Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Stöd till familj, barn och ungdom

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Elever med särskilda behov
Om en elev riskerar att inte nå kunskapskraven, ska han eller hon få stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd.
Misstanke om barn som far illa
Har du sett eller hört något som ger dig misstanke om att barn eller unga far illa i sitt hem eller på annat sätt? Ring socialtjänsten via kontaktcenter eller skicka in ett brev via post. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn.
Stöd till barn och unga
Barn- och ungdomshälsan, Ungdomsmottagningen, Fältverksamhet, Elevhälsan, Föräldrastödsprogram
Stödinsatser
Är du, ditt barn eller din ungdom i behov av stöd? Hos oss har du möjlighet att ansöka om olika stödinsatser. Insatserna är behovsprövade. En del insatser kräver ansökan, utredning och beslut. Här hiiar du vilka stödinsatser vi erbjuder.
Familjerätten
Vårdnad boende och umgänge, Samarbetssamtal, Faderskap, föräldraskap, Barns namn, Adoption
Familjecentralen
Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn i förskoleålder. Hos oss hittar du barnhälsovården, kvinnohälsovården, psykolog, socionom, öppna förskolan och du kan få föräldrastöd.
Familjehem och jourhem
Ett familjehem är en familj som har engagemang, tid och utrymme för ytterligare en familjemedlem.
Kontaktfamilj, kontaktperson
Skulle du vilja ställa upp för andra människor genom att bli kontaktperson eller kontaktfamilj?
Missbruk, riskbruk och beroende
Galaxen, Råd- och behandlingsenheten

Senast ändrad 01 december 2022