Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Upphandling och inköp

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Konkurrensutsatt verksamhet
Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och daglig verksamhet.
Inköp, regler och policy
Värnamo kommuns inköp regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att kommunens inköp måste följa de regler som styr den offentliga upphandlingen.
E-handel
Värnamo kommun arbetar aktivt med e-handel och att ansluta avtalsleverantörer till vårt e-handelssystem.
E-faktura
Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Värnamo kommun skicka e-faktura.
Varudistributionscentral
Värnamo kommun har i samverkan med en upphandlad leverantör skapat en distributionslösning av varor till och från alla våra verksamheter.

Upphandling och inköp

Värnamo kommun köper varor, tjänster och entreprenader för cirka 500 miljoner kronor årligen enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Det är denna lag som styr hur upphandlingar ska göras. Upphandling och inköp styrs och genomförs centralt i Värnamo kommun av inköpsenheten.

Om ditt företag har ett covid-19-relaterat erbjudande till Värnamo kommun ber vi dig skicka det till kontaktcenter@varnamo.se.

Skicka inga erbjudanden direkt till våra verksamheter. Vi samordnar det interna behovet och matchar mot de erbjudande vi får.

Ansvar och uppgift

Ekonomiavdelningen ansvarar för:

  • kommunövergripande och förvaltningsspecifika inköp, upphandlingar och uppföljning av kommunens avtal
  • leverantörsfakturor och elektronisk handel
  • inköp och upphandlingskompetens för kommunens delegater och beställare, avseende lagen om offentliga upphandlingar (LOU) och kommunens riktlinjer och policys.
  • samordna kommunens inköpsbehov för att tillvarata konkurrensen på marknaden på bästa sätt.

Värnamo kommun samarbetar med företaget e-Avrop och använder deras upphandlingsstöd samt tjänst för annonsering av pågående upphandlingar.

Värnamo kommuns pågående upphandlingar Länk till annan webbplats.

Värnamo kommun har ambitionen att lägga ut planerade upphandlingar minst tre månader innan de annonseras. Planeringen ligger cirka tolv månader framåt i tiden.

För att anmäla intresse till en kommande upphandling behöver du ett konto som du skaffar kostnadsfritt via e-avrops webbplats. Länk till annan webbplats. Sedan kan du logga in och klicka på den upphandling som är av intresse och klicka på ja. Ett automatiskt e-postmeddelande kommer då gå ut till dig när upphandlingen annonserats.

Värnamo kommuns planerade upphandlingar Länk till annan webbplats.

Avslutade upphandlingar och gällande avtal

Är du intresserad av våra avslutade upphandlingar eller våra gällande avtal. Hör av dig till kontaktcenter så hjälper vi dig vidare.

Senast ändrad 01 december 2022