Företag, stöd och rådgivning

Innehåll anpassat för dig:

Hitta snabbt

Fakta om näringslivet
Värnamo kommun präglas av den småländska företagsamheten. Värnamoområdet tillhör en av Sveriges mest intressanta småföretagarregioner.
Värnamo Näringsliv
Värnamo näringsliv AB är ett näringslivsbolag som ska stimulera tillväxten i kommunen. Bolaget ägs till 90 procent av sina medlemmar­ och till 10 procent av kommunen. Samtliga företag i Värnamoregionen erbjuds att vara medlemmar.
Företagsjouren
Företagsjouren erbjuder gratis hjälp till företag när det är svårt. Verksamheten är ett samarbete mellan Regionförbundet Jönköping, Almi Företagspartner och Företagarna.
Flytta ditt företag hit
När du ska starta eller utöka din verksamhet krävs det i de flesta fall en anmälan eller ansökan om tillstånd från kommunen.
Starta företag
Välkommen att starta företag i Värnamo kommun. Vi vill att du känner dig välkommen, och att du får den service som just ditt företag behöver.
Mark och lokaler
I Värnamo kommun jobbar vi enligt principen att göra det så enkelt som möjligt för intressenter att etablera sig med sin verksamhet i kommunen.
Utbildning och kompentensutveckling
Här hittar du information om olika utbildningar som finns i Värnamo.
EU-samordnare
Värnamo kommuns EU-samordnare ger stöd och vägledning till våra verksamheter, till det lokala näringslivet och föreningslivet gällande projekt och medfinansiering från EU:s fonder och program.
Företagslots
Värnamo kommuns företagslots gör det enklare för dig och ditt företag i din kontakt med kommunen. Företagslotsen arbetar för att förenkla och underlätta kommunikationen mellan dig som företagare och kommunen. Detta genom att ge snabb vägledning och samordning av dina kontakter.

Mer information om Företag, stöd och rådgivning

Senast ändrad 07 mars 2024