Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Skalmans hus, förskola och fritidshem
0370-213 80

Rektor
Sara Nordström
skalmanshus.sara@gmail.com

Besöksadress
Lärkvägen, Tånnö
331 97 Värnamo

Skalmans hus, fristående

Skalmans hus är ett föräldrakooperativ som ligger i samhället Tånnö, strax utanför Värnamo. Skalmans hus har en förskoleavdelning med barn i åldrarna 1 till 5 år, samt ett fritidshem som bedrivs i närliggande lokal.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet.

Om oss

Barngruppen är integrerad med barn i åldrarna 1 till 5 år. I den planerade pedagogiska verksamheten är barnen är uppdelade i två olika ålders-, och individanpassade grupper; Bamse och Skalman. Gruppens pedagog ansvarar för att se, lyfta fram och tillmötesgå varje individs behov och för att utveckla verksamheten utifrån det.

Vi erbjuder barnen en varierande verksamhet med olika aktiviteter både ute och inne. 15-timmarsbarnen vistas på förskolan måndag, onsdag och torsdag kl. 09.00-14.00 eller, måndag till fredag 8.30-11.30.

Så här ser vår dag ut

 • 06.30 Förskolan öppnar. En personal finns på plats
 • 07.45 Frukost serveras
 • 08.30 Godmorgonsamling
 • 10.00 Planerade aktiviteter/lek
 • 11.30 Lunch
 • 12.15 Vila/sovstund
 • 14.30 Mellanmål
 • 18.00 Förskolan stänger

Vi uppmärksammar olika traditioner såsom, jul, påsk och midsommar. Vi firar varje barns födelsedag.

Våra mål

 • Varje barn och förälder ska bemötas med hänsyn, vänlighet och respekt
 • Varje förälder ska känna sig trygg med att lämna sitt/sina barn hos oss
 • Varje barn ska känna sig trygg hos oss
 • Vi strävar efter en lugn och harmonisk atmosfär utan stress, där rutiner och aktiviteter få tar den tid som behövs
 • Varje barn ska få möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning både ute och inne
 • Varje barn ska ges möjlighet utveckla sitt språk och sin förmåga att kommunicera med andra genom lek, sånger, rim, sagor och ramsor
 • Varje barn ska få vistas i en trygg, rolig, pedagogisk miljö, anpassad efter sin ålder och utveckling

Föräldrakooperativ

Skalmans hus är ett föräldrakooperativ som funnit sedan 1991. Verksamheten följer förskolans läroplan och drivs enligt kommunens riktlinjer, fast i privat regi. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn på Skalmans hus. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen som drivs av en styrelse. Vi årsmötet som sker i juni varje år utses de föräldrar som ska ingå i styrelsen under kommande mandatperiod som oftast är två år. Styrelsen har ett nära samarbete med personalen och arbetar med personalfrågor, rekrytering av personal och administration.

Medlemskap i föreningen är obligatorisk för alla föräldrar med barn i verksamheten. Avgiften är 100 kr och betalas till rektorn. Medlemsavgiften berättigar till rösträtt i frågor som rör Skalmans hus. Medlemsavgiften återbetalas när man går ur föreningen.

Utrustningslista

 • Kläder och skor som passar årstid och väderlek
 • Alla barn har en hylla för ombyteskläder. Var snäll och se till att det alltid finns ombyteskläder på förskolan
 • Märk alla kläder och skor
 • Egna leksaker passar bäst hemma, men det är bra att ha napp, snuttefilt eller gosedjur som man kan krama på

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt är det viktigt att du meddelar förskolan. Allmäntillståndet är avgörande för när barnet kan komma tillbaka på förskolan. Barnet ska orka delta i alla aktiviteter inne och ute.

Samverkan

Vi strävar efter en positiv och öppen relation dagligen mellan föräldrar och personal. Efter två veckors inskolning har vi uppföljningssamtal och därefter regelbundna utvecklingssamtal och föräldramöten. Vi arrangerar också sommarfest, julfest, familjekvällar och ett och annat drop-in. Föräldrarnas arbetsinsats omfattar trädgårdsarbete, underhåll, storstädning och styrelsearbete. Styrelsen består av föräldrar som har arbetsgivaransvar, men inte arbetsplikt i den dagliga verksamheten. Placeringskö och taxa enligt kommunala normer och regler.

Föräldrainsatsen ger dig som förälder närhet och insyn i ditt barns vardag. Barnen känner igen alla föräldrar och vuxenkontakten för ditt barn präglas därigenom av stabilitet, trygghet och kontinuitet.

Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång per år, där barnens trivsel och utveckling i förskolan diskuteras tillsammans med föräldrar.

Vi strävar efter en vi-känsla mellan barn, föräldrar och personal. Alla föräldrar deltar på något sätt i verksamheten och får därigenom inblick hur vår förskola fungerar. Det är dock personalen som står för all pedagogik. Vid frågor eller funderingar och åsikter angående verksamheten, är det i första hand styrelsen eller rektor Sara Nordström du ska vända dig till.

Hitta till oss

Lärkvägen, Tånnö, 331 97 Värnamo

Senast granskad:
2018-06-19

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp