Omsorg, stöd och hjälp

Hitta snabbt

Akut hjälp, trygghet, kris
Krisberedskap, Kvinnojour och mansjour, Trygg och säker, Hjälp till barn och unga, Akutboende
Stöd till familj, barn och ungdom
Det är många delar av kommunens verksamheter som på olika sätt arbetar med att stötta barn, ungdomar och familjer men också dig som vuxen. Det kan bland annat handla om separation, vårdnad, ekonomisk hjälp, missbruk eller våld.
Funktionsnedsättning
Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning, Individual Placement and Support (IPS), Dagverksamhet, LSS stöd och service, Psykisk ohälsa, Tillgänglighet, Tolk, Pluspolare, Sekretess och lagstiftning
Äldre
Hjälp i hemmet, Dagverksamhet, Demens, Trygghetsboende, Mötesplatser för seniorer
Hjälp i hemmet och hjälpmedel
Mat, omsorg och stöd, Matdistribution, Hemtjänst, Trygghetslarm och digitala lås, Hjälpmedel och bostadsanpassning, Ledsagning, Anhörigstöd, avlastning, Fixartjänst
Särskilda boenden
Demensboende, Gruppboende och serviceboende, Äldreboende, Korttidsvistelse
Sjukvård och tandvård
Hemsjukvård, Rehabilitering, Tandvård, Trygg och säker hemgång, Inte nöjd med vård och omsorg?, Patientnämnden
Nyanländ och integration
Vilket stöd kan man få?, Du som nyanländ, Integrationsenheten, Ensamkommande barn, SFI - svenska för invandrare, Tolk, Sekretess och lagstiftning, Överklaga beslut
Överförmyndarkansliet GGVV
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.

Service­meddelande

 • Från måndag 2 oktober till onsdag 4 oktober kommer del av Gröndalsleden vara avstängd. Följ orangea markeringar på plats.

 • 27 september: Begränsad framkomlighet

  Det är begränsad framkomlighet på Tallvägen och Björkvägen i Forsheda från måndag 25 september.

 • 22 september: Fredsgatan avstängd

  Fredsgatan är avstängd för trafik med fordon från måndag 25 september till och med torsdag 30 november. Det är parkeringsförbud på hela arbetsområdet under byggtiden.

 • Just nu kan det vara problem att se matsedlarna i Matilda Menu.

 • Det har kommit stora mängder vatten i Bredaryd under natten. Det har orsakat att en tunnel för gång- och cykelväg har rasat och därmed är den avstängd.

Nyheter från kommunen

 • 29 september 2023

  Kurs för föräldrar som separerat

  För många barn är inte föräldrars separation den stora påfrestningen, utan det faktum att konflikten mellan föräldrarna fortsätter efter separationen. 2008 tog Rädda Barnen fram ett utbildningsmaterial för föräldrar som separerat och Värnamo kommun startar nu en ny omgång av den utbildningen.

 • 28 september 2023

  Rädd eller beredd?

  Den 25 september - 1 oktober är det årliga nationella beredskapsveckan! Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris – och syftet med veckan är att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar.

 • 27 september 2023

  Inställd utbildning för Frivillig resursgrupp (FRG) i Värnamo

  Utbildningen som var planerad att påbörjas under hösten 2023 och som skulle medföra att en Frivillig resursgrupp bildades i kommunen ställs in in grund av lågt deltagarantal.

 • 26 september 2023

  Föreläsningen inställd

  Dessvärre måste vi ställa in föreläsningen med områdespolisen Patrik Widell, som skulle varit på Trygghetscenter 28 september.

 • 18 september 2023

  Seniormässan 2023

  Boka redan nu in en av årets stora händelser i din kalender: Välkommen till Seniormässa i Gummifabriken, Värnamo 17 oktober kl. 10.00-15.00.

 • 18 september 2023

  Sov gott och öka livskvalitén

  Sömnen är viktig för vår hälsa – men vad ska jag göra om jag inte kan sova? Recovery College bjuder in till en kurs där du lär dig vad du kan göra för att förbättra din sömn.