Stöd till familj, barn och ungdom

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Elever med särskilda behov
Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.
Misstanke om barn som far illa
Har du sett eller hört något som ger dig misstanke om att barn eller unga far illa i sitt hem eller på annat sätt? Ring socialtjänsten via kontaktcenter eller skicka in ett brev via post.
Stöd till barn och unga
Familjer kan ha problem som inte går att lösa på egen hand. Det är viktigt att få hjälp i rätt tid. Vi har olika verksamheter som kan ge snabb och direkt hjälp, riktade till föräldrar, barn och familjer.
Stödinsatser
Är du, ditt barn eller din ungdom i behov av stöd? Hos oss har du möjlighet att ansöka om olika stödinsatser. IHär hittar du vilka stödinsatser vi erbjuder.
Familjerätten
Hos familjerätten kan du få rådgivning och stöd i frågor som rör separation, vårdnad, boende och umgänge, faderskap/föräldraskap samt adoptioner.
Familjecentralen
Hos oss hittar du barnhälsovården, kvinnohälsovården, psykolog, socionom, öppna förskolan och du kan få föräldrastöd.
Familjehem och jourhem
Ett familjehem är en familj som har engagemang, tid och utrymme för ytterligare en familjemedlem.
Kontaktfamilj, kontaktperson
Skulle du vilja ställa upp för andra människor genom att bli kontaktperson eller kontaktfamilj?
Missbruk, riskbruk och beroende
Galaxen, Råd- och behandlingsenheten

Senast ändrad 03 juni 2024