Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Rektor
Carmen Winding
carmen.winding@edu.varnamo.se


Bors skola

Besöksadress
Rastavallsvägen 1
331 73 Bor

Frånvaroanmälan
Via Dexterlänk till annan webbplats eller Dexter App

Skolsköterska
Helene Ahlqvist
helene.ahlqvist@edu.varnamo.se
0370-37 82 05

Skolkurator
Charlotte Alfsdotter
charlotte.alfsdotter@edu.varnamo.se
0370-37 82 06

Bors skola

Bors skola är en 7-9 skola med drygt 200 elever.

Om oss

Bor skola byggdes 1979 som en högstadieskola 7-9 med tre klasser per årskurs. 2016 gjordes en omfattande renovering av skolan och under 2019 påbörjades arbetet med utemiljön kring skolan.

Skolan har vanliga klassrum men även salar för hemkunskap, teknik, träslöjd, textilslöjd och NO-ämnen. Skolan har ett bibliotek som även fungerar som ett kommunbibliotek.

Vi arbetar för att ge våra elever en trygg miljö där varje barn kan växa och ta till sig kunskap utifrån sin egen förmåga. Oavsett bakgrund och kunskapsnivå ska alla elever ha samma möjligheter för att lyckas och komma vidare.

Vi arbetar i olika team med pedagoger som samverkar tillsammans för att göra undervisningen tillgänglig för alla. Skolan har även elevhälsoteam där kurator, skolsköterska, speciallärare, specialpedagog och studie och yrkesvägledare ingår.

Vi har en trygghetsgrupp som tillsammans med elevskyddsombud arbetar för att alla elever ska känna trygghet i skolan.

Vår förhoppning är att skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång kan skapa bästa möjliga förutsättningar för barnens- och ungdomarnas utveckling och lärande. Minst en gång varje termin har läraren, eleven och vårdnadshavare ett samtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Hitta till oss

Rastavallsvägen 1,331 73 Bor

Senast granskad:
2020-09-17

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp