Landsbygdsutveckling

Landsbygden är viktig för Värnamo kommuns utveckling och attraktionskraft. På landsbygden produceras många av de varor och tjänster som vi alla är beroende av.

Grunden till utveckling

De resurser som finns på landsbygden är avgörande för att bygga en hållbar utveckling och att stärka kommunens attraktionskraft. Landsbygdsutveckling handlar om att utveckla landsbygden och göra det möjlighet att kunna bo, verka och försörja sig där. Att stad och land samverkar på ett bra sätt är grundläggande för hur orten och regionen utvecklas.

Du som bor utanför Värnamo tätort är välkommen till landsbygds­dialog, där vi planerar hur vi tillsammans kan utveckla just din ort.

På sidan Landsbygdsdialog kan du läsa mer om hur du kan påverka.

Stöd och vägledning

Värnamo kommuns landsbygdsutvecklare har kunskaper om de stödformer som finns för landsbygdsutveckling nationellt och inom EU. Värnamo kommun har bland annat ett nära samarbete med Leader Linné som arbetar med lokalt ledd utveckling.

Kontakta vår landsbygdsutvecklare för kostnadsfri vägledning och stöd gällande landsbygdsfrågor. Landsbygsutvecklaren kan till exempel hjälpa till med:

  • Tips och stöd inför olika projektansökningar.
  • Förmedling av kontakter och nätverk.
  • Uppbyggande av nätverk.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022