Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna
Utbildning och barnomsorg
Förskola, Grundskola, förskoleklass och fritidshem, Gymnasium, Vuxenutbildning, Lärvux och Campus, Kulturskolan, Elevhälsa, extra stöd, Mat, Läsårstider, Skolskjuts, Enheten för flerspråkighet, Försäkringar, IST, Studie- och yrkesvägledning, VFU - verksamhetsförlagd utbildning, Frågor och svar
Kultur och fritid
Bibliotek, Kultur, Evenemang, Idrott, motion och friluftsliv, Föreningar och föreningsliv, Ung i Värnamo
Omsorg, stöd och hjälp
Akut hjälp, trygghet, kris, Stöd till familj, barn och ungdom, Funktionsnedsättning, Äldre, Hjälp i hemmet och hjälpmedel, Särskilda boenden, Sjukvård och tandvård, Invandring och integration, Överförmyndarkansliet GGVV, Konsumentvägledning, Ekonomi, försörjningsstöd, Dödsboanmälan och begravning, Överklaga beslut, Resor, transporter, ledsagning, Sekretess och lagstiftning
Bygga, bo, miljö och trafik
Trafik och infrastruktur, Bostäder, Bygga nytt, ändra eller riva, Vatten och avlopp, Avfall och återvinning, Samhällsplanering och kartor, Livsmedel och hälsa, Naturvård, parker, Samhällsutveckling och hållbarhet
Näringsliv och arbete
Företag, stöd och rådgivning, Anmälningsplikt och tillstånd, Tillstånd, regler och tillsyn, Upphandling och inköp, Jobba i kommunen, Landsbygdsutveckling
Kommun och politik
Kommunfakta, Kommunens organisation, Politik och demokrati, Dialog, förslag och synpunkter, Kvalitet, resultat och jämförelser, Vision och framtidsidéer, Kommunarkiv och diarium, Styrdokument, Press- och informationsmaterial

Aktuellt

Service­meddelande

Nyheter

 • 27 januari

  Klassisk stol i filmfestivalens logga

  I fjol startade Värnamo Sveriges första filmhistoriska festival. I april är det dags för andra upplagan och till den har festivalens logotyp komplett - med en klassisk stol.

 • 26 januari

  Vatten, näringsliv och arvoden på fullmäktige

  Januari månads fullmäktigemöte inleddes med information, dels om näringslivet i Värnamo, dels om hur kommunen jobbat, och jobbar, med översvämningar.

 • 26 januari

  Har du ett barn som fyller tre år i år?

  Alla barn som fyller tre år under 2023 har rätt till allmän förskola från och med höstterminen. Om ditt barn redan har en förskoleplats innebär det att du får en lägre avgift. Du kan också välja att ansöka om avgiftsfri allmän förskola.

 • 25 januari

  Dags att nominera kulturstipendiater

  Nu är det dags att anmäla sig själv till eller nominera någon annan till årets kulturstipendier.

 • 24 januari

  Är du anhörig till någon som har ett beroende?

  Under våren, med start den 30 januari, erbjuder råd- och behandlingsenheten träffar för anhöriga till närstående som har alkohol- eller narkotikaproblem eller problem kring spel om pengar.

 • 23 januari

  Nu kan du teckna autogiro igen hos oss på simhallen

  Från och med måndag 23 januari kommer du kunna teckna autogiro igen för simhall och motionscenter. Månadskorten kommer att försvinna och det är endast autogiro som kommer finnas.

 • 23 januari

  Aktuellt på mötesplats för seniorer

  Det blir sång och musik på mötesplatserna i Rydaholm och Värnamo 30 januari respektive 1 februari.

 • 20 januari

  Bygget av Västhorjaskolan har startat!

  Värnamo kommun växer och har behov av fler skolor för att möta dagens och framtidens behov. Nu startar vi bygget av Västhorjaskolan med tillhörande idrottshall.