Näringsliv och arbete

Hitta snabbt

Företag, stöd och rådgivning
Fakta om näringslivet, Värnamo näringsliv, Företagsjouren, Flytta ditt företag hit, Starta företag, Mark och lokaler, Utbildning och kompetensutveckling, EU-samordnare, Företagslots, Företagsregister
Anmälningsplikt och tillstånd
Anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder, Förenklad delgivning, Tillståndspliktiga verksamheter och åtgärder
Tillstånd, regler och tillsyn
Alkohol och serveringstillstånd, Avfall från verksamheter, Hälsoskydd, Kemikalier i verksamheter, Köldmedier, Lantbruk, Miljöfarlig verksamhet, Receptfria läkemedel, Miljöskydd inom lantbruk, Tobak och e-cigaretter, Tillsyn förskola och skola
Upphandling och inköp
Konkurrensutsatt verksamhet, Inköp regler och policy, E-handel, E-faktura, Varudistributionscentral
Jobba i kommunen
Här hittar du våra lediga jobb, hur du kan beställa arbetgivar- eller tjänstgöringsintyg och information hur det är att jobba i Värnamo kommun.
Landsbygdsutveckling
Landsbygden är viktig för Värnamo kommuns utveckling och attraktionskraft. På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av.

Service­meddelande

 • Under december och januari utförs renspolning av vattenledningsnätet i Rydaholm. Det är en del av underhållsarbetet för att förebygga missfärgat vatten och för att kunna fortsätta leverera dricksvatten av bra kvalitet. Arbetet utförs av företaget Svapipe AB.

 • Söndag den 10 december ändras tiden för allmänhetens åkning. Detta på grund av arrangemang. Ny tid som gäller är kl. 9.00-9.50.

 • Trafikverket kommer att bygga om Värnamo bangård och linjerna intill mot Alvesta och Halmstad. Från och med nu fram till slutet av oktober 2024 kommer jobbet pågå.

 • Klevaliden har numera en vändplan som markeras genom vitmålade streck i en halvcirkel längst upp i backen. Skylten för cykel- och gångtrafik har ett rött streck över sig vilket betyder att det inte är en gång- och cykelväg utan en väg där även biltrafik är tillåten.

Nyheter från kommunen

 • 18 november 2023

  Etableringsteamet underlättar för företagare

  Är du företagare och vill etablera dig eller utöka din verksamhet i Värnamo kommun? Hör av dig till etableringsteamet.

 • 10 november 2023

  Ändring av taxa

  Från 1 januari 2024 sker ändring av taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak.

 • 04 oktober 2023

  Planerade kriminalvårdsanstalten kan skapa fler jobb

  Kriminalvården har bestämt att de nya anstalterna i Norrköping, Kalmar och Värnamo ska få fler platser.

 • 20 september 2023

  Värnamo backar i Svenskt Näringslivs rankning

  I dag presenterar Svenskt Näringsliv rankningen av Sveriges kommuner utifrån hur företagen upplever företagsklimatet. Värnamo hamnar på plats 114, vilket är sämre än förra årets placering.

 • 24 augusti 2023

  Dialog om företagsklimatet

  Värnamo kommun, Värnamo Näringsliv AB, Svenskt Näringsliv och representanter för näringslivet i har träffats för en dialog om företagsklimatet i kommunen.

 • 08 juni 2023

  Vem vill du ska vinna Klimatpriset 2023?

  Nu är det dags för Klimatrådet att utse en vinnare av det prestigefyllda Klimatpriset – passa på att nominera personen eller organisationen du tycker ska vinna.