Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Försäkringar inom skola och barnomsorg

Värnamo kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och vissa andra grupper, hos försäkringsbolaget Länsförsäkringar.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som ofrivilligt drabbar den försäkrade genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller inte vid sjukdom. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller:

  • Barn och ungdomar 0 t.o.m. 19 års ålder folkbokförda i Värnamo kommun
  • Personer placerade i familjehem
  • Personer placerade av Värnamo kommun, i boende och eller skola i annan kommun
  • Elever, fr.o.m. 20 år folkbokförda i Värnamo kommun, inskrivna i kommunens
    gymnasiala utbildning
  • Elever i Vuxenutbildning och SFI t.o.m. vårterminen det år de fyller 20 år
  • Elever i Vuxenutbildning inkl. elever i Grundvux och Lärvux som deltar i reglerad verksamhet (verksamhetstid)
  • Elever i grundutbildning för vuxna SFI som deltar i reglerad verksamhet (verksamhetstid)

Skadeanmälan

Skadeanmälan görs till Länsförsäkringar, 036-19 90 30.

Du måste ha uppsökt läkare eller tandläkare utan dröjsmål för att få rätt till ersättning.

Tidigare försäkringsgivare

Tidigare försäkringsgivare var Gjensidige till och med 31 december 2016.

För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september aktuellt år.

Ersättning för glasögon och linser som skadas under skoltid eller under vistelse inom barnomsorgen

När elevs/barns glasögon eller linser skadas under skoltid eller under vistelse inom barnomsorgen finns det möjlighet att få ersättning från Barn- och utbildningsförvaltningen.

Tidigare försäkringsbesked för olycksfallsförsäkring

Senast granskad:
2020-03-26

Hjälpte informationen dig?

Synpunkter

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!

Vad kan vi förbättra?Synpunkter

Kontaktcenter

0370-37 70 00
0370-37 77 11 fax

kontaktcenter@varnamo.se


Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30


Besöksadress
Stadshuset
Kyrktorget 1, Värnamo


Postadress
Värnamo kommun
331 83 Värnamo


Organisationsnummer
212000-0555

Fler kontaktuppgifter
Facebook logotyp
Instagram logotyp
Värnamo 2035 logotyp