Publicerat:

Skolbarnens filmer visar Bredaryds historia

Vad har en jätte gemensamt med en förgiftad våffla? Jo, båda spelar viktiga roller när andraklassare från Bredaryds skola visar sina filmer om hembygdens historia. Därtill skildras ”Kalabaliken i Bredaryd”.

Filmerna är en del av utställningen Kulturarv Bredaryd som visas på Stadsbiblioteket.

Efter pandemiupphåll har turen kommit till Bredaryd att presenteras i Värnamo Kulturarvsnod, ett samarbetsprojekt med Länsmuseet som återfinns i stadsbiblioteket i Gummifabriken i Värnamo.

Samarbete med hembygdsföreningen

Under året har elever från Bredaryds skola träffat Bredaryds hembygdsförening för att skapa utställningen. De har bland annat spelat in sex filmer för att skildra sin hembygds kulturarv. Filmerna har lockande titlar som ”Jätten Enskälle”, "Kalabaliken i Bredaryd” och ”Den förgiftade våfflan”.

Utställningen Kulturarv Bredaryd innehåller därtill såväl hologram som verkliga föremål med anknytning till filmerna. Utställningen pågår till och med 12 april, och filmerna rullar hela tiden i noden.

Fakta Värnamo kulturarvsnod

Värnamo kulturarvsnod invigdes augusti 2018. Syftet är att i samverkan med Jönköpings läns museum och civilsamhället lyfta fram och belysa kulturarv i nya former och för nya målgrupper. Därigenom vill vi sprida kunskap om den egna bygdens historia samt öka intresset för kulturarvsturism i det egna närområdet. Konceptet arbetades fram via lokala kulturting, workshops, samtal med civilsamhället och skolbesök.

Fryele och Tånnö först ut

Fryele hembygdsförening var den första förening som presenterade sig i noden. Elever vid Fryele skola spelade in filmer baserade på berättelser från Fryele. Filmerna visades i noden tillsammans med texter, bilder och föremål – både verkliga och i form av hologram. Till utställningen knyts en rad aktiviteter som skolbesök, föreläsningar och exkursion.

Effekter som vi kunnat se är en ökad samverkan mellan skolan och hembygdsföreningen, samt ett ökat intresse för kulturmiljöfrågor bland Fryeleborna. Därefter visades filmer från Tånnö enligt samma koncept. Under pandemin fick projektet göra halt, men två omgångar med filmer om Värnamo stad kunde visas med anledning av stadens 100-årsjubileum. Nu är det dags för elever från Bredaryds skola att presentera filmer från sin hemort.

Pilotprojekt

Kulturarvsnoden är ett pilotprojekt. Konceptet ska kunna överföras till andra kommuner i Jönköpings län.