Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-08-24

Avgiftskontroll av barnomsorgsavgifter

Varje år genomför Värnamo kommun en årlig inkomstkontroll av alla vårdnadshavare som har barnomsorg. Kontrollen görs vanligtvis under våren, men har i år flyttats fram till september månad, med anledning av covid-19.

Kontrollen görs alltid två år tillbaka i tiden, så i år kontrollerar vi avgifter från 2018. Om du har betalat för låg avgift för barnomsorgen under 2018 kommer du få hem en faktura under september månad. Om du har betalat för hög barnomsorgsavgift under 2018 kommer återbetalning att göras under hösten 2020.

Efterdebiteringen eller återbetalningen görs efter en genomförd kontroll av de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen lämnat för år 2018. Hushållens totala taxerade årsinkomst för 2018, enligt Skatteverkets uppgifter, jämförs med den inkomstuppgift som lämnats till Värnamo kommun.

De allra flesta har betalat rätt avgift och kommer inte att beröras av detta.

Mer information hittar du på sidan Avgiftskontroll.

Vanliga frågor och svar hittar du på sidan Vanliga frågor och svar om avgiftskontrollen.

Senast uppdaterad:
2020-08-31

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp