Värnamo kommun logotyp. Länk till www.varnamo.se.

Kontakt

Kontaktcenter
331 83 Värnamo
0370-37 70 00
kontaktcenter@varnamo.se

Öppettider
Måndag-torsdag 7.30-16.30
Fredag 7.30-15.30

Besöksadress
Kyrktorget 1
Värnamo

Akut hjälp, trygghet, kris
Krishantering, krisberedskap, kvinnojour, mansjour, hjälp till barn och unga, trygghetsservice, brottsförebyggande arbete
Stöd till familj, barn och ungdom
Försörjningsstöd, konsumentvägledning, familjefrid, gifta sig, dödsboanmälan, våld, hot, brott, missbruk och beroendevård
Funktionsnedsättning
Psykisk ohälsa, LSS och LASS, ledsagning, ledsagarservice, boendestöd, daglig verksamhet, tillgänglighet
Äldre
Dagverksamhet, demens, ledsagning, fixartjänst, Träffpunkt Vråen
Hjälp i hemmet och hjälpmedel
Hemtjänst, trygghetslarm, ledsagning, mat, färdtjänst och resor, anhörigstöd, parkeringstillstånd, bostadsanpassning
Särskilda boenden
Äldreboenden, demensboenden, grupp- och serviceboende, korttidsvistelse, restauranger på äldreboenden
Sjukvård och tandvård
Hemsjukvård, rehabilitering, arbetsterapi, sjukgymnastik, nödvändig tandvård, trygg och säker hemgång,
Invandring och integration
Ensamkommande barn, tolkservice, SFI, flyktingmottagning
Överförmyndarkansliet GGVV
God man, förmyndare, förvaltare

Serviceinformation

Synpunkter
Värnamo 2035