Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-06-25

Fler elever behöriga till gymnasiet

Nu är kunskapsresultaten för grundskolan årskurs 9 sammanställda på de fyra högstadieskolorna i kommunen. I Värnamo kommun är vi glad för de positiva resultaten som våra elever har uppnått!

Kunskapsresultaten hos eleverna i årskurs 9 har under läsåret 2019/2020 ökat på samtliga fyra högstadier och fler elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet.

Sammantaget för alla fyra högstadieskolorna så har andelen elever som har gymnasiebehörighet ökat från 81,0% förra året till 86,2% i år.

Största ökningen gjorde elever årskurs 9 i Bors skola. Förra året, 2019, hade 77,3% av eleverna gymnasiebehörighet. I år, 2020, har andelen elever med gymnasiebehörighet ökat till 88,5%.

Senast uppdaterad:
2020-06-25