Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Politik och demokrati

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Möten och protokoll
Protokoll och ärendelistor hittar du på sidan för den nämnd, råd eller utskott som beslutar i frågan.
Anslagstavla
Det här är Värnamo kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkänna­givanden, kungörelser och beslut.
Hur går det till att fatta beslut?
Det kommunala självstyret ger Värnamo kommun stor frihet att bestämma sin verksamhet. Men varje nämnd måste behandla ett ärende enligt vissa regler.
Rösta
I Sverige är det allmänna val vart fjärde år. Då röstar vi i riksdagsvalet, landstingsvalet och kommunalvalet.
Engagera dig politiskt
Ett sätt att påverka inom kommunen är att gå med i en lokal partiförening. Du kan av partiföreningen utses till att ställa upp i något av valen.

Senast ändrad 28 september 2022