som anpassas efter nuvarande barngrupp

  • 06.30 Förskolan öppnar gemensamt
  • 07.15 Öppnas alla avdelningar
  • 08.00 Frukost delat i grupper
  • 09.00 Vi delar oss i grupper för lek/samling/aktivitet
  • 11.30 Lunch delat i grupper
  • 12.30 Vi delar oss i grupper för vila/lek/aktivitet
  • 14.30 Mellanmål delat i grupper
  • 15.30 Lek ute uppdelat i olika grupper
  • 16.45 Alla barnen samlas på den avdelning som stänger
  • 18.30 Förskolan stänger
Barn som leker vid en hinderbana
Barn med reflexvästar som leker vid en sandlåda
En bild från förskolans gård. Det finns en lekstuga och en krokodil i trä
En bild från Trädkryparens gård. Det finns en rutschkana och en klättervägg. Förskolans hus syns i bakgrunden. Det är en röd byggnad med grå knutar

Hitta till oss

Brushanegatan 52, 331 42 Värnamo

Senast granskad:
2020-09-18

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp