Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Rektor
Hanna Johansson
hanna.johansson@edu.varnamo.se

Biträdande rektor
Sofhia Petersson
sofhia.petersson@edu.varnamo.se

Bredaryds skola

Besöksadress
Lundavägen 24
330 10 Bredaryd

Frånvaroanmälan
Via Dexterlänk till annan webbplats eller Dexter App

Skolsköterska
Ewa Karlsson
ewa.karlsson@edu.varnamo.se
0370-37 74 93

Skolkurator
Lina Lindholm
lina.lindholm@edu.varnamo.se

Bredaryds skola

Bredaryds skola är en skola med omkring 200 elever från förskoleklass till år 6, där grupperna är åldershomogena. Både barn och vuxna upplever vår skola som trivsam och samverkan mellan skola och hem är god.

Om oss

Våra lokaler är nya och fräscha och väl anpassade till vår verksamhet. Barnen har tillgång till en stor och härlig skolgård med bollplaner, lekplatser och grönområde.

Skolan har tre fritidshem; Kastanjebacken och Björkbackens fritidshem för år F-2 samt Almens fritidsklubb för år 3 och uppåt.

Våra grundtankar

  • vi vill möta varje barn på den utvecklingsnivå barnet befinner sig
  • vi vill att varje barn ska känna sig trygg i sig själv och i gruppen
  • vi vill ta tillvara nyfikenheten att lära och stärka barnens självförtroende
  • vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att samarbeta
  • vi vill att barnen har respekt för andra och att de kan känna empati för varandra

Elevhälsa

På skolan har vi ett väl fungerande elevhälsoteam, bestående av specialpedagog, kurator, talpedagog, skolsköterska och skolledning. Skolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling, bland annat genom kamratstödjare.

Våra arbetslag

År F-1 Alfa

I arbetslag Alfa jobbar F-1 tillsammans där arbetslaget består av förskollärare, fritidspedagoger och lärare. Vi är lyhörda för varandras kompetenser och låter barnen samarbeta vid lämpliga tillfällen, till exempel när vi har musik, slöjd, olika teman, utedagar, samlingar och fester.

År 2-3 Beta

I arbetslag Beta jobbar 2-3 tillsammans där arbetslaget består av fritidspedagoger och lärare. Vi arbetar tillsammans med gemensam lärare i vissa ämnen och vid teman, utedagar, samlingar och fester. Även här arbetar vi utifrån arbetslagets kompetenser.

År 4-6 Gamma

Här arbetar lärare och fritidspedagoger tillsammans. Vi arbetar för att alla pedagoger ska få möjlighet att använda den kompetens och behörighet de har, och utifrån det delar vi in barnen i grupper. Med barnen i Gamma arbetar vi ibland tematiskt.  

Hitta till oss

Lundavägen 24, 333 71 Bredaryd

Senast granskad:
2020-09-17

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp