Värnamo kommuns logotyp

Användarmanual IST Lärande vårdnadshavare

IST Lärande är en applikation där vårdnadshavare kan ta del av information från skolan för att kunna följa och stötta sitt barns skolgång. Navigationen i applikationen är konsekvent. Man klickar på något för att öppna det och man klickar på samma ställe för att stänga och komma tillbaka.

Ta del av planeringar

När en lärare har publicerat en planering eller en annan typ av aktivitet kan vårdnadshavare eller elev ta del av planeringen, eventuella instruktioner och vilka delar från läroplanen som är kopplade till den.

När vårdnadshavare är inloggad öppnas ett fönster med olika rutor och fält som innehåller olika funktioner. När det finns en publicerad aktivitet i ett ämne dyker det upp ett ”rum” för det ämnet. Då står det elevens namn, ämne och man se en rad med fyrkanter där en del är färgade i grönt, vilket betyder att en aktivitet har skett i ämnet.

IST Samhallskunskap

För att som vårdnadshavare kunna ta del av en pedagogisk planering, vilket är instruktionerna från läraren om vad planeringen handlar om, klickar man på den ”grå listen” längst upp på det aktuella rummet eller ämnet. Då kommer man in i ”rummet” och kan läsa om de olika momenten. För att gå ut ur rummet trycker man på den grå listen igen.

Moment i rum

För att se den pedagogiska planeringen inom ett specifikt område klickar man områdets namn. Väl inne på en planering kan man läsa information och se filmer som pedagogen publicerats. För att komma tillbaka klickar man på arbetsområdets namn, den grå listen, igen och information om området stängs.

Rum exempel

Ta del av bedömningar

När en lärare publicerat en bedömning tar man enklast del av den på första sidan, i rutan längst upp till vänster. I den grå listen står elevens namn.

Klicka på den grå listen för att komma in i rummet.
Väl inne i översiktsrummet ser man överst eventuella extra anpassningar och utvecklingssamtal. Därunder kommer alla bedömningar och omdömen.Om man vill man se eventuella kommentarer från läraren klickar man på aktiviteten.

Som grundinställning visas bedömningar och omdömen för nuvarande halvår. Vill man se tidigare bedömningar kan man justera datumen i kalendern.

Du kan även filtrera för att få fram de bedömningar du är intresserad av, för att kunna följa progressionen. I sökrutan kan du söka på ett ord, till exempel samhällskunskap då visas alla bedömningar eller omdömen som innehåller ordet samhällskunskap.

Ta del av omdömen

När en lärare publicerat ett omdöme tar man enklast del av den på första sidan, i rutan längst upp till vänster. I den grå listen står elevens namn.

Klicka på den grå listen för att komma in i rummet.
Väl inne i översiktsrummet ser man överst eventuella extra anpassningar och utvecklingssamtal. Därunder kommer alla bedömningar och omdömen. Bedömningar och omdömen sorteras i datumordning med senast överst. Man kan filtrera fram omdömen genom att skriva ordet omdöme i sökfältet.

När man skriver i sökfältet visas endast bedömningar/omdömen som innehåller det man skrivit. För att läsa lärarens kommentarer klickar man på det omdöme man är intresserad av.

Utvecklingssamtal

Ta del av omdömen inför ett utvecklingssamtal

I översiktsrummet, rummet du kommer till direkt när du loggat in i systemet, kan man som vårdnadshavare ta del av alla omdömen inför ett utvecklingssamtal. Klickar man på aktuellt utvecklingssamtal så ser man aktuellt omdöme i respektive ämne. Där har man tillgång till alla omdömen som är kopplade till utvecklingssamtalet och kan klicka på respektive omdöme för att läsa eventuella kommentarer. 

Ta del av dokumentation gjord under samtalet. IUP/framåtsyftande
planering

När samtalet är genomfört och dokumenterat kan man som vårdnadshavare ta del av dokumentationen genom att klicka på aktuellt utvecklingssamtal i översiktsrummet. Då kan man läsa kommentarer från lärare och vad ni kom fram till under samtalet.