Aktuellt

Service­meddelande

  • Torsdag 30 november och fredag 1 december uppdateras kartor på vår webbplats. Det kan leda till att du inte kan nå kartorna under angiven tid.

  • Klevaliden har numera en vändplan som markeras genom vitmålade streck i en halvcirkel längst upp i backen. Skylten för cykel- och gångtrafik har ett rött streck över sig vilket betyder att det inte är en gång- och cykelväg utan en väg där även biltrafik är tillåten.

Nyheter