Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna
Utbildning och barnomsorg
Förskola, Grundskola, förskoleklass och fritidshem, Gymnasium, Vuxenutbildning, Lärvux och Campus, Kulturskolan, Elevhälsa, extra stöd, Mat i förskola, skola, Läsårstider, lov och ledigheter, Skolskjuts, Enheten för flerspråkighet, Försäkringar inom skola och barnomsorg, IST Home Skola, IST Administration och IST Lärande, Studie- och yrkesvägledning, VFU - verksamhetsförlagd utbildning, Frågor och svar skolval, Frågor och svar utbildning och barnomsorg
Kultur och fritid
Bibliotek, Kultur, Evenemang, Idrott, motion och friluftsliv, Föreningar och föreningsliv, Ung i Värnamo
Omsorg, stöd och hjälp
Akut hjälp, trygghet, kris, Stöd till familj, barn och ungdom, Funktionsnedsättning, Äldre, Hjälp i hemmet och hjälpmedel, Särskilda boenden, Sjukvård och tandvård, Invandring och integration, Överförmyndarkansliet GGVV, Konsumentvägledning, Ekonomi, försörjningsstöd, Dödsboanmälan och begravning, Överklaga beslut, Resor, transporter, ledsagning, Sekretess och lagstiftning
Bygga, bo, miljö och trafik
Trafik och infrastruktur, Bostäder, Bygga nytt, ändra eller riva, Vatten och avlopp, Avfall och återvinning, Samhällsplanering och kartor, Livsmedel och hälsa, Naturvård, parker, Samhällsutveckling och hållbarhet
Näringsliv och arbete
Företag, stöd och rådgivning, Anmälningsplikt och tillstånd, Tillstånd, regler och tillsyn, Upphandling och inköp, Jobba i kommunen, Landsbygdsutveckling
Kommun och politik
Kommunfakta, Kommunens organisation, Politik och demokrati, Dialog, förslag och synpunkter, Kvalitet, resultat och jämförelser, Vision och framtidsidéer, Kommunarkiv och diarium, Styrdokument, Press- och informationsmaterial

Aktuellt

Service­meddelande

 • Det är just nu problem med att digitalt registrera mätarställning för vattenmätare. Istället för att registrera digitalt går det bra att fylla i den lapp som ni som kunder fått samt lägga den på en brevlåda. Inget porto behövs. 

 • I Forsheda kommer en ny pumpstation byggas och ersätta den befintliga. Arbetet kommer påbörjas måndag 8 augusti och beräknas vara klart 7 oktober.

 • Från och med måndag 8 augusti är det ändrade telefontider för tjänsten boken kommer på biblioteket. Den nya telefontiden är måndagar kl. 13.00-16.00. Du hittar mer information om tjänsten boken kommer på bibliotekets webbplats.

 • Från måndag 8 augusti fram till onsdag 17 augusti görs det många asfalteringsjobb i Värnamo. Här hittar du information om vilka gator som är avstängda och under vilken period.

 • I väntan på nytt kassasystem kommer vi under perioden 20 juni till 1 september endast kunna ta betalning via swish eller kontanter. Kortbetalning går ej under denna perioden.

 • Under sommaren tar vi prover vid alla kommunala badplatser. Information om otjänligt badvatten hittar du alltid här, på vår webbplats.

Nyheter

 • 12 augusti

  Betala med Swish i restaurangen

  Från 15 augusti kan du betala med Swish i kommunens seniorrestauranger. Du hittar Swishnumret på en skylt i restaurangen.

 • 12 augusti

  Nya datum för studiedagar

  Det är ändrade datum för studiedagarna under våren 2023.

 • 12 augusti

  Samråd för ny detaljplan på Spjutet 1 och Höken 18 i Värnamo

  Nu kan du vara med och lämna dina synpunkter på förslaget till ny detaljplan gällande fastigheterna Spjutet 1 och Höken 19 i Värnamo stad. Lämna ditt yttrande till kommunen senast den 9 september. Utställningshandlingar hittar du på sidan Förslag fö

 • 11 augusti

  Anmäl behov av specialkost inför varje läsår

  Om ditt barn har behov av specialkost, ansöker du i vår e-tjänst Ansöka om specialkost - Värnamo kommun (varnamo.se)

 • 11 augusti

  Kom i gång med IST Home Skola

  Snart börjar äntligen skolan igen, efter ett långt och skönt sommarlov. Ladda ner appen IST Home Skola, så att du är redo inför höstterminen.

 • 10 augusti

  Nu höststartar mötesplats för seniorer

  Från måndag 15 augusti är det mesta som vanligt igen med mötesplats för seniorer i Värnamo kommun. Då drar mötesplatserna igång igen efter sommaruppehållet. Först ut är Rydaholm.

 • 10 augusti

  Vad gör valnämnden i Värnamo kommun?

  I höst är det val till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Varje kommun har en valnämnd. Här får du veta mer om vilka valnämnden är och vad de gör.

 • 09 augusti

  60 deltidsbrandmän i Värnamo kommun

  Har du läst Dagens Nyheters artikel om att det saknas deltidsbrandmän i många kommuner? Kanske är du då nyfiken på hur läget är i Värnamo. Här berättar vi om det och hur du gör om du vill ansöka om att bli deltidsbrandman.