Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

NTA - Naturvetenskap och teknik för alla

Naturvetenskap och teknik för alla (NTA) är ett nationellt skolutvecklingsprogram för att stimulera nyfikenheten och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos barn, elever och lärare i förskola och skola.

Det är Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien som är initiativtagare och samarbetspartner.

NTA ska stödja undervisningen genom att utbilda pedagoger i olika teman som barn och elever sen kan arbeta praktiskt med.

NTA:s fem grundpelare

  1. Ett frågebaserat, undersökande arbetssätt med experiment som grund.

  2. Tillgång till väl anpassat experimentmaterial i kombination med väl anpassade elev- och lärarhandledningar.

  3. Kontinuerlig kompetensutveckling av pedagoger och lärare.

  4. Fortlöpande utvärdering av elevernas lärande.

  5. Samverkan mellan skolor, kommuner, näringsliv, högskolor och universitet.

Samarbete med näringlivet

Värnamo kommun har varit medlemmar i NTA sen 2005. Vi samarbetar med lokala företag, Teknikcenter och Teknikcollage i Värnamo kommun.

NTA arbetar för att fler barn och elever i Värnamo kommun ska komma i kontakt med naturvetenskap och teknik redan i de tidiga årskurserna, för att möta näringslivets behov av framtida kompetens. Genom att samarbeta med näringslivet kan NTA praktiskt visa våra elever nyttan av sin kunskap.

Bli samarbetspartner

NTA erbjuder olika samarbetsalternativ för näringslivet, bland annat genom att sponsra de temalådor som barn och elever arbetar med eller ta emot studiebesök på sina företag.

Vill ert företag bli samarbetspartners till NTA, eller vill ni veta mer om våra olika samarbetsmöjligheter, är du välkomna att kontakta våra NTA-samordnare.

Informationsblad om möjligheter till samarbete

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022