Publicerat:

Har du ett barn som fyller tre år i år?

Alla barn som fyller tre år under 2023 har rätt till allmän förskola från och med höstterminen. Om ditt barn redan har en förskoleplats innebär det att du får en lägre avgift. Du kan också välja att ansöka om avgiftsfri allmän förskola.

Vad är skillnaden mellan allmän förskola och avgiftsfri allmän förskola?

Allmän förskola

Höstterminen ditt barn fyller tre år, tre dagar efter skolstart, har ditt barn rätt till så kallad allmän förskola. Om ditt barn redan har en barnomsorgsplats så får du en reducerad avgift. Den allmänna förskolan innebär alltså att du får en lägre avgift för din förskoleplats.

Avgiftsfri allmän förskola

Den avgiftsfria allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka. Det är fasta tider som förskolan erbjuder. Den avgiftsfria allmänna förskolan följer skolans verksamhetsår. Det innebär att placeringen inte gäller under lov och studiedagar.

Om du vill ansöka om avgiftsfri allmän förskola

Om du vill ansöka om avgiftsfri allmän förskola gör du det via vår e-tjänst Ansökan om avgiftsfri 15-timmarsplacering i förskola.

Om du ändrar från allmän förskoleplats till avgiftsfri allmän förskola

Om du tidigare haft allmän förskoleplats och ändrar till avgiftsfri allmän förskola, sker avgiftsförändringen nästkommande månad, om du ansöker före den 15:e i månaden. Om du anmäler efter den 15:e i månaden sker avgiftsförändringen två månader senare.

Hör av dig om du har frågor

Om du har frågor, hör av dig till vårt kontaktcenter, 0370-37 70 00.