Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-07-07

Rutiner covid-19 i utbildning och barnomsorg

Skolor och förskolor i Sverige ska hållas öppna om det inte föreligger hög smittspridning eller att huvudmannen inte klarar av att bemanna verksamheten. Skillnaden nu från början av pandemin är att testningen ökat.

Vi vill betona att ingen med konstaterad smitta vistas i verksamheten. Ett beslut om att stänga på grund av hög smittspridning ligger inte på barn- och utbildningsförvaltningen utan det sker efter beslut av smittskyddsläkare. Om det finns konstaterade fall i verksamheten äger regelbundna avstämningar med smittskyddsläkare rum.

Vi värnar om patientsekretessen och den personliga integriteten. Därför kan vi inte allmänt gå ut med information som gör att man kan identifiera vem som är sjuk och i vilken sjukdom.

Vid en eventuell stängning kontaktas berörda vårdnadshavare.

Senast uppdaterad:
2020-07-09