Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

2020-08-27

Information från Gröndalsskolan

Under de senaste dagarna har det varit mycket fokus på Gröndalsskolan på sociala medier och i traditionella medier. Här är den information som gått ut från skolan till vårdnadshavarna om situationen som har uppkommit.

Samtlig personal på Gröndalsskolan tar starkt avstånd från rasism och annat förtryck. Att arbeta mot alla former av kränkningar är ett av skolans kärnuppdrag. På Gröndalsskolan ser vi mycket allvarligt på den uppkomna situationen, där det förekom uttalanden av rasistisk karaktär. Händelsen under förra veckan är djupt olycklig och arbetet med åtgärder pågår på flera olika plan. Anmälningar har gjorts till ansvariga myndigheter.

Omedelbara åtgärder för att säkerställa att samtliga elever är trygga på skolan:

 • Vi kommer att använda oss av materialet “Skoluppror mot afrofobi och diskriminering på grund av hudfärg” inom flera ämnen samt på mentorstiden.
 • På nytt belysa Gröndalsskolans värdegrund samt våra ordningsregler.
 • Agera snabbt om ordningsreglerna inte följs, enligt följande rutiner:
  • Mentor samtalar i första hand med elev då eleven har brutit mot ordningsreglerna. Rektor och lärare får omhänderta föremål som stör eller som utgör fara.
  • Vid upprepade händelser samtalar och/eller träffar
   mentor eleven och elevens vårdnadshavare.
  • Fortsätter händelsen/beteendet att upprepa sig trots samtal och möten med vårdnadshavare, anmäler mentor till elevhälsoteamet. Därefter sammankallar rektor till ett möte där elev, vårdnadshavare samt andra berörda deltar.
  • Rektor anmäler till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och/eller polisen.
 • På varje utvecklingssamtal i höst kommer mentorerna lyfta fram Gröndalsskolans värdegrund samt ordningsregler i samtalet med vårdnadshavare.
 • Kontinuerligt stämma av våra elevers mående i form av elevenkäter.

Tillsammans med Gröndalsskolans elevråd kommer vi tydliggöra att alla former av rasism och kränkningar är helt oacceptabelt. Vi kommer dessutom utifrån en analys av den uppkomna situationen ytterligare fördjupa vårt hälsofrämjande och förebyggande värdegrundsarbete. Arbetet kommer att genomföras i samråd med elever, personal och vårdnadshavare.

 

Skolledning, pedagogisk personal samt elevhälsopersonal på Gröndalsskolan

Senast uppdaterad:
2020-08-27

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp