Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
33183 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Frånvaroanmälan
Via Dexterlänk till annan webbplats eller Dexter App

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Språkval

Inför årskurs sex ska alla elever göra ett språkval (s.k. moderna språk). Eleven kan välja mellan tyska, franska och spanska eller ett alternativ till ett nytt språk.

Avsikten är att eleven ska fortsätta med det valda språket under resten av tiden i grundskolan och därefter ska möjlighet finnas att fortsätta språket i gymnasieskolan.

Högre meritvärde med betyg i språkval

När eleven söker till gymnasiet kommer elevens bokstavsbetyg att räknas om till siffror (ett meritvärde som är summan av elevens betyg). Betyget för moderna språk läggs till elevens meritvärde som då blir högre. Det här kan öka elevens chanser att komma in på den gymnasieutbildning den vill gå.

Betygen i moderna språk från gymnasieskolan är av samma anledning viktiga om eleven vill studera vidare på universitet eller högskola.

Andra alternativ till ett nytt språk

Som alternativ till ett modernt språk kan eleven välja att läsa något av nedanstående språk. De här valen ger inga extra meritpoäng i elevens slutbetyg i nian.

  • Svenska/svenska som andraspråk eller engelska
    Som alternativ till ett modernt språk kan eleven välja att läsa mer svenska/svenska som andraspråk eller engelska. Eleven får inget särskilt betyg för det här språkvalet. Du får ett enda betyg i antingen svenska, svenska som andraspråk eller engelska.

  • Modersmål
    Elever som har ett annat modersmål än svenska kan välja det istället för ett modernt språk.

När väljer eleven språk?

Språkvalet görs i början av vårterminen i årskurs fem. Skolan kommer att informera elever och vårdnadshavare när det är dags.

Senast granskad:
2019-10-04

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp