Snäckans förskola

Snäckans förskola ligger på Trälleborgsområdet i Värnamo. Vi är en utvidgad syskongrupp med barn i åldrarna 1-5 år. Barnen delas upp i två grupper: de yngre på Stjärnorna och de äldre på Raketerna.

Snäckans förskola flyttar till nybyggda Ekenhaga förskola i augusti 2024. Vill du söka plats på Förskolan Ekenhaga söker du fram till och med april/maj till Borgens förskola, Västhorja förskola eller Snäckans förskola.

Du kan läsa mer om byggnationen på sidan byggprojekt. Länk till annan webbplats.

IST Home Skola

IST Home skola är en app där du som vårdnadshavare:

  • lägger in schema
  • anmäler frånvaro och ledighet
  • får mer information från förskolan, rektorn och administratören

Läs mer om appen på sidan Frågor och svar, IST Home Skola

Hantera förskole- och fritidshemsplacering

Hantera förskole- och fritidshemsplacering är en e-tjänst där du som vårdnadshavare:

  • ändrar inkomst
  • ansöker om plats
  • säger upp plats
  • meddelar ändrade familjeförhållanden

Utemiljö, inomhus miljö

På förskolan har vi olika miljöer såsom exempelvis miljö för rollek, bygg och konstruktion, ateljé och återhämtning.

Vi har en stor härlig utegård där barnen får möjligheter till rörelse, skapande och kreativitet. Vi har balansbräda, sandlåda, gungor, rutschkana, odlingslådor och störa gräsytor.

Vison och värdegrund

Förskolans vision är att alla barn ska minnas sin förskoletid med glädje, ha hopp om framtiden och möta engagerade pedagoger med fokus på barnen.

Hur vi arbetar på förskolan

Under läsåret 2021/2022 arbetar vi med projektet Hållbar utveckling och vi vill bland annat att barnen ska lära sig att ta hand om sig själva, varandra och miljön, både inne och ute. Vi bedriver en hel del undervisning utomhus.

Hur vi samarbetar med dig som vårdnadshavare

Vi har daglig kontakt med dig som vårdnadshavare när du lämnar eller hämtar ditt barn. Vi bjuder in till föräldramöten där vi informerar om hur vi jobbar och där ni har möjlighet att ställa frågor. Vi har också utvecklingssamtal där vi pratar om ditt barns utveckling. En gång i månaden skickar vi ut ett månadsbrev där vi berättar om vad vi har arbetat med just den månaden och vilka aktiviteter vi har haft tillsammans med barnen.

Förskolans byggnad. En buske med solrosor utanför

Kontakt Snäckans förskola

0370-37 74 27

Rektor

Jessika Arousell

jessika.arousell@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Kolonigatan, Trälleborgsskolan

331 50 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 31 januari 2024