Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Kommun och politik

Hitta snabbt

Kommunfakta
Valresultat, mandatfördelning, Ekonomi, Befolkning, E-tjänster och blanketter
Kommunens organisation
Hur fungerar en kommun?, Kommunalråd och oppositionsråd, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, Revisorer, Bolag och stiftelser, Nämnder och utskott, Förvaltningar, Kommunala råd, Överklaga beslut, Rättssäkerhet, Försäkringar, Kommunalförbund - Samverkan Återvinning och Miljö
Politik och demokrati
Val 2022, Möten och protokoll, Anslagstavla, Hur går det till att fatta beslut?, Rösta, Engagera dig politiskt
Dialog, förslag och synpunkter
Synpunkter, Felanmälan, Medborgarinitiativ, Landsbygdsdialog, Medborgarbudget, Kommunala råd, Visselblåsning i Värnamo kommun
Kvalitet, resultat och jämförelser
Kommunens kvalitet KKiK, Medborgarundersökning SCB, Öppna data PSI, Svenskt näringslivs kommunranking, Öppna jämförelser
Vision och framtidsidéer
Digitalisering, Framtidsprojekt, Omvärldsanalys, Samarbetsprojekt
Kommunarkiv och diarium
I kommunarkivet finns information om kommunen och dess historia. Här kan du läsa kommunala protokoll, ta del av betyg och klasslistor, forska om din hembygd med mera.
Styrdokument
Policyer, Planer, Åtgärdsplaner, Riktlinjer, Kommunens regelverk
Press- och informationsmaterial
Här kan du ladda hem och fritt använda bilder på ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen. Vi litar på att du använder dem med gott omdöme.

Service­meddelande

  • Från måndag 5 september fram till fredag 30 september är det begränsad framkomlighet på Kolonigatan i Värnamo. Det påverkar i första hand all biltrafik och hämta/lämnaplatsen till Trälleborgs förskola och modulskolan.

Nyheter från kommunen