Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Omsorg, stöd och hjälp

Hitta snabbt

Akut hjälp, trygghet, kris
Krisberedskap, Kvinnojour och mansjour, Trygg och säker, Hjälp till barn och unga, Akutboende
Stöd till familj, barn och ungdom
Elever med särskilda behov, Misstanke om barn som far illa, Stöd till barn och unga, Stödinsatser, Familjerätten, Familjecentralen, Familjehem, Kontaktfamilj, kontaktperson, Missbruk, riskbruk och beroende, Våld, hot och brott, Öppenvård, Överklaga beslut, Gifta sig, partnerskap
Funktionsnedsättning
Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning, Individual Placement and Support (IPS), Dagverksamhet, LSS stöd och service, Psykisk ohälsa, Tillgänglighet, Tolk, Pluspolare, Sekretess och lagstiftning
Äldre
Hjälp i hemmet, Dagverksamhet, Demens, Trygghetsboende, Mötesplatser för seniorer
Hjälp i hemmet och hjälpmedel
Mat, omsorg och stöd, Matdistribution, Hemtjänst, Trygghetslarm och digitala lås, Hjälpmedel och bostadsanpassning, Ledsagning, Anhörigstöd, avlastning, Fixartjänst
Särskilda boenden
Demensboende, Gruppboende och serviceboende, Äldreboende, Korttidsvistelse
Sjukvård och tandvård
Hemsjukvård, Rehabilitering, Tandvård, Trygg och säker hemgång, Inte nöjd med vård och omsorg?, Patientnämnden
Invandring och integration
Vilket stöd kan man få?, Du som nyanländ, Flyktingmottagning, Ensamkommande barn, SFI - svenska för invandrare, Tolk, Sekretess och lagstiftning, Överklaga beslut
Överförmyndarkansliet GGVV
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.

Service­meddelande

Nyheter från kommunen

 • 30 september 2022

  Mässa för seniorer torsdag 20 oktober

  Torsdag 20 oktober är det dags för årets seniormässa. Välkommen till Gummifabriken från kl. 10.00.

 • 23 september 2022

  Anhöriggrupp för dig som har barn med särskilda behov

  Har du barn med särskilda behov? Då är du välkommen till vår grupp för att dela dina erfarenheter och få stöd av andra i en liknande situation. Vi träffas vid tre tillfällen och vid första träffen planerar vi innehållet gemensamt.

 • 14 september 2022

  Omsorgsförvaltningen bjuder in till dialog

  Omsorgsförvaltningen bjuder in till dialog om vård och omsorg med fokus på hur Värnamo kommun ska göra för att den, som bor i Värnamo kommun ska ha förutsättningar för att få leva livet hela livet.

 • 14 september 2022

  Vill du ha stöd i ditt föräldraskap?

  Just nu erbjuder vi två olika kurser för dig som är förälder till barn i åldern fyra månader till sex år respektive 12 till 18 år. Sista anmälning är 18 respektive 21 september.

 • 12 september 2022

  Om Aspergers syndrom – ur två perspektiv

  Daniel fick som åttaåring diagnosen Aspergers syndrom. Daniel och mamma Kerstin har tillsammans kämpat sig igenom livets berg och dalbana.

 • 09 september 2022

  Trygghetscenter – samverkan för att öka trygghet

  Under oktober månad kommer en rad olika kompetenser som arbetar förebyggande med trygghet och säkerhet att samlas under ett och samma tak i stadshuset.

 • 12 augusti 2022

  Betala med Swish i restaurangen

  Från 15 augusti kan du betala med Swish i kommunens seniorrestauranger. Du hittar Swishnumret på en skylt i restaurangen.

 • 11 juli 2022

  Nya rutiner för konsumentvägledning

  Behöver du hjälp som konsument? Då kan du vända dig till Konsumentverkets rikstäckande vägledning Hallå Konsument, som har kostnadsfri rådgivning i konsumentfrågor.