Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Enheten för flerspråkighet

Enheten för flerspråkighet ansvarar för modersmålsundervisning, modersmålsstöd i förskolan, studiehandledning på modersmål i grund- och gymnasieskolan och mottagande av nyanlända.

Enheten fungerar som en röd tråd i arbetet med flerspråkighet från barnomsorg till gymnasium och är ett stöd för Värnamo kommuns skolor och förskolor i arbetet med flerspråkighet och inkludering.

Enhetens mål är att arbeta för att skolan ska erbjuda likvärdiga möjligheter till utbildning och att alla barn, oavsett modersmål, ska nå samma skolresultat i Värnamo kommun.

Ungefär en fjärdedel av barnen och eleverna i Värnamo kommuns skolor och förskolor har utländsk bakgrund. De är antingen födda utomlands eller födda i Sverige av föräldrar med utländsk bakgrund. Detta innebär att samtliga verksamheter dagligen kommer i kontakt med barn och elever med ett annat modersmål än svenska. Enheten för flerspråkighet är ett stöd för dessa verksamheter.

Senast granskad:
2018-11-29

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp