Värnamo kommuns logotyp

Apladalsskolans ordningsregler 2021-2022

Alla har rätt att trivas och känna sig trygga i skolan!

Ordningsregler

 • Jag tar ansvar för mitt uppförande, har ett vårdat språk och bemöter alla med respekt.
 • Jag utsätter ingen för kränkande behandling, trakasserier, eller diskriminering
 • Jag ansvarar för mitt skolmaterial och har med laddad Ipad, penna, sudd och rätt böcker/mapp till lektionen
 • Mobilförbud under lektion och i skolans matsal.
 • Mobilen ska förvaras i skåpet
 • Tobaksförbud under hela skoltiden
 • Godis, snacks, kakor, energidryck, läsk är inte tillåtet på skolan
 • Ytterkläder ska förvaras i skåpet
 • Jag håller rent omkring mig, använder papperskorgar och orsakar inte någon skadegörelse
 • Jag kommer i tid till lektioner och skolkar inte

Konsekvenser

 • Samtal med lärare/mentor, tillsägelse
 • Kontakt med hemmet
 • Anmälan kränkande behandling
 • Anmäld ogiltig frånvaro
 • Orosanmälan till Medborgarförvaltningen
 • Polisanmälan
 • Avstängning
 • Byte till annan skola
 • Ersättningsskyldig
 • Städa
 • Omhändertagande av mobiltelefon resterande del av skoldagen
 • Cigarettpaket och snusdosor omhändertas till skoldagens slut
 • Vårdnadshavare hämtar efter skolans slut