Upphandling och inköp

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Konkurrensutsatt verksamhet
Värnamo kommun har valfrihet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst och daglig verksamhet.
Inköp, regler och policy
Värnamo kommuns inköp regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Det innebär att kommunens inköp måste följa de regler som styr den offentliga upphandlingen.
E-handel
Värnamo kommun arbetar aktivt med e-handel och att ansluta avtalsleverantörer till vårt e-handelssystem.
E-faktura
Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Värnamo kommun skicka e-faktura.
Upphandlingar
Konkurrensutsatt verksamhet, Inköp regler och policy, E-handel, E-faktura, Varudistributionscentral
Varudistributionscentral
Värnamo kommun har i samverkan med en upphandlad leverantör skapat en distributionslösning av varor till och från alla våra verksamheter.