Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Rektor
Cecilia Kroon
cecilia.kroon@edu.varnamo.se

Biträdande rektor
Martin Wennberg
martin.wennberg@edu.varnamo.se


Apladalsskolan

Besöksadress
Ouchterlonygatan 9
331 83 Värnamo

Frånvaroanmälan
Via Dexterlänk till annan webbplats eller Dexter App

Skolsköterska
Lisa Runeqvist
lisa.runeqvist@edu.varnamo.se
0370-37 80 06

Skolkurator
Åsa Olsson
asa.olsson@edu.varnamo.se
0370-37 80 05

Apladalsskolan

Apladalsskolan är en 6-9-skola med 28 klasser. Vi har cirka 600 elever som våra lärare handleder och utbildar under de fyra år de går på skolan.

Apladalsskolan byggdes 1953 och har genom åren varit både realskola och gymnasieskola. 1984 byggdes skolans A- och B-byggnader ihop och skolan fick ny matsal, cafeteria, musiksal, hemkunskapssalar samt personalrum.

2007-2009 genomfördes en stor om- och tillbyggnation av Apladalsskolan och vi fick Värnamos modernaste skola med iordningsställd skolgård och en fin idrottsplats med bollplaner, löparbanor och lekplats.

Ordningsregler

Här kan du läsa om Apladalsskolans ordningsreglerPDF

Trivselregler

Alla har rätt att trivas i skolan, visa därför hänsyn till varandra!

  1. Var trevliga och respektera varandra, ingen ska behöva vara rädd i skolan och ingen mobbning ska förekomma.
  2. Var rädd om de saker som finns på skolan, ingen skadegörelse eller klotter.
  3. Var rädd om din hälsa, ingen tobak eller andra droger under skoltid.
  4. Vårda ditt språk och undvik att såra någon, använd inte fula ord.
  5. Kom i tid, ingen ska behöva vänta på dig.

Trygghetsgrupp

På skolan har vi en Trygghetsgrupp som består av delar av skolans elevhälsoteam samt representanter från alla arbetslag. Målet med Trygghetsgruppens arbete är att alla elever ska må bra och känna trygghet i skolan. Gruppen träffas regelbundet för att planera och diskutera skolans förebyggande arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Folder om Apladalsskolans TrygghetsgruppPDF

Apladalsskolans LikabehandlingsplanPDF

Rutiner för akuta situationerPDF

Vår målbild

Apladalsskolans verksamhetsmål

God kvalité i undervisningen och utvecklande lärmiljöer ger högre måluppfyllelse

Hitta till oss

Ouchterlonygatan 9, 331 83 Värnamo

Senast granskad:
2020-09-17

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp