Värnamo kommuns logotyp

Kompostera i Värnamo kommun

I Värnamo kommun är det tillåtet att kompostera trädgårdsavfall och vegetabiliskt avfall som inte har värmebehandlats utan att du behöver anmäla det.

 

Värnamo kommun rekommenderar dock att också detta komposteras i skadedjurssäkra behållare. Vill du kompostera animaliskt köksavfall, såsom kött och fisk, och/eller värmebehandlat vegetabiliskt köksavfall måste du anmäla det till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Som regel krävs en skadedjurssäker och isolerad kompostbehållare.

För kompostering av latrin krävs en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Typer av kompostbehållare

Isolerad kompostbehållare

I en isolerad kompost kan temperaturen nå 70 grader vilket ger en snabb nedbrytning och komposten kan på detta vis hållas igång året runt. En isolerad kompost där både animaliskt och vegetabiliskt köksavfall komposteras kräver en volym på minst 50 liter per person. För att förbättra nedbrytningen krävs god lufttillförsel. Luftningshålen får som mest vara 7 mm i diameter, för att utestänga skadedjur.

Kallkompostbehållare

I en kallkompostbehållare avstannar nedbrytningen helt eller delvis under vintermånaderna. Kallkompostbehållare bör endast användas för kompostering av trädgårdsavfall eller för efterkompostering av animaliskt eller vegetabiliskt avfall.
Om animaliskt och/eller värmebehandlat vegetabiliskt hushållsavfall komposteras i en sluten kallkompost bör behållarens volym vara minst 100 liter per person.

Tips för kompostbyggare och -köpare

 • Tänk efter hur stor kompost ditt hushåll behöver.
 • Locket bör vara lätt att öppna utan att man kladdar ner sig.
 • Komposten ska vara lätt att tömma.
 • Se till att isoleringen håller.
 • Se till att ventilationen fungerar bra.
 • Behållaren bör vara av ett material som inte rostar.

Placering av en kompost

Bästa platsen för en kompost är en skuggig och vindskyddad del av trädgården. Om du komposterar köksavfall, placera komposten så att den är lättåtkomlig året runt. Om du tänker placera komposten nära tomtgränsen, berätta för grannen om dina planer, så att din kompost inte blir orsak till osämja.

Detta kan du kompostera

 • Trädgårdsavfall, t ex gräs, blast, löv, bark, häckklipp
 • Vissna krukväxter
 • Hushållspapper och servetter
 • Te- och kaffesump, även påsarna och filtren
 • Matrester, t ex bröd, äggskal, frukt, kyckling- och fiskbenBurströ från smådjur

Detta kan du inte kompostera

 • Innehåll i dammsugarpåsar och tobaksaska
 • Aska (det blir för starkt för komposten, sprid den istället i trädgårdslandet)
 • Blöjor
 • Plast, glas och metaller
 • Kemikalier
 • Sjuka växter och ogräs (för att minska risken för spridning)

Felsökningsschema

 


Åtgärd

Komposten luktar illa:


För blött, för lite syre

Tillsätt strö och blanda om.

För kompakt, för lite syre

Blanda i grovt material för att
luckra upp.

För mycket kväve (luktar dynga)

Tillsätt kolrikt material/strö,
blanda om.

Flugor och insekter:


Avfallet är dåligt övertäckt

Rör om i ytskiktet och täck med
ett tjockt lager bark eller jord. När
du lägger i nytt avfall täck alltid
med strö.

Flugor på kompostens väggar

Torka av och håll rent.

Myror, komposten är för torr

Vattna med ljummet vatten och
blanda om.

För mycket lakvatten:

 

För lite strömaterial

Tillsätt torvströ eller sågspån och
blanda om.

Nedbrytningen har avstannat:


Näringsbalans

Tillsätt kväverikt material som
t ex blandat köksavfall eller
gräsklipp, blanda om.

För torrt

Vattna och blanda om.

Temperaturen i behållaren sjunker:


Ingen värme, ingen process

Tillsätt kväverikt material som t
ex blandat köksavfall eller
gräsklipp, blanda om.

Komposten börjar bli färdig

Blanda om materialet. Om
temperaturen inte stiger mer är
komposteringen klar