Äldre

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Hjälp i hemmet
Mat, hemtjänst, utförare av hemtjänst
Dagverksamhet
Dagverksamhet är för dig som bor hemma och har en demenssjukdom. På dagverksamheten kan du få hjälp till en meningsfull dag och möjlighet att träffa andra.
Demens
Vi har flera demensboenden i Värnamo kommun. Här hittar du vilka som finns och var de ligger.
Trygghetsboende
Du som är 65 år eller äldre kan hyra en trygghetsbostad. Trygghetsboende är ett vanligt boende i egen lägenhet med hög tillgänglighet.
Mötesplatser för seniorer
På våra mötesplatser för seniorer får du tillfälle att umgås med andra. Här hittar du tider, platser och program för mötesplatserna.
Vilka stödinsatser kan du som äldre få?
För att du ska få möjlighet att leva ditt liv med så hög livskvalitet som möjligt, finns olika former av insatser och stöd att få från kommunen. Äldreomsorgen ansvarar företrädesvis för insatser till personer över 65 år med åldersrelaterade problem.