Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Rektor
Lisbeth Karlsson
lisbeth.karlsson@edu.varnamo.se

Biträdande rektor
Birgitta Petersson
birgitta.petersson@edu.varnamo.se
0370-37 75 08

Rydaholms skola

Besöksadress
Alvestavägen 6
33176 Rydaholm

Frånvaroanmälan
Via Dexterlänk till annan webbplats eller Dexter App

Skolsköterska
Carina Åkesson
carina.akesson@edu.varnamo.se
0370-37 82 47

Skolkurator
Sandra Andersson
sandra.andersson@edu.varnamo.se
0370-37 80 00

Rydaholms skola

Rydaholms skola är en modern och välutrustad F-6 skola med ungefär 200 elever i utkanten av Värnamo kommun. Våra klasser är åldershomogena och bland de yngre åren arbetar vi i mindre klasser för att gynna måluppfyllelsen. Bland de äldre eleverna arbetar vi i större elevgrupper där flera pedagoger möjliggör indelning i olika gruppkonstellationer utifrån behov.

Rydaholms skolas expedition är belägen i en byggnad mittemot skolan. Där finns skolans rektorer, administratören, förskolans rektor och specialpedagogerna.

Här möts olika kulturer och språkgrupper

Rydaholms skola är en mångkulturell skola där olika kulturer och språkgrupper möts. Vi har ett nära samarbete med Unga internationella vänner som arbetar för att integrera nyanlända elever och deras familjer i den svenska skolan och vad gäller fritidsaktiviteter. Detta möjliggör en helhetssyn på eleverna som gagnar alla oavsett kulturell bakgrund.

Skolans arbetslag

På Rydaholms skola arbetar vi i arbetslag utifrån våra värdeord: Elevfokus, Samarbete, Öppen kommunikation och Humor och glädje.

Skolans arbetslag är: F-3, 4-6 och Fritids.

Hitta till oss

Alvestavägen 6, 33176 Rydaholm

Senast granskad:
2020-09-17

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp