Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Svenska som andraspråk

Enligt Skolförordning (2011:185), 14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för:

  • elever som har ett annat språk än svenska som modersmål
  • elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet
  • invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.

Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska.

Svenska som andraspråk och svenska är likvärdiga ämnen enligt kursplanen med nästan samma kunskapskrav. Betyg i svenska som andraspråk och svenska är likvärdiga det vill säga båda ger behörighet till gymnasiet och vidare till universitetsstudier.

Svenska som andraspråk i gymnasiet

Enligt Gymnasieförordning (2010:2039), 11§ får en elev som har ett annat språk än svenska som modersmål läsa svenska som andraspråk som gymnasiegemensamt ämne istället för svenska. Eleven får då läsa svenska som individuellt val.

Elever med annat modersmål än svenska bör informeras om möjligheten att läsa svenska som andraspråk istället för svenska. Till skillnad från grundskolan är det eleven som själv väljer vilken kursplan han/hon vill följa.

Senast granskad:
2018-06-21

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp