Utbildning och barnomsorg
Förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxen­utbildning, kulturskola, elevhälsa, måltider och skolskjuts.
Kultur och fritid
Bibliotek, kultur, evenemang, motion , föreningar och föreningsliv.
Omsorg, stöd och hjälp
Äldreomsorg, funktions­nedsättning, ekonomiskt stöd, missbruk, god man, anhörigstöd, begravning, vigsel, akut hjälp och trygghet.
Bygga, bo, miljö och trafik
Bygglov, inomhus- och utomhus­miljö, gator, detalj­planer, djur, naturvård, avfall och åter­vinning.
Näringsliv och arbete
Företag, stöd och rådgivning, Anmälningsplikt och tillstånd, Tillstånd, regler och tillsyn, Upphandling och inköp, Jobba i kommunen, Landsbygdsutveckling
Kommun och politik
Kommunens styrning och organisation, nämnder, protokoll, anslagstavla, kommunfakta och ekonomi.

Aktuellt

Service­meddelande

  • Från måndag 15 maj till slutet av juni kommer Svapipe AB att utföra renspolning av vattenledningsnätet i Bor. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga problem med missfärgat vatten.

  • Från måndag 8 maj bygger vi om och tillgänglighetsanpassar Kyrktorget i Värnamo. Vi gör nya stråk för att förbättra framkomlighet och tillgänglighet.

Nyheter