Omsorg, stöd och hjälp

Hitta snabbt

Akut hjälp, trygghet, kris
Krisberedskap, Kvinnojour och mansjour, Trygg och säker, Hjälp till barn och unga, Akutboende
Stöd till familj, barn och ungdom
Det är många delar av kommunens verksamheter som på olika sätt arbetar med att stötta barn, ungdomar och familjer men också dig som vuxen. Det kan bland annat handla om separation, vårdnad, ekonomisk hjälp, missbruk eller våld.
Funktionsnedsättning
Daglig verksamhet, arbete och sysselsättning, Individual Placement and Support (IPS), Dagverksamhet, LSS stöd och service, Psykisk ohälsa, Tillgänglighet, Tolk, Pluspolare, Sekretess och lagstiftning
Äldre
Hjälp i hemmet, Dagverksamhet, Demens, Trygghetsboende, Mötesplatser för seniorer
Hjälp i hemmet och hjälpmedel
Mat, omsorg och stöd, Matdistribution, Hemtjänst, Trygghetslarm och digitala lås, Hjälpmedel och bostadsanpassning, Ledsagning, Anhörigstöd, avlastning, Fixartjänst
Särskilda boenden
Demensboende, Gruppboende och serviceboende, Äldreboende, Korttidsvistelse
Sjukvård och tandvård
Hemsjukvård, Rehabilitering, Tandvård, Trygg och säker hemgång, Inte nöjd med vård och omsorg?, Patientnämnden
Nyanländ och integration
Vilket stöd kan man få?, Du som nyanländ, Integrationsenheten, Ensamkommande barn, SFI - svenska för invandrare, Tolk, Sekretess och lagstiftning, Överklaga beslut
Överförmyndarkansliet GGVV
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet.
Träffpunkt Höjden
Träffpunkt Höjden vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och som upplever ohälsa eller ofrivillig ensamhet.
Psykisk ohälsa
Om du ofta känner dig orolig eller olycklig eller om du har svårt att känna glädje kan du behöva stöd för att kunna reda ut din situation. Här hittar du kontaktuppgifter till dem du kan vända dig till.

Service­meddelande

Nyheter från kommunen

 • 17 maj 2024

  Har du ett barn med särskilda behov? Svara på vår enkät!

  Är du anhörig till ett barn med särskilda behov och skulle behöva stöd och stöttning? Vi planerar att starta en grupp för dig som anhörig som möter utmaningar och svåra situationer i din vardag.

 • 07 maj 2024

  Ett steg i taget 2024

  Kom och var med i vårt lopp för psykisk hälsa - alla kan vara med, du också!

 • 02 maj 2024

  En vecka för livet - suicidpreventiva veckan 2024

  Under vecka 37, 9-13 september, kommer Värnamo kommun genomföra olika aktiviteter för att öka kunskapen om psykisk ohälsa.

 • 29 april 2024

  Vad gör din tonåring på Valborg?

  Valborg närmar sig och både ungdomar och vuxna kommer fira att våren är här. Men många kan känna oro inför firandet, eftersom vi vet att det är en kväll då risken ökar för att barn och ungdomar far illa på grund av tobak, alkohol eller droger.

 • 24 april 2024

  Invigning av Rydaholms Familjecentral!

  Välkommen till invigningen av Familjecentralen i Rydaholm måndagen den 29 april klockan 13.00-16.00!

 • 04 april 2024

  Det är okej att prata om sina känslor!

  Vad kan vi göra för att hjälpa personer i vår närhet och de vi inte känner så väl? Att få koll på fakta kring psykisk ohälsa och suicid kan Inga och Ida hjälpa oss med, bjud in dem till en föreläsning, för att rädda liv.