Publicerat:

IST Home Skola i skola och fritidshem

Vid skolstarten ersätts Dexter och IST förskola och fritidshem av appen IST Home Skola. Du använder appen på olika sätt beroende om det gäller skola eller fritidshem.

Grundskola och gymnasium

Som vårdnadshavare i grundskola och gymnasium kan du använda appen för att ta del av ditt barns närvaro samt anmäla frånvaro för ditt barn. Du kan även se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov. Appen IST Home Skola ersätter det tidigare systemet Dexter.

Ansöka om ledighet

Du kan inte ansöka om ledighet i grundskola och gymnasium i appen IST Home Skola.

I grundskolan görs ledighetsansökan i e-tjänsten "Ansök om ledighet för elev.

Ansök om ledighet för elev Länk till annan webbplats.

På Finnvedens Gymnasium görs ledighetsansökan genom appen "Anmäl frånvaro", som du hittar som en flik i teamet Alla Elever Figy i Teams.

Läs mer om regler för ledighet på sidan Ledighet och frånvaroanmälan Länk till annan webbplats.

Fritidshem

Om ditt barn har en plats på fritidshem använder du appen IST Home Skola för att lägga in schema och anmäla frånvaro och ledighet.

Du som har barn i fritidshem, eller vill ställa ditt barn i barnomsorgskö kan sköta dina barnomsorgsplaceringar i systemet IST Administration. Där ansöker du om barnomsorg, anger inkomstuppgifter och säger upp plats.

Läs mer om skillnaderna mellan de olika systemen på sidan IST Home Skola, IST Administration och IST Lärande

Hur kommer jag i gång med appen?

Appen IST Home Skola finns till smarta telefoner och går att ladda ner från App Store, Google Play eller AppGallery. Gå in i din appbutik och sök efter ”IST Home Skola”.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola hittar du instruktioner för hur du använder appen

Om du inte har en telefon

Om du inte har tillgång till en smart telefon kan du ta kontakt med vårt kontaktcenter. Om ditt barn går på fritidshem tar du kontakt med personalen fritidshemmet.

När börjar appen att användas?

I nyheten Ny app i grundskola, gymnasium och fritidshem kan du läsa om när appen börjar användas i de olika skolformerna