Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Mottagande av nyanlända

Enheten för flerspråkighet (EFF) tar emot elever som kommer till Värnamo kommun och som är nya i den svenska skolan. Målet med verksamheten är att ge eleverna förutsättningar för en god skolstart och fortsatt lärande under skolgången.

Inskrivning

Inskrivning på EFF sker så snart som möjligt efter ankomst i Värnamo kommun. Vid inskrivningen finns elev, vårdnadshavare, personal från EFF, skolsköterska och tolk med. I nära anslutning till inskrivningssamtalet börjar eleven på EFF. Gymnasieelever börjar sin skolgång och kartläggning sker parallellt.

Kartläggning

På EFF inleds arbetet med kartläggning av elevens kunskaper, förmågor och erfarenheter. Elevens läs- och skrivutveckling på modersmålet, matematisk förmåga och eventuella kunskaper i engelska kartläggs. Kartläggningen sker i samarbete med modersmålslärare och tar ungefär två månader. Därefter lämnas kartläggningen över till mottagande skola och eleven påbörjar skolgången.

Verksamheten

Under tiden på EFF får eleven en introduktion till det svenska språket och den svenska skolan. Dessutom påbörjas simundervisning för elever i grundskoleåldern.

Den fortsatta skolgången

Skolorna organiserar den första skoltiden på olika sätt. Målet är att individualisera utifrån kartläggningen så att eleven ska kunna delta i så stor utsträckning som möjligt enligt kursplanerna. Eleven får i de flesta fall tillgång till studiehandledning på modersmål i viss utsträckning. Detta sker för att eleven ska kunna tillgodogöra sig ämnesundervisning så länge skolsvenskan ännu inte räcker till.

Senast granskad:
2018-09-13

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp