Publicerat:

Anmäl behov av specialkost inför varje läsår

Om ditt barn har behov av specialkost, ansöker du i vår e-tjänst Ansöka om specialkost - Värnamo kommun (varnamo.se) Länk till annan webbplats.

Du som har ansökt tidigare måste förnya din ansökan varje läsår inför höstterminen, senast 31 augusti.

När du ansöker, tänk på att ange den klass eller den avdelning som ditt börjar i till höstterminen.

Mer information om specialkost finns på Mat i förskola, skola - Värnamo kommun (varnamo.se) Länk till annan webbplats.

specialkost