Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Trälleborgsskolans fritidshem

Trälleborgsskolan har fyra fritidshemsavdelningar, Hajen, Delfinen, Kristallen och Diamanten för årskurs F-2 samt fritidshemsavdelning Klubben för elever i årskurs 3-5.

Trälleborgsskolan arbetar utifrån en helhetssyn där skola och fritids är viktiga delar som tillsammans bidrar till elevers utveckling.

Vi erbjuder eleverna på fritidshemmet varierade aktiviteter både inne och ute under veckans olika dagar. Vi nyttjar även idrottshallen och våra närliggande grönområden och lekplatser.

Dagsrutiner

Fritidshemsavdelningarna på Trälleborgsskolan har gemensam öppning och stängning. Öppning och stängning sker alltid på Fritidsklubben.

Målstyrd verksamhet

Undervisningen och fritidsverksamheten på Trälleborgsskolan utgår från vårt uppdrag enligt grundskolans läroplan, Värnamo kommuns övergripande mål, barn- och utbildningsnämndens mål och skolans prioriteringar inom ramarna för dessa styrdokument. Årligen upprättar skolan en ny plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I den planen framgår det hur vi i skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå vår målsättning. I samma plan beskrivs också hur skolan går till väga om en elev upplever sig kränkt eller diskriminerad. Planen innefattar såväl skola som fritidshem och finns att läsa i sin helhet längre ner på sidan.

Kontakt Trälleborgskolans fritidshem

Delfinen

0370-37 72 57

Hajen

0370-37 74 92

Blåmusslan

0370-37 76 15

Fritidsklubben

0370-37 73 24

Rektor

Cathrine Arnetorp

cathrine.arnetorp@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Emelie Lavesson

emelie.lavesson@edu.varnamo.se

Hitta till oss

Kolonigatan 8

331 50 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 mars 2022