Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Å-mini fritidshem
0370-270 88
info@a-mini.se

Rektor
Anne Ewers
anne@a-mini.se

 

Å-mini fritidshem

Besöksadress
Bruksvägen 43
331 91 Värnamo

Å-mini fritidshem, fristående

Å-mini är en fristående förskola och fritidshem som drivs av samhällsföreningen Åminne Gille. Som fristående verksamhet lyder vi under samma lagar och förordningar som den kommunala barnomsorgen.

Om oss

Vi vill ge eleverna en meningsfull fritid, utveckla goda kamratrelationer, känna tillhörighet och trygghet i fritidsgruppen. Leken står i centrum, barnen vill och ska kunna leka en längre tid utan avbrott.

Vår pedagogiska miljö

Å-mini och fritidshem är inrymt i Åminne gamla skola där vi förfogar över två våningsplan. Lokalerna är utformade på ett sådant sätt att det ges möjlighet till många och olika lärmiljöer exempelvis bygg och konstruktion, skapande, färg och form. Vi använder ett fritidsrum där vi tillsammans med eleverna bygger upp en lekmiljö utefter deras intressen, som till exempel sjukhus, musikstudio, spa eller stall.

Lekmiljön förändras över tid och när vi märker att intresset svalnat byts lekmiljön ut. Styrda aktiviteter förekommer ungefär två gånger i veckan. Vissa är valbara, andra obligatoriska för att utmana eleverna i deras utveckling. Exempel är diskussionsgrupper, digitala aktiviteter, tekniska och naturvetenskapliga experiment, regellekar, spel, skapande med olika tekniker.

Vi är för närvarande tre pedagoger som arbetar tillsammans med våra 34 fritidsbarn.

Utevistelse

Förutom att vi varje dag oavsett väder är ute, genomför vi utflykter till bland annat Bruket, skogen och sjön.

Lämning och hämtning

Fritidshemmets öppettider är kl. 6.30-17.45. Varje dag finns det möjlighet för föräldrar att utbyta information med fritidspersonalen.

Miljöplan

Vi vill få barnen att inse vikten av att vara rädda om vår miljö och strävar efter att vara så miljömedvetna som möjligt. Vi tänker på miljöpåverkan när vi planerar våra inköp och källsorterar våra sopor.

Traditioner

Återkommande traditioner för fritidshemmet är: luciatåg, julbord, påsklunch, midsommarfirande, sommarutflykt och simskola i samhällsföreningen Åminne Gilles regi.

Föräldrasamverkan

Föräldramöten anordnas en gång om året. Innehållet varierar, det kan vara till exemel gemensam föreläsning och diskussioner på respektive avdelning.

Vi har ett föräldraråd som består av tre föräldrar. Föräldrarådet träffas minst en gång varje termin. Alla föräldrar får e-post med information inför varje möteh efteråt skickas det ut ett protokoll.

Utvecklingssamtal

Alla fritidselever erbjuds utvecklingssamtal en gång om året. Dessa ska ge möjlighet till informationsutbyte och uppföljning av elevens utveckling.

Vill du veta mer?

Välkommen att när som helst hälsa på oss och se hur vi har det.

Ring eller maila gärna till oss om du har frågor!

Barn cyklar
Barnskor

Hitta till oss

Bruksvägen 43, 331 91 Värnamo

Senast granskad:
2020-09-16

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp